2024

Ziekenvervoer

Mag ik met de taxi naar het ziekenhuis?

Wat u vergoed krijgt

Soms heeft u recht op vergoeding van vervoerskosten naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als u in een rolstoel zit of zeer slechtziend bent. Of als u een bepaalde behandeling krijgt. U krijgt dan ziekenvervoer. Per auto, taxi of openbaar vervoer waarbij u tijdens het vervoer geen zorg nodig heeft. Zoals dat wel het geval is bij ambulancevervoer. Eerder noemden we dit zittend ziekenvervoer.

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt ziekenvervoer in 7 specifieke situaties. U betaalt meestal een eigen bijdrage. En soms kunt u kiezen voor logeren in plaats van heen en weer reizen. Dan vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering dat.

De aanvullende verzekeringen Topfit en Superfit vergoeden de eigen bijdrage. Superfit, Zorgplan en OntzorgPlus vergoeden soms ziekenvervoer in extra situaties. Kiezen voor logeren in plaats van vervoer kan dan niet.

Wij zetten het voor u op een rij.

Ziekenvervoer in de basisverzekering

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt ziekenvervoer als minimaal 1 van de volgende situaties voor u geldt:

 • u krijgt nierdialyse
 • u krijgt behandeling met chemotherapie, immuuntherapie of bestraling (radiotherapie) bij kanker (oncologische behandeling)
 • u kunt zich alleen in een rolstoel verplaatsen
 • u heeft een blijvend beperkt gezichtsvermogen waardoor u zich niet zonder begeleiding verplaatsen
 • u bent jonger dan 18 jaar en u heeft intensieve kindzorg
 • u krijgt geriatrische revalidatiezorg
 • u krijgt dagbehandeling in een groep als onderdeel van een zorgprogramma bij Geneeskundige zorg voor specifieke patientgroepen (gzsp)

Zijn deze situaties niet op u van toepassing, maar heeft u door een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd ziekenvervoer nodig? Dan is soms vergoeding mogelijk op grond van de zogenoemde hardheidsclausule. Dit hangt af van hoe vaak u moet reizen en van de reisafstand. Om te beoordelen of u volgens de hardheidsclausule recht heeft op ziekenvervoer gebruiken we de volgende formule:

(aantal maanden) x (aantal keren per week) x (aantal weken per maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (wegingsfactor)

Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250 dan bestaat recht op ziekenvervoer. U moet wel vooraf toestemming van ons hebben. Denkt u dat dit voor u geldt of wilt u dat wij het voor u uitrekenen? Neem dan contact met ons op.

In alle situaties hierboven vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering het vervoer:

 • naar een zorgverlener of een instelling waar u zorg krijgt die de Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt (bij nierdialyse en oncologische behandeling: voor de behandeling zelf en de afspraken die daarbij horen, zoals consulten, onderzoeken en controles, nadat de diagnose is gesteld en het behandelplan is opgesteld)
 • naar een instelling waar u wordt opgenomen met een Wlz-indicatie
 • vanaf een Wlz-instelling (zoals een verpleeghuis of een gehandicapteninstelling) naar een zorgverlener of een instelling als u daar onderzoek of behandeling krijgt die de Wlz vergoedt. Onder behandeling valt ook het aanmeten en passen van een prothese

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt ook het vervoer terug naar huis. Of, als u thuis niet de nodige verzorging kan krijgen, naar de plek waar u verzorgd wordt.

De reisafstand mag maximaal 200 kilometer zijn (enkele reis). Langere afstanden vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering niet. Behalve als u van ons toestemming heeft gekregen voor een behandeling die verder weg is dan 200 kilometer. Dan vergoeden wij het vervoer over de langere afstand.

Ook vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering het vervoer van een begeleider bij een kind jonger dan 16 jaar. En boven die leeftijd, als begeleiding noodzakelijk is. Zijn er 2 begeleiders nodig? Dan vergoeden wij dat alleen als wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

De vergoeding van de Vrije Keuze Basisverzekering is:

 • auto: € 0,38 per kilometer
 • openbaar vervoer: volledig, op basis van 2e klasse
 • (rolstoel)taxi: volledig

Logeren (basisverzekering)

Als u vaak heen en weer moet reizen, kan dat belastend zijn. Dan kunt u ons vragen om logeren te vergoeden in plaats van het ziekenvervoer heen en terug.

De basisverzekering vergoedt logeren in plaats van ziekenvervoer als:

 • de Vrije Keuze Basisverzekering het vervoer zou vergoeden, en
 • u 3 of meer dagen achter elkaar naar uw zorgverlener toe moet voor consult, controle of behandeling

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt maximaal € 89 per betaalde overnachting in de buurt van uw ziekenhuis of van de praktijk van uw zorgverlener. De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt ook uw vervoer van uw huis naar uw logeerverblijf en terug. Of, als u thuis niet de nodige verzorging kan krijgen, naar de plek waar u verzorgd wordt.

De eigen bijdrage

Vergoedt de basisverzekering uw ziekenvervoer? Dan betaalt u wel een eigen bijdrage van € 118 per kalenderjaar. Gaat u logeren? Dan geldt de eigen bijdrage alleen voor de heen- en terugreis. En niet voor het logeren zelf. De aanvullende verzekeringen Topfit en Superfit vergoeden deze eigen bijdrage. OntzorgPlus soms ook.

Ziekenvervoer in de aanvullende verzekering

Vergoedt de basisverzekering uw vervoer niet? De aanvullende verzekeringen Superfit, Zorgplan en OntzorgPlus vergoeden soms ziekenvervoer binnen Nederland.

Superfit en Zorgplan vergoeden ziekenvervoer naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum ( zbc ) en terug, als:

 • u om medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen, en
 • u een operatie ondergaat met dagopname , en
 • de basisverzekering deze operatie vergoedt

Superfit en Zorgplan vergoeden ook het vervoer zonder medische noodzaak bij uw opname in en uw ontslag uit een Nederlands ziekenhuis.

OntzorgPlus vergoedt ziekenvervoer soms ook. Dat staat in de uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus.

De vergoeding van de aanvullende verzekeringen is:

 • auto: € 0,27 per kilometer
 • taxi: volledig

Dit wordt niet vergoed

 • parkeerkosten en andere bijkomende kosten
 • vervoer van een begeleider als u zelf niet meereist, bijvoorbeeld als u bent opgenomen of blijft logeren en de begeleider alleen terugreist
 • vervoer als u voor dagbesteding of dagbehandeling naar een Wlz-instelling gaat
 • bij logeren: (extra) kosten voor overnachting(en) van een begeleider
 • bij logeren: kosten voor maaltijden en andere extra kosten

Andere vergoedingen

Bent u donor en staat u een orgaan of weefsel af aan iemand anders? Dan geldt de regeling voor vervoer bij Orgaantransplantatie.

Moet u tijdelijk in de buurt van een gespecialiseerd ziekenhuis overnachten, omdat u een hoog risico loopt die gespecialiseerde zorg direct nodig te hebben? Dan geldt de vergoeding Ziekenhuisopname.

Bent u opgenomen in een ggz-instelling en maakt dagbesteding onderdeel uit van de behandeling? Dan valt het vervoer naar de dagbesteding onder die vergoeding.

Ligt een gezinslid in het ziekenhuis? Voor logeren bij het ziekenhuis geldt de vergoeding Verblijf in een logeerhuis.

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

Voor ziekenvervoer uit de Vrije Keuze Basisverzekering betaalt u de eigen bijdrage van € 118 per kalenderjaar. Of bij logeren: voor vervoer heen en terug. Voor het logeren zelf betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage. Maar let op de maximale vergoeding per dag voor logeren. Alles daarboven betaalt u zelf.

U betaalt die eigen bijdrage niet in de volgende situaties:

 • als u tussen 2 instellingen vervoerd moet worden tijdens een opname die de Vrije Keuze Basisverzekering of de Wlz vergoedt
 • als u in een Wlz-instelling opgenomen bent en voor specialistisch onderzoek of specialistische behandeling, die de Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt, naar een zorgverlener moet
 • als u met een Wlz-indicatie opgenomen bent en voor een tandheelkundige behandeling, die de Wlz vergoedt, naar een zorgverlener moet

Zo werkt de eigen bijdrage

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor ziekenvervoer en logeren dat onder de basisverzekering valt. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Hoe dat werkt staat bij toestemming vragen voor ziekenvervoer. U kunt zo ook toestemming vragen voor logeren, vervoer over een grotere afstand dan 200 kilometer, vervoer met een ander vervoermiddel of met een (extra) begeleider.

Regel het taxivervoer via Transvision

Kiest u voor reizen per taxi? Maak het uzelf makkelijk en kies voor de service van Transvision. Transvision regelt het taxivervoer voor u en declareert de kosten rechtstreeks bij ons. Heeft u al toestemming van ons? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Transvision voor het reserveren van uw ritten. Zorg dat u dit minstens 24 uur van te voren doet. Dat hoeft niet als het spoed heeft. Transvision is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 0900 333 33 30. Na de telefonische intake met Transvision kunt u ook online ritten boeken via hun reserveringstool.

Heeft u nog geen toestemming? Vraag dit dan eerst bij ons aan.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Het aantal kilometers berekenen wij met Google Maps. Wij vergoeden alleen de kilometers waarbij u zelf passagier bent.

 • Wilt u ziekenvervoerskosten declareren? Gebruik het declaratieformulier ziekenvervoer. Op het formulier staat wat u moet meesturen.

 • De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties