2024

In-vitrofertilisatie (ivf)

Reageerbuisbevruchting.

Wat u vergoed krijgt

Als zwanger worden lange tijd niet lukt, kan de huisarts u uiteindelijk doorverwijzen naar de medisch specialist. Die bespreekt met u of u bijvoorbeeld in-vitrofertilisatie (ivf) of een andere vruchtbaarheidsbehandeling nodig heeft. Bij ivf vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats. Als bij ivf een zaadcel in de eicel wordt geïnjecteerd, spreken we van een

icsi

-behandeling. Wij vergoeden ivf en icsi, als u een medische indicatie heeft voor deze zorg.

 

Voor elke keer dat u zwanger wilt worden, vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering de 1e, 2e en 3e poging ivf of icsi. De aanvullende verzekeringen Topfit en Superfit vergoeden extra pogingen ivf of icsi. Topfit vergoedt de 4e en 5e poging. Superfit vergoedt ook nog de pogingen daarna.

Een ivf- of icsi-poging bestaat uit 4 fases:

 • fase 1: de hormonale behandeling voor rijping van uw eicellen
 • fase 2: de follikelpunctie (het aanprikken van de eiblaasjes om eicellen te verkrijgen)
 • fase 3: de laboratoriumfase, waarin uw eicellen worden bevrucht met zaadcellen en uitgroeien tot een embyro
 • fase 4: het bij u terugplaatsen van 1 of 2 embryo's, 1 keer of vaker

Als in fase 2 de punctie gedaan is, telt de behandeling mee als poging. Dat is ook zo als er bij het aanprikken geen rijpe eicellen verkregen zijn. De poging loopt door tot alle ingevroren embryo’s zijn teruggeplaatst, of totdat er een doorgaande zwangerschap tot stand komt.

 • Volgt een doorgaande zwangerschap? Als er ingevroren embryo’s over zijn, dan valt het later terugplaatsen daarvan onder de vergoeding Vruchtbaarheidsbehandelingen.
 • Volgt geen doorgaande zwangerschap? Dan is de poging geëindigd.

Start u opnieuw met fase 1 of 2? Dan telt dat als een nieuwe poging. Let op: de Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt een nieuwe poging niet als er nog ingevroren embryo’s over zijn. En het bewaren van de embryo’s uit de nieuwe poging ook niet.

Als er wél een doorgaande zwangerschap tot stand komt, dan begint het tellen van de pogingen opnieuw. Dan geldt een volgende behandeling als een nieuwe 1e poging.

We spreken van een doorgaande zwangerschap als het embryo leeft:

 • 12 weken na de laatste menstruatie bij een spontane zwangerschap
 • 10 weken na het moment van de follikelpunctie
 • 9 weken en 3 dagen bij implantatie van een ingevroren embryo

Er gelden leeftijdsgrenzen

Voor de vrouw gelden leeftijdsgrenzen voor deze vergoeding. U moet bij de start van een poging jonger zijn dan 43 jaar. Een nieuwe poging na uw 43e verjaardag wordt dus niet meer vergoed. En als u bij de start van de 1e of 2e poging jonger bent dan 38 jaar, dan vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering alleen als er niet meer dan 1 embryo per keer wordt teruggeplaatst.

We kijken naar de kans op zwangerschap

De basis- en aanvullende verzekering vergoeden ivf en icsi alleen als dit in uw geval zinnig is. Dat betekent voor de eerste 3 pogingen:

 • dat u een klinisch noodzakelijke medische indicatie heeft voor ivf of icsi. Dat is voor ivf bijvoorbeeld extreem slechte zaadkwaliteit (ook wel “extreme OAT” genoemd), een vastgestelde ondoorgankelijkheid van de eileiders of onbegrepen subfertiliteit waarbij 6-9 pogingen iui geen zwangerschap hebben opgeleverd

Voor de 4e of volgende poging geldt:

 • dat de basisverzekering de eerste 3 pogingen heeft vergoed, en
 • dat er sprake is van voldoende follikelvorming, eicel-opbrengst én opbrengst van in-vitro-embryo’s bij die eerdere pogingen ivf of icsi. Daarbij mag geen sprake zijn van onvoldoende opgewerkte spermacellen of premature ovariële insufficientie (POI)

Hier kunt u terecht

 • ziekenhuis
 • zelfstandig behandelcentrum (vruchtbaarheidskliniek)

Dit wordt niet vergoed

 • testen die de succeskans van ivf voorspellen, zoals de ReceptIVFity test of ERA-test (Endometrial Receptivity Analysis)
 • technieken waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen, zoals assisted hatching of in vitro maturatie
 • kosten van sperma- of eiceldonatie. Dit geldt voor de kosten van de spermacellen of eicellen. En voor de kosten van eventuele medische behandeling van de donor om de spermacellen of eicellen te verkrijgen

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor ivf betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor de 1e, 2e en 3e poging ivf. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of een andere medisch specialist.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Wilt u voor ivf of icsi naar het buitenland? Een deel van de ivf- of icsi-behandeling vindt plaats tijdens dagopname . Daarom moet u ons vooraf toestemming vragen.

Topfit en Superfit vergoeden een 4e of volgende poging alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Ook als u deze poging in Nederland ondergaat.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Hier is gebruikelijke zorg: de vruchtbaarheidsbehandelingen die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en (dag)opname. Dat staat in de vergoeding voor niet-spoedeisende (voorziene zorg) in het buitenland.

 • U haalt ze dus niet zelf bij uw eigen apotheek en betaalt ze niet apart.

 • Voor zorg in een zbc krijgt u soms de rekening mee. U moet die zelf bij ons declareren. Meer daarover staat in Algemene regel 44.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties