Informatie voor zorgverleners: Farmacie

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017

Wijziging vergoeding apotheekbereidingen in 2017

Sinds 2016 besluiten zorgverzekeraars gezamenlijk welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen rationeel zijn en voor vergoeding in aanmerking komen. Dit besluit komt tot stand in samenwerking met onder andere de KNMP (beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers), medisch specialisten, huisartsen en Patiëntenfederatie Nederland. Vanaf 1 januari 2017 vindt een aantal wijzigingen plaats rondom de vergoeding van doorgeleverde apotheekbereidingen. Ten opzichte van 2016 zal de vergoeding van tachtig bereidingen worden gewijzigd.

Wat zijn (doorgeleverde) apotheekbereidingen?

Doorgeleverde apotheekbereidingen zijn bereidingen die een apotheek maakt en vervolgens weer aan een andere apotheek levert. De ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt deze middelen alleen als er sprake is van ‘rationele farmacotherapie’. Onder rationele farmacotherapie wordt verstaan behandeling of diagnostiek van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en dat het meest economisch is voor de zorgverzekering.

Welke bereidingen worden niet meer vergoed?

Hieronder staat een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Alle dermatologische bereidingen met ureum worden niet langer vergoed. De reden hiervoor is dat er geen sprake is van rationele farmacotherapie, zoals vermeld in het Farmacotherapeutisch rapport dermatologische preparaten met ureum van Zorginstituut Nederland van 30 augustus 2016. Dit rapport kunt u hier vinden.
  • Tabletten en capsules met aripiprazol met sterktes van 0,5 mg tot en met 7,5 mg worden niet langer vergoed. Uitzondering zijn de tabletten en capsules van 2,5 mg voor kinderen. Daarnaast blijven de aripiprazol dranken vergoed, waardoor er in individuele gevallen ook afwijkende sterktes kunnen worden gerealiseerd.

Als u een of meerdere producten gebruikt die vanaf volgend jaar niet meer vergoed worden vanuit de Basisverzekering, dan kunt u met uw behandelend arts of apotheker bespreken of er een alternatief voor u is. Vanuit de aanvullende verzekering is er helaas geen vergoeding voor apotheekbereidingen.

In het bestand Gewijzigde vergoeding doorgeleverde (apotheek)bereidingen 2017 vindt u een totaaloverzicht van de bereidingen waarvan de vergoeding per 1 januari 2017 gaat veranderen ten opzichte van 2016.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.