Eigen risico zorgverzekering

Veranderingen voor 2015

Het verplichte eigen risico stijgt in 2015 met € 15,- naar € 375,-

Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Verzekerden die voor 2015 kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 500,- bovenop het verplichte eigen risico (€ 875,- totaal eigen risico) krijgen meer korting. U ontvangt dan € 25,- korting op uw maandpremie voor de vrije keuze basisverzekering. Daarmee biedt ONVZ een van de hoogste kortingen bij een vrijwillig hoger eigen risico.

Wat is het verplichte eigen risico?

Het verplichte eigen risico is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten. Deze kosten worden dus niet vergoed door ONVZ. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2015 € 375 (In 2014 was het verplicht eigen risico: € 360).

Het vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit is niet verplicht. U kiest dan een bedrag van € 100,
€ 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar bovenop de € 375 van het verplichte eigen risico. Heeft u een vrijwillig eigen risico en maakt u medische kosten? Dan tellen de kosten eerst mee voor het verplichte eigen risico en daarna voor het vrijwillige eigen risico.

Wanneer geldt het verplichte en vrijwillige eigen risico niet?

Alle zorg die in de basisverzekering wordt vergoed, valt onder het verplichte eigen risico. ONVZ brengt het eigen risico in mindering op vergoedingen vanuit de Basisverzekering.
Daarbij is de volgorde eerst het verplichte en dan het vrijwillige eigen risico.

De volgende kosten vallen buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico: 

  1. kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving en van de multidisciplinaire eerstelijnszorg bedoeld in artikel 4. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek – zoals beschreven in artikel 5 – elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht;
  2. kosten van verpleging en verzorging zoals omschreven in artikel 7;
  3. kosten van door ONVZ aangewezen programma’s voor preventieve zorg. Deze programma’s kunnen betrekking hebben op preventie van diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht of stoppen met roken. Een overzicht van de aangewezen programma’s voor preventieve zorg kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden;
  4. kosten van de medicatiebeoordeling chronisch receptplichtig geneesmiddelgebruik door een door ONVZ aangewezen apotheek. Een overzicht van de aangewezen apotheken kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. De kosten van de receptplichtige geneesmiddelen zelf vallen wel onder het eigen risico;
  5. kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Kosten van hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen en ambulancevervoer vallen wel onder het eigen risico, net als kosten van met de zorg samenhangend onderzoek dat elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht;
  6. kosten van nacontrole van u als donor nadat de periode, bedoeld in artikel 10, lid 2 is verstreken alsmede de door u als donor gemaakte kosten van vervoer bedoeld in artikel 10, lid 4;
  7. kosten van het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen. De kosten van de daarbij behorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico

Worden de kosten die u maakt niet vergoed door uw basisverzekering, dan tellen deze ook niet mee voor uw eigen risico. Op uw Overzicht kosten voor medische zorg kunt u dit terugzien.
Lees onze speciale brochure voor meer informatie over het eigen risico of bekijk het artikel hierover in onze nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 22.

Premiekorting

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan betaalt u minder premie voor uw basisverzekering.

Eigen risico in combinatie met eigen bijdrage

Als er voor de medische kosten een eigen bijdrage geldt, betaalt u die eerst. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het verplichte eigen risico. 
Als de zorgaanbieder de nota naar ONVZ stuurt, dan brengt ONVZ een eventueel eigen risico in rekening bij de verzekerde. Stuurt de verzekerde de nota naar ONVZ, dan trekt ONVZ het bedrag dat ten laste komt van het eigen risico af van het uit te keren bedrag. De verzekerde krijgt dan minder uitgekeerd.

Lees meer over
- Onze zorgverzekeringen
- Declaratie indienen
- Veelgestelde vragen
- Eigen bijdrage zorgverzekering 

 

 

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Za09.00 - 13.00 uur
Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen