2023

Preventief onderzoek

Onderzoek naar uw gezondheid als de basisverzekering dat niet vergoedt.

Deze vergoeding geldt alleen voor ONVZ Vrije Keuze

Wat u vergoed krijgt

Heeft u gezondheidsproblemen? Of vragen over uw gezondheid? Dan is de huisarts meestal uw eerste aanspreekpunt. Heeft u geen klachten, maar wilt u wel uw gezondheid laten onderzoeken? Dan geldt deze vergoeding voor preventief onderzoek.

Wordt bij het onderzoek iets gevonden waarvoor u behandeld moet worden? Dan valt dat bijna altijd onder de basisverzekering. Kijk daarvoor bij de juiste vergoeding, meestal huisarts of Medisch specialist.

Onze persoonlijke gezondheidscheck of sportcheck

Al onze aanvullende verzekeringen vergoeden een persoonlijke gezondheidscheck of sportcheck. Daarmee laat u uw algemene gezondheid of fitheid testen. Een soort APK voor uw gezondheid. U krijgt ook persoonlijk advies over hoe u gezond wordt en blijft.

Wij vergoeden zo’n check één keer per kalenderjaar. U kunt kiezen uit drie verschillende gezondheidschecks en één sportcheck. De ZorgConsulent kan u meer uitleg geven over de verschillende gezondheidschecks en denkt mee over welk onderzoek het beste bij u past.

Een andere gezondheidscheck of sportmedisch onderzoek

De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden ook andere checks en uitgebreidere onderzoeken voor 50% tot een maximale vergoeding per kalenderjaar. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

De maximale vergoeding geldt voor de volgende checks en onderzoeken samen:

 1. andere persoonlijke gezondheidschecks dan die hierboven

 1. meer gericht onderzoek naar bepaalde medische risico’s. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over een ziekte die in uw familie veel voorkomt

 1. uitgebreider sportmedisch onderzoek of een sportmedische keuring. Bijvoorbeeld om uw conditie te laten onderzoeken of voor persoonlijk advies om veilig te sporten. Wij vergoeden:

  • sportmedisch onderzoek
  • sportmedisch- en inspanningsadvies
  • sportmedische begeleiding
  • sportkeuring of duikkeuring

Farmacogenetisch onderzoek

De aanvullende verzekeringen Topfit en Superfit vergoeden ook farmacogenetisch onderzoek tot een maximaal bedrag per kalenderjaar. Dat maximum geldt voor gezondheidschecks, sportmedisch en farmacogenetisch onderzoek samen. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Bij farmacogenetisch onderzoek gaat een laboratorium met dna-onderzoek na of een geneesmiddel bij u zal werken, en welke dosis voor u het beste is. Uw arts schrijft het onderzoek voor en vraagt het aan, of weet waar u terecht kunt. Wij vergoeden het farmacogenetisch onderzoek als het gaat om een voor u nieuw geneesmiddel, en als het onderzoek past binnen de adviezen van de KNMP . Uw arts weet of dat zo is. Het zogenoemde dna-paspoort valt ook onder dit farmacogenetisch onderzoek.

Hier kunt u terecht

 • voor onze gezondheidschecks of sportcheck: de door ons gecontracteerde aanbieders
 • voor een andere gezondheidscheck of uitgebreider onderzoek: huisarts of medisch specialist
 • voor sportmedisch onderzoek of sportmedische keuring: een sportarts
 • voor een duikkeuring: een duikerarts
 • voor farmacogenetisch onderzoek: laboratorium voor farmacogenetisch onderzoek

Dit wordt niet vergoed

 • bevolkingsonderzoek
 • onderzoek dat u voor of via uw werkgever of sportvereniging laat doen

Andere vergoedingen

Soms vergoedt de basisverzekering de sportarts. Bijvoorbeeld bij een beschadigde knie. Dan geldt de vergoeding voor de medisch specialist. U heeft dan vooraf een verwijzing van de huisarts nodig.

Als er een indicatie is voor verder onderzoek naar (de kans op) een erfelijke ziekte of aandoening, of het doorgeven daarvan aan uw kinderen, dan vergoedt de basisverzekering soms Erfelijkheidsonderzoek.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor preventief onderzoek uit deze vergoeding betaalt u geen eigen bijdrage. Wel krijgt u soms maar een deel vergoed.

Geen eigen risico

Voor preventief onderzoek uit deze vergoeding geldt geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

Soms moet op de rekening staan wie het onderzoek uitvoert

Als u kiest voor onze persoonlijke gezondheidscheck of sportcheck, heeft u geen omkijken naar de rekening. Die gaat rechtstreeks naar ONVZ. Laat u een andere gezondheidscheck doen? Of sportmedisch onderzoek? Dan moet op de rekening staan wie het onderzoek heeft uitgevoerd. Wij vergoeden het onderzoek alleen als een huisarts of medisch specialist dit uitvoert.

Voor farmacogenetisch onderzoek moet u een voorschrift van uw arts hebben

Regelt u het onderzoek zelf? Stuur dan het voorschrift mee met uw declaratie.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Onze ZorgConsulent weet ook waar u het onderzoek kunt laten doen.

 • Daarom vergoeden wij deze gezondheids- of sportcheck vanaf 18 jaar.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties