2023

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Voor een sterk en gezond gebit.

Wat u vergoed krijgt

Goede mondzorg op jonge leeftijd voorkomt problemen later. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt de basisverzekering deze tandartsbehandelingen:

 • controle (preventief tandheelkundig onderzoek), één keer per jaar
 • extra controles als die nodig zijn
 • incidentele consulten
 • verwijderen van tandsteen
 • fluoridebehandeling van het blijvende gebit, 2 keer per jaar
 • extra fluoridebehandelingen als die nodig zijn
 • sealing (aanbrengen van een beschermlaag)
 • behandeling van tandvleesproblemen
 • verdoving
 • wortelkanaalbehandeling
 • vullingen
 • zorg bij klachten aan het kaakgewricht
 • uitneembare prothetische voorzieningen (zoals een plaatje en een kunstgebit)
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve implantaten
 • röntgenfoto’s, behalve die voor orthodontie
 • kaakoverzichtsfoto, behalve die voor orthodontie

Bij de materiaal- en techniekkosten van een kunstgebit vergoeden wij het marktconforme bedrag. In ons overzicht materiaal- en techniekkosten staat een indicatie hiervan. Zijn de materiaal- en techniekkosten van het kunstgebit hoger? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Bij de beoordeling vragen wij uw zorgverlener om een toelichting.

Is voor behandeling bij de kaakchirurg opname nodig? Dan vergoedt de basisverzekering ook de Ziekenhuisopname.

De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden tot 18 jaar de algemene tandheelkundige zorg die de basisverzekering niet vergoedt. Optifit vergoedt maximaal € 500 per kalenderjaar. Topfit en Superfit vergoeden de zorg volledig.

Andere vergoedingen

Voor Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar, Orthodontie tot 18 jaar, Fronttandvervanging en Bijzondere tandheelkunde gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan deze apart vermeld.

Hier kunt u terecht

Voor zorg uit de basisverzekering:

 • tandarts
 • mondhygiënist
 • tandprotheticus
 • kaakchirurg

Voor zorg uit de aanvullende verzekering:

 • tandarts
 • tandprotheticus

Dit wordt niet vergoed

De basisverzekering en de aanvullende verzekeringen vergoeden niet:

 • uitwendig bleken van tanden en kiezen ( E97 )
 • gebits- en mondbeschermer (M61)
 • niet-restauratief behandelen van gaatjes (cariës) in het melkgebit (M05)
 • behandelen van witte vlekken (M80, M81)

De aanvullende verzekeringen vergoeden niet:

 • volledige narcose en voorbereiding daarvan (A20, A30)
 • MRA (mandibulair repositie apparaat) (G71, G72, G73)

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg tot 18 jaar betaalt u geen eigen bijdrage.

Geen eigen risico

Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

Voor de kaakchirurg moet u vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de kaakchirurg gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, tandarts, een medisch specialist of een jeugdarts. Bij acute zorg is geen verwijzing nodig.

Soms heeft u vooraf toestemming nodig

De volgende zorg vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven:

 • de 3e en volgende fluoridebehandeling(en) in hetzelfde kalenderjaar
 • een kaakoverzichtsfoto
 • transplantatie van een eigen tand of kies (autotransplantaat)
 • behandelingen bij de kaakchirurg die op de limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie staan
 • zorg onder volledige narcose
 • een kunstgebit waarvan de materiaal- en techniekkosten hoger zijn dan de bedragen in ons overzicht materiaal- en techniekkosten
 • het vervangen van een kunstgebit dat minder dan 5 jaar oud is
 • een klikgebit, en het repareren of rebasen (opvullen) van een klikgebit
 • zorg in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in dat u geen vergoeding krijgt als een behandeling alleen cosmetisch is, of als u een zorgafspraak niet nakomt (‘no show’).

 • Hier is gebruikelijke zorg: de mondzorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties