Informatie voor zorgverleners 2015: Geboortezorg

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017

Basisverzekering

Eigen bijdragen
De eigen bijdragen voor ziekenhuisbevalling en kraamzorg zijn per 1 januari 2017 gewijzigd. In 2017 geldt dat bij bevalling en/of kraamzorg in ziekenhuis zonder medische noodzaak of in een geboortecentrum voor moeder en kind een eigen bijdrage van € 17 per persoon per dag in rekening wordt gebracht. De eigen bijdrage wordt vermeerderd met het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum de € 121 per persoon per dag te boven gaat.

In 2017 bedraagt de eigen bijdrage voor kraamzorg thuis € 4,30 per uur.

De eigen bijdrage voor partusassistentie vervalt in 2017.

Prenataal vervolgonderzoek

Als de verzekerde een medische indicatie van een huisarts, verloskundige of medisch-specialist heeft, of als uit een combinatietest is gebleken dat er sprake is van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosomale afwijking, dan vergoedt ONVZ prenataal vervolgonderzoek, zoals geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO), de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek. Als de verzekerde op medische indicatie een GUO, vruchtwaterpunctie of vlokkentest moet ondergaan, houdt ONVZ daar in 2017 geen eigen risico op in.

Aanvullende verzekering
Bevalling-tens

De vergoeding is gewijzigd van 6 weken huur van een bevalling-tens naar maximaal € 75 voor huur of aanschaf van de tens.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of u door u gegeven behandeling wordt vergoed? In het vergoedingsoverzicht kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. Het vergoedingsoverzicht geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.