Veelgestelde vragen


Wij hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Met behulp van het onderwerpenmenu en de handige zoekfunctie krijgt u snel antwoord op uw vraag.

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan met de medewerkers van ons Service Center via 030 639 62 22 of gebruik het contactformulier. Wij zijn u graag van dienst!
 

Veelgestelde vragen

 • Top 10
 • Hoe kan ik naar ONVZ overstappen met mijn zorgverzekering?

  Wilt u een basisverzekering of aanvullende zorgverzekering bij ONVZ aanvragen? Aan het eind van ieder jaar kunt zich online bij ons aanmelden of via het aanvraagformulier op onze website.

  Let op:

  a. U moet schriftelijk opzeggen bij uw vorige zorgverzekeraar. Maak hierbij gebruik van onze handige overstapservice.
  b. Opzeggen moet gebeuren vóór 1 januari van het nieuwe jaar.
  c. U bent verplicht om voor 1 februari van het nieuwe jaar een zorgverzekering af te sluiten (bij ONVZ of elders). Uw nieuwe zorgverzekering gaat in per 1 januari van dat jaar.

 • Uit welke betaaltermijnen kan ik kiezen?

  U kunt naast maandbetaling ook kiezen voor kwartaal-, halfjaar- of jaarbetaling.

  Voor de kwartaal-, halfjaar- en jaarbetaling is een betaaltermijnkorting van toepassing van respectievelijk 1%, 2% en 3% op de Basisverzekering en de aanvullende zorgverzekeringen.

 • Wanneer wordt mijn premie afgeschreven?

  Wanneer u heeft gekozen voor automatische incasso, incasseren wij de premie aan het einde van de maand voorafgaand aan de maand waarin de nieuwe betaaltermijn start. Voor de verschillende betaaltermijnen betekent dit het volgende:

  Maandbetaling:
  - rond de 29e van de voorgaande maand 

  Kwartaalbetaling:
  - eerste kwartaal: rond de 29e van december
  - tweede kwartaal: rond de 29e van maart
  - derde kwartaal: rond de 29e van juni
  - vierde kwartaal: rond de 29e van september 

  Halfjaarbetaling:
  - eerste half jaar: rond de 29e van december
  - tweede half jaar: rond de 29e van juni

  Jaarbetaling:
  - rond de 29e van december

 • Hoe moet ik mijn zorgkosten declareren / een declaratie indienen?

  Meer informatie over het indienen van een declaratie vindt u op de pagina declareren zorgkosten of bij de veelgestelde vragen over declareren.

 • Kan ik ook een hoger eigen risico kiezen?

  Het verplichte eigen risico bedraagt in 2015 € 375,-. Dit was in 2014 € 360,-. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-.

 • Wanneer kan ik mijn eigen risico op de Basisverzekering wijzigen?

  Het verplichte eigen risico op de Basisverzekering kunt u niet wijzigen.

  Een eventueel gekozen vrijwillig eigen risico kunt u wijzigen per 1 januari van elk jaar. Deze wijziging moet u schriftelijk aanvragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag voor 1 februari van het jaar waarop de wijziging betrekking heeft bij ons binnen is.

 • Welke kosten vallen onder het verplichte eigen risico?

  De meeste zorg die in de basisverzekering wordt vergoed, valt onder het verplichte eigen risico. ONVZ brengt het eigen risico in mindering op vergoedingen vanuit de basisverzekering. Daarbij is de volgorde eerst het verplichte en dan het vrijwillige eigen risico.

  De volgende kosten vallen buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico:

  1. de kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes of COPD,
  2. kosten van verpleging en verzorging thuis,
  3. de kosten van door ONVZ aangewezen programma’s voor preventieve zorg, zoals stoppen met roken en ‘Beter Eten’. Een overzicht van de aangewezen programma’s voor preventieve zorg kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden
  4. kosten van medicatiebeoordeling bij chronisch receptplichtig medicijngebruik door een in Nederland gevestigde openbare apotheek (maar wél voor kosten van medicijnen zelf). Een overzicht van de aangewezen apotheken kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.
  5. kosten van verloskundige zorg en kraamzorg,
  6. de kosten van nacontrole en vervoer als u donor bent bij een orgaantransplantatie,
  7. hulpmiddelen in bruikleen.

  Wilt u precies de beschrijving van deze uitsluitingen lezen, dan verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden. Worden de kosten die u maakt niet vergoed door uw basisverzekering, dan tellen deze ook niet mee voor uw eigen risico.

  Lees onze speciale brochure voor meer informatie over het eigen risico. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 22.

 • Wat kan ik doen wanneer ik een klacht over een formulier van mijn zorgverzekeraar heb?

  Wanneer u, als verzekerde of zorgverlener, van mening bent dat een formulier van ONVZ Zorgverzekeraar ingewikkeld of overbodig is, dan kunt u een klacht indienen via ons klachtenformulier.

  Als ONVZ Zorgverzekeraar op basis hiervan zou besluiten het formulier niet te wijzigen of niet -tijdig- reageert op uw klacht, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een uitspraak van de NZa leidt tot een bindend advies voor betrokkenen.

  ONVZ Zorgverzekeraar
  Nederlandse Zorgautoriteit

  t.a.v. Cliëntenservice
  Postbus 392
  3990 GD Houten

  t.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt
  Postbus 3017
  3502 GA Utrecht

  E-mail: informatielijn@nza.nl

 • Is mijn ONVZ zorgpas alleen geldig in het ziekenhuis of ook bij andere zorgverleners?

  U kunt uw ONVZ zorgpas/Europese Zorgverzekeringkaart (European Health Insurance Card/EHIC) ook bij andere zorgverleners gebruiken. Het kan zijn dat sommige zorgverleners niet met de EHIC willen werken. U kunt de nota’s dan achteraf bij ons declareren. Eventuele eigen bijdragen moet u in eerste instantie ook zelf te betalen. Wij raden u aan om ook een reisverzekering inclusief medische kosten af te sluiten.

 • Vallen buitenlandnota's ook onder het verplichte eigen risico?

  Ja, buitenlandnota's vallen ook onder het verplichte eigen risico.
  Met uitzondering van de nota’s van:

  • de huisarts
  • verloskundige zorg
  • kraamzorg 
  • hulpmiddelen in bruikleen
 • Krijg ik korting op een collectieve zorgverzekering?

   In dit overzicht vindt u alle kortingen die er zijn voor de zorgverzekeringen van ONVZ Zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen per onderwerp

Algemeen
Betalen
Buitenland
Collectieve zorgverzekering
Declaraties
DBC
Eigen risico
Geboortezorg
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Geriatrische Revalidatie Zorg
Gezondheidsvragen
Medische kosten door een ongeval / voorval
MijnONVZ: DigiD met sms
MijnONVZ
ONVZ Zorgpas / EHIC
Overstappen zorgverzekering
Overzicht kosten voor medische zorg
Persoonsgebonden budget
Smartphone App
Stoppen-met-rokenprogramma
Verpleging en verzorging
Zintuiglijk gehandicaptenzorg
Zittend ziekenvervoer
ZorgConsulent

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur
Contact

Uw situatie

Militaire dienst
Samenwonen/trouwen Nieuwe baan
Stoppen met werken/pensioen
Bijna 18

Meer situaties

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

X Sluit deze melding