Inloggen MijnONVZ

Een spoedeisende, onvoorziene behandeling in het buitenland

Stel: u bent in het buitenland en opeens wordt u ziek. U gaat naar een dokter of ziekenhuis, omdat behandeling nodig is. In verzekeringstermen heet dit ‘onvoorziene zorg’. Voor de vergoeding van de kosten van deze zorg is van belang of u de zorg in een verdragsland ontvangt.

Als u verblijft in een EU/EER-land of een verdragsland dan heeft u naar keuze:

  1. aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van ONVZ, of
  2. op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag: vergoeding van de kosten voor zorg volgens de wettelijke regeling van dat land. 

Buiten EU/EER-landen of verdragslanden heeft u alleen aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van ONVZ.

1. Polisvoorwaarden ONVZ

Als u tijdens verblijf in het buitenland medische spoedeisende zorg ontvangt, krijgt u de kosten van deze zorg vergoed vanuit de Basisverzekering volgens het in Nederland gebruikelijke tarief. In sommige landen zijn de kosten van zorg vele malen hoger dan in Nederland. De vergoeding vanuit de Basisverzekering is dan niet genoeg. In dat geval moet u het verschil tussen het Nederlandse tarief en het tarief van uw verblijfsland zelf betalen. Een aanvullende verzekering van ONVZ of reisverzekering biedt dan uitkomst.

Vergoedingen bij spoedeisende hulp

Binnen EU-/EER- of verdragsland Buiten EU-/EER- of verdragsland
ONVZ Basisverzekering        Eenmaal het in Nederland gebruikelijke tarief           Eenmaal het in Nederland gebruikelijke tarief
ONVZ Startfit Volledige aanvulling Aanvulling tot twee keer het in Nederland gebruikelijke tarief
ONVZ Extrafit Volledige aanvulling Aanvulling tot twee keer het in Nederland gebruikelijke tarief
ONVZ Benfit Volledige aanvulling Aanvulling tot twee keer het in Nederland gebruikelijke tarief
ONVZ Optifit Volledige aanvulling Volledige aanvulling
ONVZ Topfit Volledige aanvulling Volledige aanvulling
ONVZ Superfit Volledige aanvulling Volledige aanvulling

2. EU-sociale zekerheidsverordening

In EU-/EER-landen, Zwitserland en Australië kunt u gebruik maken van uw Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC). Met de EHIC heeft u in deze landen, in geval van ziekte of ongeval recht op de medische zorg die op dat moment noodzakelijk is. De EHIC geeft u recht op vergoeding volgens de regelgeving van het land waarin u verblijft. De aanspraak op zorg kan dus afwijken van de regelgeving in Nederland.

Bel ONVZ Zorgassistance

Bel altijd met de 24-uursdienst van ONVZ Zorgassistance: +31 (0)88  668 97 67 (het nummer staat voorop uw ONVZ Zorgpas). Wellicht kunnen wij u extra ondersteunen. Heeft u een aanvullende zorgverzekering, dan bent u verplicht om uw ziekenhuisopname direct te (laten) melden.

Terug naar Nederland

De kosten van repatriëring worden niet altijd vergoed door de Basisverzekering. De aanvullende verzekering vergoedt deze kosten alleen in geval van medische noodzaak bij ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel.
Bij onverhoopt overlijden in het buitenland vergoedt de Basisverzekering de vervoerskosten van het stoffelijk overschot naar Nederland niet. Uw aanvullende verzekering of reisverzekering doen dat mogelijk wel. Informeer in ieder geval vooraf bij ONVZ Zorgassistance.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur
Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding