2024

Geriatrische revalidatie

Revalidatie voor als u op leeftijd bent en uit het ziekenhuis komt.

Wat u vergoed krijgt

Moet u revalideren? Dan krijgt u fysiotherapie, oefentherapie of Ergotherapie. Of, als u specialistische revalidatiezorg nodig heeft, Medisch-specialistische revalidatie. Dan gelden die vergoedingen.

Speciaal voor mensen op leeftijd met meer gezondheidsproblemen tegelijk, is er geriatrische revalidatie. Daarvoor geldt de vergoeding die u nu leest.

U krijgt geriatrische revalidatie als u na een opname of een specialistische behandeling in het ziekenhuis niet meteen terug kunt naar uw thuissituatie en ‘gewone’ revalidatie voor u te zwaar is. Dat betekent dat 1 van deze 2 situaties voor u moet gelden:

  • U bent opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling door de medisch specialist . Bijvoorbeeld voor een gebroken heup, of na een beroerte. De geriatrische revalidatie start binnen een week na uw ontslag uit het ziekenhuis.
  • U heeft plotselinge gezondheidsklachten gekregen waardoor u niet meer mobiel bent, of zich niet meer zelf kunt redden. Een medisch specialist heeft u voor de klachten behandeld, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, of op de polikliniek voor ouderenzorg (geriatrie). Of een specialist ouderengeneeskunde heeft de acute gezondheidsklachten vastgesteld terwijl u thuis was, of opgenomen in een instelling voor eerstelijns verblijf. Uw klachten zijn daarmee nog niet verholpen.

Bijna altijd zal uw arts of de transferverpleegkundige de mogelijkheid van geriatrische revalidatie al met u bespreken terwijl u nog in het ziekenhuis bent.

De bedoeling is dat u zó herstelt dat u weer terug kunt naar uw thuissituatie. Soms gaat dat stapsgewijs. Dan slaapt u bijvoorbeeld al wel thuis, maar gaat u overdag nog naar de instelling voor therapie.

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt geriatrische revalidatie voor in principe maximaal 6 maanden.

Biedt de instelling waar u verblijft extra faciliteiten aan? De aanvullende verzekering Topfit vergoedt hiervoor maximaal € 50 per dag. Superfit en Zorgplan vergoeden de extra faciliteiten volledig. De extra faciliteiten moeten wel te maken hebben met uw verblijf. Dan gaat het om bijvoorbeeld meer keuze bij maaltijden, een bed op de kamer voor uw partner, wifi, tv of tablet, en extra koffie en thee op de kamer. Wij vergoeden (dus) niet: wellness (zoals fitness, yoga, zwembad, zonnebank) en persoonlijke uitgaven (zoals kapper, pedicure, sport, muziek, horeca).

Hier kunt u terecht

Voor geriatrische revalidatie wordt u opgenomen in een verpleeghuis, revalidatiecentrum of een vergelijkbare instelling. U krijgt daar zorg van een team van specialisten. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een verpleegkundige. Een specialist ouderengeneeskunde stelt samen met u een behandelplan op en zorgt ervoor dat de zorg op uw situatie is afgestemd.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor geriatrische revalidatie en extra faciliteiten betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor de geriatrische revalidatie. Voor extra faciliteiten geldt geen eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een indicatie hebben

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Dan stelt de medisch specialist de indicatie, in overleg met een specialist ouderengeneeskunde. Was u niet opgenomen? Dan stelt een klinisch geriater, internist-ouderengeneeskunde of specialist ouderengeneeskunde de indicatie, op basis van een geriatrisch onderzoek.

Na de 6e maand heeft u toestemming nodig

Wij vergoeden de zorg voor maximaal 6 maanden. Heeft u langer geriatrische revalidatie nodig? Dan kunnen wij daar in bijzondere gevallen toestemming voor geven. Meestal vraagt uw arts deze toestemming. Wij moeten de aanvraag ontvangen voordat de 6e maand om is.

Goed om te weten

  • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  • Hier is gebruikelijke zorg: de revalidatiezorg die specialisten ouderengeneeskunde normaal gesproken verlenen aan kwetsbare patiënten, met meerdere gezondheidsproblemen, die alleen een lager trainingstempo aankunnen. Het doel is terugkeer naar de thuissituatie. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

  • Verbleef u voor u naar het ziekenhuis ging in een Wlz-instelling en kreeg u daar ook behandeling? Dan krijgt u als u uit het ziekenhuis komt verblijf en behandeling ook weer in die instelling. Dat valt niet onder de basisverzekering, maar onder de Wet langdurige zorg. Wij vergoeden dan de extra faciliteiten niet.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties