2023

Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

Als u zelf niet meer goed kunt horen.

Deze vergoeding is er alleen voor de basisverzekering ONVZ Vrije Keuze

Onze aanvullende verzekeringen hebben een maximale vergoeding voor eigen bijdragen. Dat bedrag staat hierboven. Deze vergoeding is voor alle eigen bijdragen van hulpmiddelen en de meerkosten van een pruik samen.

Wat u vergoed krijgt

Bij hoorhulpmiddelen zult u al snel aan hoortoestellen denken. Of aan tinnitusmaskeerders als u tinnitus heeft. We vergoeden hoortoestellen en tinnitusmaskeerders als u ernstig gehoorverlies heeft, of ernstig oorsuizen. Onder ernstig gehoorverlies verstaan wij een verlies van 35 dB (decibel) of meer. Of u dit heeft, stelt de audicien vast door uw gehoorverlies bij 1.000, 2.000 en 4.000 Hz (hertz) te meten en daar het gemiddelde van te nemen.

Heeft u recht op een hoortoestel, maar gebruikt u liever een eenvoudige luisterhulp? Dan vergoeden wij deze luisterhulp.

Voldoet u niet aan de voorwaarde van gehoorverlies of ernstig oorsuizen? In bijzondere situaties vergoeden wij hoortoestellen, tinnitusmaskeerders en eenvoudige luisterhulpen toch. We noemen dat dan een bijzondere persoonlijke zorgvraag.

We hebben ook een handige brochure over hoortoestellen.

Hier kunt u terecht

 • audicien

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij hoorproblemen. Die vallen onder de volgende vergoedingen:

Andere audiologische zorg valt onder de vergoeding Audiologische zorg. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar uw gehoor en advies over een hoortoestel of het gebruik daarvan.

Hoorhulpmiddelen die (deels) bij u geïmplanteerd worden, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

U betaalt soms een eigen bijdrage. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen dat geldt. Zo werkt de eigen bijdrage

Het eigen risico

Voor deze hulpmiddelen geldt het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. Staat uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.

 1. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Dat kan via het contactformulier of per post. Bij 'Details per hulpmiddel' staat wat u meestuurt. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Details per hulpmiddel

Hoortoestellen

Hulpmiddel waarmee u beter kunt horen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum. Bij ouderdomsslechthorendheid heeft u geen voorschrift nodig. U kunt direct naar uw audicien
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben. Met uw aanvraag stuurt u mee: het voorschrift, een recent toon- en spraakaudiogram, een ingevulde Hoorvragenlijst, een tevredenheidsverklaring en een offerte van de leverancier
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u 25% van de aanschafkosten zelf. Dat is de eigen bijdrage. Het gaat om de aanschafkosten van het hoortoestel waar u recht op heeft volgens het hoorprotocol. Wilt u een hoortoestel uit een hogere categorie? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de kosten van het hoortoestel uit de categorie waar u recht op heeft. Het meerdere betaalt u zelf
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Oorstukjes

Dit zijn de onderdelen van het hoortoestel die u in uw oor draagt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum. Bij ouderdomsslechthorendheid heeft u geen voorschrift nodig. U kunt direct naar uw audicien
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben. Met uw aanvraag stuurt u het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u 25% van de aanschafkosten zelf. Dat is de eigen bijdrage
 • de minimale gebruikstermijn is 24 maanden. Bent u jonger dan 16 jaar, dan is de minimale gebruikstermijn 6 maanden

Tinnitusmaskeerder

Hulpmiddel dat een ruisgeluid maakt, zodat u minder last heeft van oorsuizen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben. Met uw aanvraag stuurt u het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u 25% van de aanschafkosten zelf. Dat is de eigen bijdrage. Het gaat om de aanschafkosten van de tinnitusmaskeerder waar u recht op heeft volgens het hoorprotocol. Wilt u een tinnitusmaskeerder uit een hogere categorie? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de kosten van de tinnitusmaskeerder uit de categorie waar u recht op heeft. Het meerdere betaalt u zelf
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Eenvoudige luisterhulpmiddelen

Eenvoudig hulpmiddel om goed een gesprek te kunnen voeren. Bijvoorbeeld als u nog geen hoortoestel kunt of wilt dragen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben. Met uw aanvraag stuurt u het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Goed om te weten

 • Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.

 • Wij vergoeden hoorhulpmiddelen alleen als uw audicien werkt volgens het actuele Hoorprotocol 2.0. Uw audicien kan u daar meer over vertellen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties