Informatie voor zorgverleners: Stoppen met roken

Het stoppen-met-rokenprogramma is een zelfstandige prestatie binnen de basisverzekering.

Uitgangspunten van een stoppen-met-rokenprogramma zijn als volgt:

Een stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit een op gedragsverandering gerichte interventie eventueel aangevuld met farmacotherapeutische ondersteuning bestaande uit:

  • Nicotinevervangende middelen (kauwgom, pleisters, sublinguale tabletten en zuigtabletten)
  • Receptgeneesmiddelen (nortriptyline, bupropion en varenicline) 

Farmacotherapie zonder gedragsmatige ondersteuning komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Voor een integraal stoppen-met-rokenprogramma is slechts één zorgaanbieder verantwoordelijk, zowel voor het aanbieden en inkopen van de zorg als voor het declareren bij de zorgverzekeraar. Indien een aanbieder niet alle benodigde zorg zelf kan leveren, moet deze adequate zorgverlening inkopen. De hiermee gepaard gaande kosten verrekent deze als onderlinge dienstverlening.

Nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen

De kosten van nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als onderdeel van het Stoppen-met-roken programma, ter ondersteuning van de gedragsverandering. De geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven door de behandelend arts, medisch-specialist, verloskundige of verpleegkundig specialist.

Wie mag de zorg verlenen?

De zorg bij stoppen met roken is geneeskundige zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen en (klinisch) psychologen die plegen te bieden. Daarnaast mogen zorgverleners de intensievere vormen van begeleiding bij stoppen met roken, zoals persoonlijke coaching, telefonische coaching en groepstrainingen verlenen. Deze zorgverleners moeten wel geregistreerd staan in het kwaliteitsregister Stop met roken van het Partnership Stop met roken. Voor meer informatie verwijzen u graag naar www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of u de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In het vergoedingsoverzicht kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. Het vergoedingsoverzicht geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de algemene regels en de vergoedingen bepalen de precieze omvang van de dekking.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.