Fraudebeleid

Zo gaan wij om met fraude

Waarom een fraudebeleid?

ONVZ vertrouwt er op dat haar verzekerden, zorgverleners en zorginstellingen declaraties indienen voor behandelingen en verstrekkingen die ook daadwerkelijk zijn verricht of geleverd. Helaas houdt een enkeling zich niet aan de regels. Fraudeurs eigenen zich op deze wijze zorggeld toe waar zij geen recht op hebben. Daarom heeft ONVZ een fraudebeleid en bestrijden wij fraude in de zorg, in het belang van onze eerlijke verzekerden, een eerlijke zorgmarkt en een integere verzekeringsbedrijfstak.

Wat is fraude precies?

Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van ONVZ om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden. Fraudeurs zijn uiterst creatief en vindingrijk. Fraudesignalen die door ONVZ worden ontdekt en ontvangen, worden door ons onderzocht.

Wat als fraude vaststaat?

Als fraude door ons wordt vastgesteld, kunnen wij de volgende sancties opleggen:

  • De declaratie wordt niet vergoed
  • Terugvordering van een betaalde declaratie
  • Eventuele (onderzoeks)kosten worden in rekening gebracht
  • De verzekering wordt opgezegd
  • De fraude wordt gemeld bij het Kenniscentrum fraudebeheersing van Zorgverzekeraars Nederland
  • De fraude wordt gemeld op de waarschuwingslijst van Stichting Centraal Informatie Systeem en/of andere databanken. Zo waarschuwen we andere verzekeraars en wordt het voor de fraudeur moeilijk om zich ergens anders te verzekeren. Deze databanken vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
  • Er wordt aangifte gedaan bij de politie

Meer weten of vragen?

Ons doel is om fraude - hoe klein of groot deze ook is – zo veel mogelijk te bestrijden. Heeft u vragen over ons fraudebeleid? Stuur dan een e-mail naar fraudeloket@onvz.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om een fraudesignaal aan ons te melden. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens. U kunt ook bellen met ons Service Center op 030 629 62 22.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.