2024

Zwangerschap en bevalling

Bent u zwanger?

Wat u vergoed krijgt

Een zwangerschap is een spannende periode in uw leven waarin een hoop gebeurt. Er moet van alles worden geregeld – in huis, verlof, Kraamzorg – en misschien heeft u veel vragen.

Met uw vragen kunt u terecht bij een verloskundige. Als u zwanger bent, kunt u zonder verwijzing een afspraak maken. De verloskundige beantwoordt uw vragen, begeleidt u tijdens de zwangerschap en bereidt u voor op de bevalling. Sommige huisartsen leveren ook verloskundige zorg. Dan kunt u natuurlijk ook bij uw huisarts terecht.

Al aan het begin van de begeleiding bespreekt de verloskundige of de huisarts met u de mogelijkheden voor Prenatale screening. Ook vragen zij waar u wilt bevallen: thuis, in een geboortecentrum of in het ziekenhuis.

Als u medische problemen krijgt tijdens de zwangerschap, zoals een hoge bloeddruk of zwangerschapssuiker, dan verwijst de huisarts of verloskundige u naar de gynaecoloog. Dat gebeurt ook als u een verhoogd risico heeft op medische problemen tijdens de zwangerschap of de bevalling. De gynaecoloog neemt de begeleiding dan over, en u bevalt in het ziekenhuis.

De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt verloskundige zorg door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog. We vergoeden het hele traject van de begeleiding tijdens de zwangerschap tot en met de controles na de bevalling. De vergoeding hangt af van waar u bevalt. Er zijn 3 situaties.

 1. U bevalt thuis

  Wilt u thuis bevallen in uw eigen vertrouwde omgeving? Dan vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering de verloskundige zorg door de verloskundige of de huisarts. Als er medische problemen zijn en u toch naar het ziekenhuis moet, dan vergoeden wij dat ook. Dan geldt situatie 3.

 1. U bevalt in een geboortecentrum, of in het ziekenhuis zonder dat dit medisch noodzakelijk is

  Heeft u liever extra medische zorg dicht in de buurt? U kunt bevallen in de polikliniek van het ziekenhuis zonder dat dit medisch noodzakelijk is, of in een geboortecentrum . Meestal begeleidt uw eigen verloskundige of huisarts de bevalling daar. De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt ook dan de verloskundige zorg. Maar let op: u betaalt dan een eigen bijdrage (deze is eigenlijk voor kraamzorg). Deze eigen bijdrage bestaat uit 2 delen:

  • € 20 per persoon per dag (dus € 40 voor moeder en 1 kind samen)
  • de extra kosten als het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum meer is dan € 143 per persoon per dag

  Bevalt u van 1 kind? Dan vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering dus € 246 (2 x € 143 - € 40) per dag. De rest betaalt u zelf, als eigen bijdrage.

  Als er medische problemen zijn, waardoor bevalling in het ziekenhuis alsnog noodzakelijk is, dan geldt situatie 3. De eigen bijdrage geldt dan niet.

 1. U bevalt in een ziekenhuis op medische indicatie

  Is er een risico op medische problemen tijdens de bevalling, of bent u al onder begeleiding van de gynaecoloog? Dan bevalt u in de polikliniek van het ziekenhuis op medische indicatie. De gynaecoloog begeleidt de bevalling. De Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt de verloskundige zorg door de gynaecoloog. Is Ziekenhuisopname nodig? Dan vergoeden wij die ook.

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden de eigen bijdrage in situatie 2. Daarvoor geldt de vergoeding Kraamzorg.

Andere vergoedingen

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden een Kraampakket, extra Kraamzorg en zorg bij borstvoeding.

De aanvullende verzekeringen Superfit en Zorgplan vergoeden ook extra faciliteiten in het geboortecentrum. Dat staat in de vergoeding Kraamzorg.

De aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden Preventiecursussen, die u kunnen helpen bij een fitte zwangerschap en een goede voorbereiding op de bevalling. Optifit en hoger vergoeden ook een Bevalling-TENS, voor pijnbestrijding tijdens de bevalling.

Dit wordt niet vergoed

 • steriele waterinjecties
 • hotelfaciliteiten of andere luxezorg in het geboortecentrum, als u geen Superfit of Zorgplan heeft

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

Voor verloskundige zorg betaalt u geen eigen bijdrage, voor de kraamzorg wel. U betaalt een hogere eigen bijdrage als u in de polikliniek van het ziekenhuis bevalt zonder medische noodzaak, of in het geboortecentrum. In andere gevallen is er een lagere eigen bijdrage voor Kraamzorg thuis. Zo werkt de eigen bijdrage

Het eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor verloskundige zorg. Wel voor hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek of ambulancevervoer. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

Voor de gynaecoloog moet u vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de gynaecoloog gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of verloskundige. Bij acute zorg is geen verwijzing nodig.

Goed om te weten

 • De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Hier is gebruikelijke zorg: de verloskundige zorg die verloskundigen en medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Bevalt u in de polikliniek van het ziekenhuis zonder medische reden? Bij 1 kind vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering dan € 246. Het tarief van de meeste ziekenhuizen ligt rond € 700. Het verschil tussen die bedragen betaalt u zelf, als eigen bijdrage. Bevalt u in een geboortecentrum? Dan vergoedt de Vrije Keuze Basisverzekering € 246 per dag. Blijft u langer? Dan kan uw eigen bijdrage verder oplopen.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 62 22
Meer contactopties