2023

Ziekenhuisopname: assistentie en extra service voor en na

Wat extra hulp of iemand die met u meedenkt bij een opname is geen overbodige luxe.

Deze vergoeding geldt alleen voor ONVZ Vrije Keuze

Wat u vergoed krijgt

Wordt u in het ziekenhuis opgenomen? Dan geldt de vergoeding Ziekenhuisopname. Gaat het om een opname binnen de psychiatrie? Dan geldt de vergoeding Opname voor geneeskundige ggz.

Een ziekenhuisopname is niet niks. Misschien maakt u zich zorgen over de opname zelf, of over wat u daarna te wachten staat. Dan kan het fijn zijn als het vervoer naar het ziekenhuis wordt geregeld. Of als iemand al voor uw opname meedenkt over de zorg na uw ontslag.

De aanvullende verzekeringen Superfit en Zorgplan vergoeden assistentie en extra service in aanloop naar uw ziekenhuisopname en als u weer naar huis gaat. Het moet gaan om een ziekenhuisopname die noodzakelijk is voor onderzoek of behandeling door de Medisch specialist.

Opname in Nederland

Bij opname in een Nederlands ziekenhuis vergoeden wij:

 1. hulp van de Zorgassistent. Die:

  • neemt vooraf contact met u op voor een intake
  • regelt het vervoer naar het ziekenhuis
  • kan bij de opname zijn en u wegwijs maken in het ziekenhuis
  • beantwoordt uw zorgvragen
  • kan telefonisch contact met u houden, overleggen met de (medische) staf of u bezoeken
  • begeleidt u bij ontslag
  • regelt het vervoer bij ontslag uit het ziekenhuis

  Als u met spoed wordt opgenomen, dan zijn de bovenste 3 niet mogelijk.

 1. vervoer van en naar het ziekenhuis bij opname en ontslag. Wij vergoeden het vervoer binnen Nederland per taxi of openbaar vervoer volledig. Gaat u liever met uw eigen auto of kan familie u brengen? Dan vergoeden wij € 0,27 per km

 1. aansluitend op uw ontslag uit het ziekenhuis: maximaal 2 overnachtingen voor uzelf in een logeerhuis, zorghotel of andere (betaalde) overnachtingsmogelijkheid bij het ziekenhuis, tot maximaal € 100 per nacht. Zo kunt u een extra dag herstellen in de buurt van het ziekenhuis, zonder dat de arts dit voorschrijft. Bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat het ontslag wat vroeg komt. Moet u vóór 10 uur ’s morgens in het ziekenhuis aanwezig zijn? En woont u er meer dan 50 kilometer vandaan? Dan kunt u er ook voor kiezen om 1 overnachting voorafgaand aan de ziekenhuisopname te gebruiken

 1. aanvullende zorg en dienstverlening door de ZorgConsulent bij ontslag uit het ziekenhuis. Bijvoorbeeld:

  • maaltijdservice
  • regelen van hulpmiddelen die u thuis nodig heeft voor een goed herstel
  • regelen van ondersteuning in het huishouden of kinderopvang
  • regelen van vervangende mantelzorg
 1. de volgende hulp bij vragen over uw behandeling, de nazorg of het herstel:

  a. uitgebreid telefonisch consult bij een medisch specialist
  De ZorgConsulent regelt een keer per behandeltraject een uitgebreid telefonisch consult bij een medisch specialist. Zo kunt u overleggen over uw medische situatie, mogelijke behandelingen of kansen op herstel. De medisch specialist denkt met u mee, maar kent uw medisch dossier niet. En kan uw vragen beantwoorden, meer uitleg geven en u helpen bij het formuleren van vragen voor uw eigen medisch specialist

  b. begeleiding artsgesprek
  De ZorgConsulent regelt een keer per behandeltraject begeleiding bij het gesprek met uw medisch specialist. Een verpleegkundige helpt u dan bij de voorbereiding en gaat mee naar het gesprek. Bijvoorbeeld om de juiste vragen te stellen en de antwoorden goed te verwerken

Opname in België of Duitsland?

Woont u in Nederland, maar wordt u in een Belgisch of Duits ziekenhuis opgenomen? Dan vergoeden wij niet de hulp van de Zorgassistent (1), maar wel vervoer, overnachting en dienstverlening door de ZorgConsulent (2, 3 en 4). Bij vragen over uw behandeling of zorg kunnen wij alleen het telefonisch consult regelen (5a).

Woont u in België of Duitsland en wordt u in dat land opgenomen? Dan vergoeden wij alleen vervoer en overnachting (2 en 3). De ZorgConsulent kan wel met u meedenken over de zorg na uw ontslag, maar kan die meestal niet voor u regelen. Bij vragen over uw behandeling of zorg kunnen wij alleen het telefonisch consult regelen (5a).

Andere vergoedingen

Bij sommige medische indicaties vergoedt uw basisverzekering, Superfit of Zorgplan het vervoer van en naar het ziekenhuis. Dan geldt de vergoeding Ziekenvervoer.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor assistentie en service bij ziekenhuisopname betaalt u geen eigen bijdrage.

Geen eigen risico

Voor assistentie en service bij ziekenhuisopname geldt geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

Neem contact op met de ZorgConsulent

Is de datum van opname bekend? Neem contact op met onze ZorgConsulent over de mogelijkheden voor assistentie en extra services.

Vervoer regelt u zo

U laat de Zorgassistent uw vervoer regelen. Of u doet het zelf via taxicentrale Transvision. Transvision is van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900 333 33 30. Na de telefonische intake met Transvision kunt u ook online ritten boeken via hun reserveringstool.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Het aantal kilometers berekenen wij met Google Maps. Wij vergoeden alleen de kilometers waarbij u zelf passagier bent.

 • Dan kunt u helaas geen gebruik maken van de assistentie, extra vervoer of overnachtingen. Natuurlijk kunt u wel onze ZorgConsulent bellen met vragen over uw opname.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties