2023

Kraamzorg

Extra zorg voor moeder en kind in die bijzondere periode vlak na de geboorte.

Deze vergoeding is er alleen voor de basisverzekering ONVZ Vrije Keuze

Wat u vergoed krijgt

Als uw zwangerschap zonder problemen verloopt, dan kiest u zelf waar u wilt bevallen: thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis. Als er medische problemen of risico’s zijn, zal de bevalling in het ziekenhuis plaatsvinden. Waar u ook bevalt: u heeft recht op kraamzorg na de bevalling.

Als u thuis of in een geboortecentrum bevalt, begeleidt uw verloskundige of huisarts de bevalling. Een kraamverzorgende of verpleegkundige ondersteunt dan de verloskundige of huisarts tijdens de bevalling. Dat noemen we ‘partusassistentie’. Dit telt niet als kraamzorg maar als verloskundige zorg.

Na de bevalling verzorgt de kraamverzorgende u en uw pasgeboren kindje. Zij helpt u na de bevalling met de verzorging van uw baby en geeft informatie en advies. Als u de kraamperiode thuis bent, doet de kraamverzorgende ook lichte huishoudelijke taken.

De basisverzekering vergoedt:

 • inschrijving en intake door kraamcentrum of geboortecentrum
 • assistentie door een kraamverzorgende of verpleegkundige tijdens de bevalling (partusassistentie) tot maximaal 2 uur na de geboorte van de placenta
 • kraamzorg na de bevalling

Hoeveel uren kraamzorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie en waar u bevalt. Het kraamcentrum of geboortecentrum stelt dit vast op basis van een protocol . U krijgt minimaal 24 en maximaal 80 uur. Dit wordt verdeeld over maximaal 10 dagen vanaf de bevalling. De dagen dat u in het ziekenhuis ligt, worden hiervan afgehaald.

Voor kraamzorg betaalt u eigen bijdragen. Er zijn er 2:

 1. eigen bijdrage a geldt voor kraamzorg thuis en is € 4,80 per uur

 1. eigen bijdrage b geldt voor kraamzorg als u in de polikliniek bevalt zonder medische noodzaak, of voor kraamzorg in het geboortecentrum. Deze bestaat uit 2 delen:

  • € 19 per persoon per dag (dus € 38 voor moeder en 1 kind samen)
  • de extra kosten als het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum meer is dan € 137 per persoon per dag

  Bevalt u van 1 kind? Dan vergoedt de basisverzekering dus € 236 (2 x € 137 - € 38) per dag. De rest betaalt u zelf, als eigen bijdrage.

We zetten de situaties die mogelijk zijn voor u op een rij.

 1. Bent u thuis bevallen? Dan stelt het kraamcentrum het aantal uren kraamzorg vast. Zij kijken daarbij naar wat u en uw baby nodig hebben. Daarbij geldt eigen bijdrage a.

 1. Bent u bevallen in een ziekenhuis zonder dat dit medisch noodzakelijk was? En is alles zonder problemen verlopen? Dan kunt u met uw baby al snel weer naar huis. Het kraamcentrum stelt dan het aantal uren kraamzorg vast. Zij kijken daarbij naar wat u en uw baby nodig hebben. Voor de dag van de bevalling geldt de hogere eigen bijdrage b. Daarna geldt voor de kraamzorg thuis eigen bijdrage a.

 1. Bent u zonder medische problemen bevallen in een geboortecentrum? Dan kunt u daar meestal nog een paar dagen blijven met uw pasgeboren baby. In dat geval stelt het geboortecentrum of kraamcentrum het aantal uren kraamzorg vast. Zij kijken naar wat u en uw baby nog nodig hebben. Let op dat voor de opnamedagen de hogere eigen bijdrage b geldt. Als u thuis nog kraamzorg ontvangt, geldt daarvoor eigen bijdrage a.

 1. Bent u bevallen in het ziekenhuis met een medische indicatie? Of bent u met uw baby minder dan 10 dagen in het ziekenhuis geweest? Dan stelt het kraamcentrum het aantal uren kraamzorg na uw thuiskomst vast. Zij kijken naar wat u en uw baby nog nodig hebben. Voor de dagen in het ziekenhuis betaalt u geen eigen bijdrage. Voor de kraamzorg thuis geldt eigen bijdrage a.

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden tot een maximumbedrag per bevalling:

 • eigen bijdrage a voor kraamzorg thuis
 • de hogere eigen bijdrage b bij bevallen zonder medische noodzaak in het ziekenhuis, of in het geboortecentrum
 • couveusenazorg na thuiskomst van de baby die meer dan 4 dagen in de couveuse heeft gelegen, of die in de couveuse heeft gelegen tijdens een ziekenhuisopname van 8 of meer dagen
 • aanvullende kraamzorg, als u om medische redenen meer kraamzorg nodig heeft dan de basisverzekering vergoedt
 • uitgestelde kraamzorg als de kraamzorg niet kan starten in de 10 dagen na de geboorte van uw baby. Deze kraamzorg bestaat altijd uit minder zorguren en -dagen dan de gewone kraamzorg

De maximale bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Bevalt u in een geboortecentrum en biedt dit centrum hotelfaciliteiten of andere luxezorg aan? De aanvullende verzekeringen Superfit en Zorgplan vergoeden deze faciliteiten als die te maken hebben met uw verblijf. Het kan gaan om extra keuze bij de maaltijden. Of om verblijf van uw partner of kinderen in het geboortecentrum. Of extra service voor uw bezoek.

Dit wordt niet vergoed

 • hotelfaciliteiten of andere luxezorg in het geboortecentrum, als u geen Superfit of Zorgplan heeft
 • vervoerskosten die het kraamcentrum of de kraamverzorgende apart rekent. Deze kosten zitten al in het kraamzorgtarief

Andere vergoedingen

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden een Kraampakket.

Adopteert u een baby van nog geen jaar oud? Dan vergoeden de aanvullende verzekeringen Benfit en hoger ook Zorg bij adoptie.

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

 • eigen bijdrage a van € 4,80 per uur bij kraamzorg thuis
 • eigen bijdrage b zoals hierboven beschreven

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden de eigen bijdragen tot een maximumbedrag per bevalling. Zo werkt de eigen bijdrage

Geen eigen risico

Voor kraamzorg geldt geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

U moet de kraamzorg op tijd aanvragen

Dit kan bij de kraamzorgorganisatie van uw keuze. Hoe dat werkt, leest u op de pagina over zwangerschap en geboorte. Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met onze Kraamzorg Service via telefoonnummer 088 668 97 05. Zij helpen u ook met uw andere vragen over kraamzorg.

Voor couveusenazorg, aanvullende kraamzorg en uitgestelde kraamzorg heeft u een medische verklaring nodig

Heeft u behoefte aan couveusenazorg, of aan aanvullende of uitgestelde kraamzorg? Dan heeft u een verklaring van de behandelend arts of verloskundige nodig waaruit de medische noodzaak blijkt. U stuurt deze verklaring mee met uw declaratie.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Hier is gebruikelijke zorg: de kraamzorg die kraamverzorgenden normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Het kraamcentrum of het geboortecentrum stelt het aantal uren kraamzorg vast volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

 • Bevalt u in de polikliniek van het ziekenhuis zonder medische reden? Bij 1 kind vergoedt de basisverzekering dan € 236. Het tarief van de meeste ziekenhuizen ligt rond € 650. Het verschil tussen die bedragen betaalt u zelf, als eigen bijdrage. Bevalt u in een geboortecentrum? Dan vergoedt de basisverzekering € 236 per dag. Blijft u langer? Dan kan uw eigen bijdrage verder oplopen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties