Aanvullende zorgverzekering Optifit

Een aanvullende zorgverzekering met een uitgebreide aanvullende dekking

€ 38,59p/m*
Bereken mijn premie

Dekking Optifit

Overzicht van de dekking van de aanvullende zorgverzekering Optifit voor 2016

Dit overzicht geeft een korte omschrijving van de dekking van de aanvullende zorgverzekering Optifit. De polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Belangrijkste vergoedingen 2016

 • Aanvullende diagnostiek bij borstkanker
  MammaPrint en Oncotype DX
 • Acnebehandeling
  100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog
 • Alternatieve geneeswijzen
  Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 750

  Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 250

  Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)
  onderzoek samen: € 250, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
 • Anticonceptie
  100%, vanaf 21 jaar
 • Bevalling-tens
  Huur bevalling-tens max. 6 weken
 • Beweegprogramma
  Max. € 500, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
  - beweeg programma’s KNGF
  - beweeg programma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
  - beweeg programma tijdens chemotherapie
  - revalidatie programma Herstel & Balans
 • Beweegzorg.: fysiotherapie en oefentherapie
  100%, max. 35 behandelingen, waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie (ook online via HelloFysio.nl)
 • Beweegzorg: therapie voor houding en beweging
  Max. € 750, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts
 • Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandeling
  Max. € 150, voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/ corrigerende contactlenzen, geďmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling
 • Buitenland: Onvoorziene behandelingen
  Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

  Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 150
 • Buitenland: Telefoonkosten buitenland naar ONVZ Zorgassistance
  100%
 • Buitenland: Voorziene behandelingen
  Zorg en diensten volgens de Optifit:
  Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

  Medisch specialistische zorg:
  Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
 • Camouflagetherapie
  100%, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts
 • Circumcisie (besnijdenis)
  100%
 • Dieetadvisering
  Max. € 200, door een diëtiste
  Geen vergoeding voor:
  - behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
  - dieetpreparaten en voedingsmiddelen
 • Elektrische epilatie/laserbehandeling
  Max. € 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts
 • Geneesmiddelen
  Max. € 4.540, voor:
  - geregistreerde (zelfzorg)geneesmiddelen,
  - verbandmiddelen,
  - receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine,
  - de eigen bijdrage

  Geen vergoeding voor:
  - Niet geneesmiddelen.
  - Zie voor geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dekking Alternatieve geneeswijzen

  Zie voor vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland dekking Vaccinaties
 • Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
  Max. € 500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

  Geen vergoeding voor verblijf.
 • Gezondheidscheck-up
  100%, via de ONVZ ZorgConsulent
 • Griepvaccinatie
  100%
 • Huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname
  Max. 9 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 4 dagen
 • Hulpmiddelen Basisverzekering
  100%, max. € 500 tezamen per kalenderjaar voor:

  - Wettelijke eigen bijdragen
  - De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 150,-
 • Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevalling
  Kraampakket en max. € 400,- gezamenlijk voor:
  - eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
  - eigen bijdrage kraamzorg
  - couveusenazorg
  - aanvullende of uitgestelde kraamzorg
 • Lactatiekundige
  100%, max. 4 consulten
 • Lidmaatschap patiëntenvereniging
  Max. € 25, per verzekerde per kalenderjaar
 • Loophulpmiddelen
  Max. € 100, tezamen voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens
 • Oedeem- en littekentherapie
  100%
 • Orthoptische zorg
  Max. € 750, op voorschrift van de behandelend arts
 • Overgangsconsulente
  Max. € 250
 • Palliatief terminale zorg
  Eigen bijdrage verblijf hospice of bijna-thuis-huis voor max. 3 maanden en max. € 25 per dag, na indicering door CIZ of arts
 • Plastische chirurgie
  100%, bij:
  * correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar;
  * aantoonbare lichamelijke functiestoornis: ooglid- en buikwandcorrectie en het vervangen van borstprotheses
 • Plaswekker
  Huur: max 3 maanden, of bij
  aanschaf: max € 85, voor de gehele looptijd van de verzekering
 • Podotherapie
  100%
 • Preventiecursussen
  Max. € 250, door ONVZ erkende preventie-cursussen
 • Preventief medisch onderzoek
  50% tot max. € 250, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever
 • Psoriasisdagbehandeling in dagbehandelingscentrum
  Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts
 • Reiskosten ziekenbezoek
  Max. € 250, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km
 • Repatriëring
  100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval

  Bij overlijden repatriëring van het stoffelijk overschot
 • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)
  100%, geen vergoeding voor hersteloperatie
 • Steunpessarium
  100%
 • Steunzolen
  100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie
 • Stoppen-met-rokenprogramma
  100% vergoeding van:
  - Lasertherapie;
  - Allen Carr-training;
  - De Opluchting-training.
 • Stottertherapie
  Maximaal € 500, voor de duur van de verzekering
 • Tandheelkundige zorg: orthodontie
  Tot 18 jaar 100%
 • Tandheelkundige zorg: tot 18 jaar (exclusief orthodontie)
  Max. € 500 voor algemene tandheelkundige zorg
 • Therapeutisch kamp voor jongeren
  Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 300 voor vergoeding eigen bijdrage
 • Vaccinaties en malaria geneesmiddelen bij een reis naar het buitenland
  Max. € 100, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxe
 • Verblijf hospice
  Max. 3 maanden en max. € 25,- per dag, na indicering door CIZ of arts
 • Verblijf logeerhuis (voor verzekerden tot 18 jaar)
  Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50
 • Verblijf logeerhuis (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
  100%, tot max. € 25 per dag.
 • Vervangende mantelzorg
  Max. 8 dagen per verzekerde
 • Zittend ziekenvervoer (aanvullende pakketten)
  Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.
 • Zorg bij adoptie
  Maximaal € 400 (ook bij twee verzekerde ouders)
Bereken premie Bekijk vergoedingen alle producten >

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur
Za09.00 - 13.00 uur
Contact

Direct naar

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

X Sluit deze melding