2023

Hulpmiddelen bij problemen met horen

Als u niet meer goed kunt horen.

Deze vergoeding is er alleen voor de basisverzekering ONVZ Vrije Keuze

Wat u vergoed krijgt

Bij hoorhulpmiddelen zult u al snel aan hoortoestellen denken. Maar er zijn veel meer hoorhulpmiddelen. Deze helpen u bijvoorbeeld bij het gebruik van uw mobiele telefoon, of het kijken naar tv. Of ze waarschuwen u als er een alarm in huis afgaat. Hieronder leggen we uit welke hulpmiddelen wij vergoeden.

Heeft u ernstig gehoorverlies, of ernstig oorsuizen en gebruikt u een hoortoestel, tinnitusmaskeerder of eenvoudige luisterhulp? Maar kunt u daarmee nog niet goed horen, of apparatuur voor communicatie nog niet goed gebruiken? Dan vergoeden wij hulpmiddelen die dit verbeteren, zoals FM-apparatuur, een ringleiding of waarschuwingssystemen. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staan de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen. Wij vergoeden deze hulpmiddelen ook in plaats van een hoortoestel, tinnitusmaskeerder of eenvoudige luisterhulp.

Onder ernstig gehoorverlies verstaan wij een verlies van 35 dB (decibel) of meer. Of dit zo is, stelt de audicien vast door uw gehoorverlies bij 1.000, 2.000 en 4.000 Hz (hertz) te meten en daar het gemiddelde van te nemen.

Voldoet u niet aan de voorwaarde van ernstig gehoorverlies of ernstig oorsuizen? In bijzondere situaties vergoeden wij toch hulpmiddelen waarmee u beter kunt horen. We noemen dat dan een bijzondere persoonlijke zorgvraag.

Bent u slechthorend en heeft u een hulpmiddel nodig op uw werk of in het onderwijs? Dan vergoeden wij sommige hulpmiddelen om uw werkplek aan te passen. Het gaat om apparatuur die aan de volgende 3 eisen voldoet:

 1. de apparatuur is een aanvulling op het hoortoestel of trilmechanisme dat u al heeft en is voor u persoonlijk bedoeld, en
 2. de apparatuur is draadloos verbonden met uw hoortoestel of trilmechanisme, en
 3. de apparatuur is nodig om uw werk te kunnen doen of onderwijs te kunnen volgen

Hier kunt u terecht

 • audicien
 • leverancier van hoorhulpmiddelen

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij hoorproblemen. Die vallen onder de volgende vergoedingen:

Andere audiologische zorg valt onder de vergoeding Audiologische zorg. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar uw gehoor en advies over een hoortoestel of het gebruik daarvan.

Hoorhulpmiddelen die (deels) bij u geïmplanteerd worden, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze hulpmiddelen betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor deze hulpmiddelen geldt het eigen risico. Behalve als u het hulpmiddel in bruikleen krijgt. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat bij welke hulpmiddelen dat zo is. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. Staat uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.

 1. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Dat kan via het contactformulier of per post. Bij 'Details per hulpmiddel' staat wat u meestuurt. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Details per hulpmiddel

Ringleiding, FM-apparatuur of infraroodapparatuur

Hulpmiddel dat het geluid van apparatuur draadloos overbrengt op uw hoortoestel.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u heeft geen voorschrift nodig. U kunt direct naar uw audicien
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben. Met uw aanvraag stuurt u een offerte mee van de leverancier
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Teksttelefoon en beeldtelefoon

Hulpmiddel dat geluid omzet in tekst en beeld.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben. Met uw aanvraag stuurt u het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • het eigen risico geldt niet, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Wek- en waarschuwingsapparatuur

Hulpmiddel dat het geluid van bijvoorbeeld de deurbel, telefoon of rookmelder omzet in licht- en trilsignalen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben. Met uw aanvraag stuurt u het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Soloapparatuur en wat daarbij hoort

Hulpmiddel dat het geluid van de spreker doorzet naar uw hoortoestel.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben. Met uw aanvraag stuurt u het voorschrift mee en een offerte van de leverancier
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Goed om te weten

 • Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.

 • Wij vergoeden hoorhulpmiddelen alleen als uw audicien of andere leverancier werkt volgens het actuele Hoorprotocol 2.0. Uw audicien of leverancier kan u daar meer over vertellen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties