Inloggen MijnONVZ

Omgaan met stress

Hoe mensen ‘omgaan met stress’ heeft een sterke invloed op de mentale gezondheid van mensen. Dit noemen wordt ook wel stresshantering of coping.

Wat is stress?

Van stress is sprake als iemand de eisen die aan hem gesteld worden als belastend ervaart. Of wanneer iemand niet in staat is aan de gestelde eisen te voldoen. Stress ontstaat dus vooral wanneer de aspiraties van mensen geblokkeerd (dreigen te) raken. Hierdoor krijgen mensen het gevoel de controle over de omgeving (bijvoorbeeld uit te voeren werkzaamheden) te verliezen. Hoewel iemand die stress ervaart daar op een eigen manier mee omgaat, zijn mensen geneigd zich mentaal op een verkeerde manier in te spannen of te reageren met negatieve emoties. In beide gevallen activeert stress het lichaam op een manier die niet functioneel is en veelal zelfs contraproductief.

Coping

Omgaan met stress heet ook wel coping, en is afgeleid van het Engelse to cope with. Deze term beschrijft alles wat iemand doet om een stressvolle situatie, of emoties als gevolg daarvan, het hoofd te bieden. Coping kan verschillende (niet altijd zichtbare) vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat iemand probeert bepaalde situaties te accepteren, te ontkennen of te vermijden. Voorbeelden van coping zijn; een prioriteitenlijst opstellen als er veel dingen tegelijkertijd op je afkomen of tegen jezelf zeggen dat je heel veel van stressvolle ervaringen kunt leren, of veel gaan eten (bijvoorbeeld snoepen) of alcohol drinken om je problemen te vergeten. Meestal gebruiken mensen een combinatie van verschillende copingstijlen.

Copingstijlen

Globaal kunnen we de verschillende manieren van omgaan met stress indelen in twee copingstijlen. Actieve of probleemgeoriënteerde coping en passieve of emotiegerichte coping. Hoewel de ene stijl niet per definitie beter is dan de andere is het wel zo dat actieve copingstijlen in het algemeen een positieve invloed hebben op de gezondheid. Welke vorm van coping het meest effectief is, verschilt per situatie. Mensen die meer passie of emotie gericht omgaan met stress hebben meer gezondheidsklachten. Sommige stressoren laten zich simpelweg niet beheersen. Hierbij leiden pogingen om de stressor aan te pakken alleen tot meer stress. In die gevallen kan het dan ook beter zijn om je te onttrekken aan een stressor. Tijdelijk niets doen en meegeven zijn dan verstandiger. We beschikken immers niet voor niets over basale reactiepatronen als vluchten en verstijven.

Goed omgaan met stress is dus van groot belang bij het voorkomen van negatieve stressreacties! Effectieve coping hangt samen met een betere gezondheid (gezondheidsklachten beter kunnen voorkomen en welbevinden in standhouden of bevorderen). Mensen die goed weten om te gaan met stress, voelen zich prettiger en versterken bovendien hun zelfwaardering.

Resultaten verbeteren op het gebied van:

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >

Blijf op de hoogte

Word fan van ONVZ Zorgverzekeraar op Facebook en blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding