2023

Diëtetiek

Als u advies nodig heeft over voeding en gezondheid.

Wat u vergoed krijgt

Bent u te zwaar of juist te licht door bijvoorbeeld ziekte, eetproblemen of een voedselallergie? Of heeft u andere klachten die samenhangen met voeding, zoals darmklachten, hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol? Een diëtist geeft voorlichting en advies over voeding, dieet en eetgewoonten. Dit noemen we diëtetiek.

Wij vergoeden diëtetiek in 3 situaties:

als onderdeel van ketenzorg bij chronische ziekte

Heeft u diabetes (suikerziekte), een hart- of vaatziekte, of chronische longproblemen (COPD)? Dan krijgt u via de huisarts mogelijk ketenzorg. Daarbij werken meer zorgverleners intensief samen om u zorg te geven. De diëtist maakt daar dan onderdeel van uit

bij overgewicht

U kunt zorg krijgen bij de diëtist als:

  • uw BMI minstens 30 kg/m2 is, of
  • uw BMI tussen 25 en 30 kg/m2 is en u extra risico loopt door bijvoorbeeld een ziekte (zoals hart- en vaatziekte)

als er een andere medische reden is

Heeft u een ander medisch probleem waarvoor het nodig is een diëtist te raadplegen? Dan kan de huisarts u naar de diëtist verwijzen. Ook kunt u op eigen initiatief naar de diëtist gaan. Een verwijzing is namelijk niet nodig

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar maximaal 3 uur diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Maakt de zorg door de diëtist onderdeel uit van uw ketenzorg? Dan vergoedt de basisverzekering die zorg ook. Deze ketenzorg telt niet mee voor het maximum van 3 uur.

Heeft u na de 3 uur van de basisverzekering nog begeleiding en advies nodig? De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden extra diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Benfit en Optifit hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar voor extra diëtetiek. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding. Topfit en Superfit vergoeden extra diëtetiek volledig.

Dit wordt niet vergoed

  • voedingsmiddelen, maaltijdvervangers en dieetartikelen
  • diëtetiek als onderdeel van sportmedisch advies

Andere vergoedingen

Heeft u geen medische reden, maar wilt u wel uw eetgewoonten veranderen? De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden Preventiecursussen.

Voor diëtetiek na ernstige COVID-19 geldt de vergoeding Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor diëtetiek betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor diëtetiek die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Behalve als de diëtetiek onderdeel is van ketenzorg. Dan geldt het eigen risico niet. Zo werkt het eigen risico

Goed om te weten

  • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  • Hier is gebruikelijke zorg: de diëtetiek met een medische reden die diëtisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

  • Bij ons heeft u optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties