Polisvoorwaarden Tandfit 2015

Deel B Omvang Dekking ONVZ Tandfit

Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van tandheelkundige zorg als hierna omschreven. Het polisblad vermeldt welke dekking geldt.

Als er volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Tandfit een aanvullende dekking biedt, moet u handelen volgens de voorwaarden van de Basisverzekering of die andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door een tandarts, tandprotheticus of mondhygiënist volgens wettelijk vastgestelde prestaties of marktconforme bedragen. Vergoeding vindt alleen plaats als sprake is van medische noodzaak. Als meer personen op één verzekering verzekerd zijn, gelden de (maximale) vergoedingen per verzekerde, tenzij anders is aangegeven.

Geen vergoeding wordt verleend voor de kosten van:

 • orthodontie;
 • het bleken van elementen;
 • het maken en plaatsen van een MRA (Mandulair Repositie Apparaat). Dit is een beugel die beide kaken in een positie dwingt, waardoor er een opening blijft voor de luchtstroom.

Tandfit A

Artikel 1 Algemene tandheelkundige zorg
ONVZ vergoedt 75% van de kosten van algemene tandheelkundige zorg (inclusief techniekkosten) tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

Artikel 2 Tandheelkundige zorg na ongeval
Voor tandheelkundige behandeling, die noodzakelijk is door een ongeval, vergoedt ONVZ maximaal éénmaal per kalenderjaar de kosten (inclusief techniekkosten en de kosten van eventueel noodzakelijke prothetische voorzieningen) tot maximaal € 2.500,-.

ONVZ verleent alleen vergoeding als:

 • het ongeval plaatsvindt binnen de looptijd van deze verzekering;
 • de behandeling plaatsvindt binnen een jaar na het ongeval;
 • ONVZ toestemming vooraf heeft verleend. Dit geldt niet voor acute zorg.

Tandfit B

Artikel 1 Algemene tandheelkundige zorg
lid 1 
ONVZ vergoedt 100% van de kosten van de volgende behandelingen:

 • C11 Periodieke controle;
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie;
 • M02 Consult voor evaluatie van preventieve voorlichting en/of instructie;
 • M03 Gebitsreiniging;
 • M10 Fluoride applicatie (Methode I);
 • M20 Fluoride applicatie (Methode II);
 • X10 Röntgenfoto (niet ten behoeve van orthodontie);
 • V30 Sealen eerste element;
 • V35 Sealen volgende element in dezelfde zitting.

lid 2
ONVZ vergoedt 75% van de kosten van de overige algemene tandheelkundige zorg (inclusief techniekkosten).

lid 3
De vergoeding voor de kosten bedoeld in lid 1 en 2 tezamen bedraagt maximaal € 750,- per kalenderjaar.

Artikel 2 Tandheelkundige zorg na ongeval
Voor tandheelkundige behandeling, die noodzakelijk is door een ongeval, vergoedt ONVZ maximaal éénmaal per kalenderjaar de kosten (inclusief techniekkosten en de kosten van eventueel noodzakelijke prothetische voorzieningen) tot maximaal € 5.000,-.

ONVZ verleent alleen vergoeding als:

 • het ongeval plaatsvindt binnen de looptijd van deze verzekering;
 • de behandeling plaatsvindt binnen een jaar na het ongeval;
 • ONVZ toestemming vooraf heeft verleend. Dit geldt niet voor acute zorg.

Tandfit C

Artikel 1 Algemene tandheelkundige zorg
lid 1 
ONVZ vergoedt 100% van de kosten van de volgende behandelingen:

 • C11 Periodieke controle;
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie;
 • M02 Consult voor evaluatie van preventieve voorlichting en/of instructie;
 • M03 Gebitsreiniging;
 • M10 Fluoride applicatie (Methode I);
 • M20 Fluoride applicatie (Methode II);
 • X10 Röntgenfoto (niet ten behoeve van orthodontie);
 • V30 Sealen eerste element;
 • V35 Sealen volgende element in dezelfde zitting.

lid 2
ONVZ vergoedt 75% van de kosten van de overige algemene tandheelkundige zorg (inclusief techniekkosten).

lid 3
De vergoeding voor de kosten bedoeld in lid 1 en 2 tezamen bedraagt maximaal € 1.500,- per kalenderjaar.

Artikel 2 Tandheelkundige zorg na ongeval
Voor tandheelkundige behandeling, die noodzakelijk is door een ongeval, vergoedt ONVZ maximaal éénmaal per kalenderjaar de kosten (inclusief techniekkosten en de kosten van eventueel noodzakelijke prothetische voorzieningen) tot maximaal € 5.000,-.

ONVZ verleent alleen vergoeding als:

 • het ongeval plaatsvindt binnen de looptijd van deze verzekering;
 • de behandeling plaatsvindt binnen een jaar na het ongeval;
 • ONVZ toestemming vooraf heeft verleend. Dit geldt niet voor acute zorg.

Tandfit D

Artikel 1 Algemene tandheelkundige zorg
ONVZ vergoedt 100% van de kosten van algemene tandheelkundige zorg (inclusief techniekkosten) tot maximaal € 1.500,- per kalenderjaar.

Artikel 2 Tandheelkundige zorg na ongeval 
Voor tandheelkundige behandeling, die noodzakelijk is door een ongeval, vergoedt ONVZ maximaal éénmaal per kalenderjaar de kosten (inclusief techniekkosten en de kosten van eventueel noodzakelijke prothetische voorzieningen) tot maximaal € 5.000,-.

ONVZ verleent alleen vergoeding als:

 • het ongeval plaatsvindt binnen de looptijd van deze verzekering;
 • de behandeling plaatsvindt binnen een jaar na het ongeval;
 • ONVZ toestemming vooraf heeft verleend. Dit geldt niet voor acute zorg.

Tandheelkundige kosten buiten het woonland

Artikel 1
Als u de kosten van tandheelkundige zorg gemaakt heeft buiten uw woonland, vergoedt ONVZ die kosten tot maximaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme tarief van een gelijke behandeling in Nederland, tot de dekking van de Tandfit A, B, C of D.

Artikel 2
ONVZ vergoedt nota’s van buitenlandse zorgverleners in euro’s. Daarbij hanteert zij in vrijwel alle landen de gemiddelde wisselkoers in de maand voor de afwikkeling.