2023

Ambulancevervoer

Bij levensgevaar belt u alarmnummer 112 voor een ambulance.

Deze vergoeding is er alleen voor de basisverzekering ONVZ Vrije Keuze

Wat u vergoed krijgt

Ambulancevervoer is medisch noodzakelijk vervoer per ambulance-auto. Vaak gaat het om spoedeisend vervoer bij bijvoorbeeld een ongeval of een hartinfarct. Maar de ambulance kan ook ingezet worden als er geen spoed is. Bijvoorbeeld om u van een ziekenhuis naar een verpleeghuis te brengen als u alleen liggend vervoerd mag worden.

De basisverzekering vergoedt ambulancevervoer over een reisafstand van maximaal 200 kilometer (enkele reis) als gebruik van openbaar vervoer, taxi of eigen auto medisch onverantwoord is. In bepaalde gevallen, zoals bij een ongeval, vergoedt de basisverzekering ook vervoer door een (trauma)helikopter.

Het moet gaan om vervoer in de volgende situaties:

  • naar een zorgverlener of een instelling waar u zorg krijgt uit de basisverzekering
  • naar een instelling waar u wordt opgenomen met een Wlz-indicatie
  • vanaf een Wlz-instelling (zoals een verpleeghuis of een gehandicapteninstelling) naar een zorgverlener of een instelling, als u daar vanuit de Wlz onderzoek of behandeling krijgt. Onder behandeling valt ook het aanmeten en passen van een prothese
  • als u jonger bent dan 18 jaar: naar een zorgverlener of instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar u zorg krijgt uit de Jeugdwet

In al deze situaties vergoedt de basisverzekering, zo nodig, ook het vervoer terug naar uw huis. Of, als u thuis niet de nodige verzorging kan krijgen, naar de plek waar u verzorgd wordt.

Dit wordt niet vergoed

  • ambulancevervoer naar dagbesteding of dagbehandeling in een Wlz-instelling

Andere vergoedingen

Kunt u niet zelfstandig reizen, maar is vervoer met de ambulance niet nodig? In sommige gevallen wordt Ziekenvervoer vergoed.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor ambulancevervoer betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor ambulancevervoer geldt het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

Bij meer dan 200 kilometer of een afwijkend vervoermiddel moet u toestemming vragen

Moet u, in een niet-spoedeisende situatie, over een grotere afstand dan 200 kilometer vervoerd worden? Of moet een ander vervoermiddel worden ingezet? Wij kunnen daar in bijzondere gevallen toestemming voor geven. U of de behandelend arts moet vooraf toestemming vragen met een toelichting over de noodzaak voor ambulancevervoer. In spoedeisende situaties is geen toestemming vooraf nodig.

Goed om te weten

  • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties