Inkoop via VRZ Zorginkoop

Via de inkooporganisatie VRZ Zorginkoop kopen wij zorg in. VRZ Zorginkoop doet dit ook voor een aantal andere zorgverzekeraars. Dit betekent dus één contract voor meerdere zorgverzekeraars. De administratieve belasting vermindert hierdoor voor uw organisatie. Voor de betrokken verzekeraars betekent het een bundeling van expertise. Het doel is de kwaliteit van zorg voor de verzekerde beter waarborgen.

VRZ Zorgkoop sluit, mede namens ONVZ, contracten af voor de voor de volgende zorgsoorten:

 • Farmacie
 • Geboortezorg (verloskunde en kraamzorg)
 • Generalistische Basis ggz en gespecialiseerde ggz
 • Huisartsenzorg (volgovereenkomst)
 • Ketenzorg (diabetes, CVA en COPD)
 • Medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en ZBC's voor A en B segment)
 • Paramedische zorg
 • Hulpmiddelen

 Ook voordelig voor u

Wij streven naar een win-winsituatie. Samenwerken met ONVZ via VRZ Zorginkoop levert u veel voordelen op:

 • Overname van het debiteurenrisico
 • Marktconforme tarieven
 • Minder administratieve belasting doordat de aangesloten zorgverzekeraars dezelfde inkoopvoorwaarden hanteren
 • Professionaliteit en kennis van zaken

Inkoopbeleid

Voor het sluiten van contracten formuleren wij inkoopbeleid in goed overleg met de andere verzekeraars die deelnemen in VRZ Zorginkoop. In dit beleid is vastgelegd wat we belangrijk vinden en waar we op letten bij het inkopen van zorg. Het inkoopbeleid past bij onze kernwaarden en ons streven om de meest gewaardeerde zorgverzekeraar te blijven.

Daarbij geldt dat wij streven naar kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor al onze verzekerden. De ingekochte zorg moet klantgericht zijn, dit wil zeggen deze moet bijdragen aan de belangen en de tevredenheid van onze verzekerden. Wij zijn ook relatiegericht, waarmee we bedoelen dat wij vanuit een goede relatie en dialoog met de zorgverleners en zorginstellingen onze doelen willen bereiken.

VRZ Zorginkoop heeft de ambitie om op professionele wijze de landelijke zorginkoop te realiseren en onderscheidt zich in de dienstverlening naar zorgaanbieders. Zo is de bereikbaarheid groot en wordt maximaal ingezet op het efficiënter maken van de inkoopprocessen waar u als zorgaanbieder mee maken krijgt. Dit onder andere door het uitbreiden van digitale contractering waarbij maximale aandacht is voor een zo minimaal mogelijke administratieve belasting van de zorgaanbieder.

Daarbij wil VRZ Zorginkoop in 2016 het in 2015 ingezette inkoopbeleid consolideren en verder toewerken naar inkoop op basis van kwaliteit en transparantie.
Voor een uitgebreide, inhoudelijke toelichting op het inkoopbeleid per zorgdossier verwijzen wij u graag naar de website van VRZ Zorginkoop. Op de website kunt u bovenaan de pagina een zorgsoort selecteren. Vervolgens treft u op de landingspagina van de betreffende zorgsoort, het beleid en de beschikbare relevante downloads (overzichtelijk op jaartal gerubriceerd) aan.

Contracten

Heeft u nog geen contract met ons gesloten? Neem dan contact op met VRZ Zorginkoop. Op de website vindt u beroepsgroepgerichte informatie.

Heeft u algemene contractvragen? U kunt uw vraag stellen via telefoonnummer 030 686 91 77. Ook is het mogelijk om uw vraag via de mail te stellen: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl

Handig om te weten als u als samenwerkt via VRZ Zorginkoop

Uiteraard doen wij er alles aan om de samenwerking tussen u, VRZ Zorginkoop en ons succesvol te laten verlopen en te houden.

Direct contact VRZ Zorginkoop (contractbeheer)

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.