Inloggen MijnONVZ

Een spoedeisende, onvoorziene behandeling in het buitenland

Stel: u bent met vakantie in het buitenland en krijgt een acute blindedarmontsteking. Dan heeft u direct zorg nodig. Onvoorziene zorg is onverwachte medische zorg tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland waarvan de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland. Wat moet u in zo’n situatie allemaal regelen en wat betekent dit voor de vergoeding van deze zorgkosten?

Vergoeding
Voor de vergoeding van de kosten van deze zorg maakt het verschil of u de zorg in een EU/EER-land1 of verdragslandontvangt. Verblijft u in een EU/EER-land of verdragsland, dan zijn er twee mogelijkheden met betrekking tot de vergoeding van de zorg:

  1. volgens de polisvoorwaarden van ONVZ, of
  2. op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag: in dat geval wordt de zorg vergoed volgens de wettelijke regeling van dat land. 

Verblijft u op het moment dat u onvoorziene zorg nodig heeft buiten een EU/EER-land of verdragsland? Dan geldt beoordeling van vergoeding op basis van de polisvoorwaarden van ONVZ.

1. Vergoeding van spoedeisende zorg volgens de polisvoorwaarden van ONVZ

Als u tijdens verblijf in het buitenland medische spoedeisende zorg ontvangt, krijgt u de kosten van deze zorg vergoed vanuit de Basisverzekering volgens het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag.

Marktconforme bedrag
Het Nederlands tarief voor ziekenhuishulp wordt vastgesteld aan de hand van een DBC-zorgproduct. Een DBC-zorgproduct omschrijft de prestaties van zorgverleners voor één zorgvraag. Alle onderzoeken, behandelingen en consulten rondom een zorgvraag die binnen een bepaalde periode plaatsvinden, vallen onder dit DBC-zorgproduct. Aangezien buitenlandse zorgverleners niet werken met DBC-zorgproducten wordt medisch-specialistische zorg buiten Nederland vertaald naar het meest passende Nederlandse DBC-zorgproduct.

ONVZ gaat voor de bepaling van in Nederland geldende marktconforme bedrag uit van de gemiddelde passantentarieven van een representatief aantal ziekenhuizen verspreid over Nederland. Passantentarieven zijn de tarieven die ziekenhuizen hanteren voor onder andere onverzekerde personen. Deze tarieven worden zonder enige bemoeienis van zorgverzekeraars door deze ziekenhuizen zelf vastgesteld.

Belangrijk om te weten
In sommige landen zijn de kosten van zorg vele malen hoger dan in Nederland. De vergoeding vanuit de Basisverzekering is dan niet genoeg. In dat geval moet u de kosten die hoger zijn dan het in Nederland wettelijke of marktconforme bedrag zelf betalen als u alleen een Basisverzekering heeft.

Een voorbeeld
U gaat met vakantie naar de Verenigde Staten en breekt uw been na een val. De behandeling in het Amerikaanse ziekenhuis kost 2.500 euro terwijl in Nederland dezelfde behandeling 900 euro kost. Vanuit de Basisverzekering wordt er dan 900 euro vergoed. De resterende 1.600 euro worden alleen door ONVZ vergoed als u de aanvullende verzekering ONVZ Wereldfit of Superfit heeft.

Wereldfit en Superfit
Wereldfit is een nieuwe aanvullende verzekering speciaal voor alle spoedeisende medische kosten in het buitenland. In de aanvullende verzekering Superfit is deze dekking inbegrepen. Wereldfit biedt een aanvullende dekking voor onvoorziene zorg in het buitenland. U bent hiermee wereldwijd verzekerd voor medische kosten boven het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag bij een verblijf van maximaal 180 dagen. Ook biedt Wereldfit in bepaalde gevallen vergoeding voor kosten van vervoer, verblijf en terugreis.

Wilt u weten welke voorwaarden er gelden en wat ONVZ Wereldfit en Superfit allemaal vergoedt? Kijkt u dan op onvz.nl/polisvoorwaarden of neem contact op met de medewerkers van ons Service Center.

1 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.
2 Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Marokko, Montenegro, Kaapverdië, Servië, Tunesië, Turkije, en Australië.
3 Verordening (EG) 883/2004

2. Vergoeding van spoedeisende zorg volgens de EU-sociale zekerheidsverordening

In een aantal landen kunt u gebruik maken van de EHIC. De EHIC geeft u recht op vergoeding volgens de regelgeving van het land waarin u verblijft. De aanspraak op zorg kan dus afwijken van de regelgeving in Nederland.

Medische hulp nodig in het buitenland? Bel met ONVZ Zorgassistance!

Heeft u medische zorg nodig in het buitenland, dan is het handig om contact op te nemen met ONVZ Zorgassistance: + 31 88 668 97 67. Dit nummer staat ook op uw ONVZ Zorgpas.

Heeft u de aanvullende verzekering ONVZ Wereldfit of Superfit dan bent u verplicht om vooraf contact op te nemen met de ONVZ Zorgassistance, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

ONVZ Zorgassistance:

  • biedt deskundige dienstverlening bij spoedeisende zorg
  • garandeert de betaling tot het bedrag waarvoor u bent verzekerd
  • staat dag en nacht voor u klaar

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding