X Sluit deze melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

 

Bevoorschottingsbeleid

ONVZ volgt bestuurlijk akkoord GGZ NL en ZN

Het bevoorschottingsbeleid van ONVZ sluit aan bij het bestuurlijk akkoord tussen GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Het bestuurlijk akkoord biedt onder andere een kader voor afspraken over de financiering van het onderhanden werk. Afspraak in het bestuurlijk akkoord is dat een zorgverzekeraar het onderhanden werk minimaal zal financieren als haar aandeel in de totale omzet van een
GGZ-zorginstelling 5% is of meer. ONVZ volgt deze afspraak. Daarnaast zal ONVZ het onderhanden werk alleen financieren als er sprake is van een zorgovereenkomst tussen ONVZ en de betreffende
GGZ-zorginstelling.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een voorschot in 2014, vragen wij u ons inzicht te bieden in de totale omzet van uw zorginstelling en de omzet van ONVZ bij uw instelling met betrekking tot het jaar 2011. Hierbij kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier Bevoorschotting curatieve GGZ-instelling.
Het formulier kunt u downloaden van de website van ONVZ. Downloaden biedt u het voordeel dat de percentages automatisch worden berekend. Voor een efficiënte afwikkeling van de aanvraag, dient u naast het aanvraagformulier, het verantwoordingsdocument DBC GGZ omzet 2011 bij te voegen, voorzien van een accountantsverklaring. Het aanvraagformulier, het verantwoordingsdocument en de accountantsverklaring kunt u sturen naar:

ONVZ Zorgverzekeraar
t.a.v. Kennis- en Inkoopcentrum
Postbus 392
3990 GD  Houten

Rentevergoeding

De tariefbeschikking ‘rentevergoeding onderhanden DBC’s GGZ’ van de NZa is met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken. Dit betekent dat u per 1 januari 2013 geen rentenota’s meer kunt indienen voor dat betreffende jaar.

Vragen?

Voor meer informatie over de regelgeving en inhoudelijke vragen over het bevoorschottingsbeleid van ONVZ kunt u contact opnemen met Cécile Salden van het Kennis- en Inkoopcentrum,
tel. 030 639 62 78.

Direct contact

Tel 030 639 62 60

Contact

Direct naar

Waarom ONVZ?
Declaratie / VECOZO