Veelgestelde vragen


Wij hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Met behulp van het onderwerpenmenu en de handige zoekfunctie krijgt u snel antwoord op uw vraag.

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan met de medewerkers van ons Service Center via 030 639 62 22 of gebruik het contactformulier. Wij zijn u graag van dienst!
 

Veelgestelde vragen

 • Top 10
 • Hoe kan ik naar ONVZ overstappen met mijn zorgverzekering?

  Wilt u een basisverzekering of aanvullende zorgverzekering bij ONVZ aanvragen? Aan het eind van ieder jaar kunt zich online bij ons aanmelden of via het aanvraagformulier op onze website.

  Let op:

  a. U moet schriftelijk opzeggen bij uw vorige zorgverzekeraar. Maak hierbij gebruik van onze handige overstapservice.
  b. Opzeggen moet gebeuren vóór 1 januari van het nieuwe jaar.
  c. U bent verplicht om voor 1 februari van het nieuwe jaar een zorgverzekering af te sluiten (bij ONVZ of elders). Uw nieuwe zorgverzekering gaat in per 1 januari van dat jaar.

 • Uit welke betaaltermijnen kan ik kiezen?
  U kunt naast maandbetaling ook kiezen voor kwartaal-, halfjaar- of jaarbetaling.
  Voor de kwartaal-, halfjaar- en jaarbetaling is een betaaltermijnkorting van toepassing van respectievelijk 1%, 2% en 3% op de Basisverzekering en de aanvullende zorgverzekeringen.
 • Wanneer wordt mijn premie afgeschreven?

  Wanneer u heeft gekozen voor automatische incasso, incasseren wij de premie aan het einde van de maand voorafgaand aan de maand waarin de nieuwe betaaltermijn start. Voor de verschillende betaaltermijnen betekent dit het volgende:

  Maandbetaling:
  - rond de 29e van de voorgaande maand 

  Kwartaalbetaling:
  - eerste kwartaal: rond de 29e van december
  - tweede kwartaal: rond de 29e van maart
  - derde kwartaal: rond de 29e van juni
  - vierde kwartaal: rond de 29e van september 

  Halfjaarbetaling:
  - eerste half jaar: rond de 29e van december
  - tweede half jaar: rond de 29e van juni

  Jaarbetaling:
  - rond de 29e van december

 • Hoe moet ik mijn zorgkosten declareren / een declaratie indienen?

  Meer informatie over het indienen van een declaratie vindt u op de pagina declareren zorgkosten of bij de veelgestelde vragen over declareren.

 • Kan ik ook een hoger eigen risico kiezen?

  Het verplichte eigen risico bedraagt in 2015 € 375,-. Dit was in 2014 € 360,-. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-,  € 300,-, € 400,- of € 500,-.

 • Wanneer kan ik mijn eigen risico op de Basisverzekering wijzigen?

  Het verplichte eigen risico op de Basisverzekering kunt u niet wijzigen.

  Een eventueel gekozen vrijwillig eigen risico kunt u wijzigen per 1 januari van elk jaar. Deze wijziging dient u schriftelijk aan te vragen en moet voor 1 februari van het jaar waarop de wijziging betrekking heeft ontvangen zijn.

 • Welke kosten vallen onder het verplichte eigen risico?

  Alle zorg die in de basisverzekering wordt vergoed, valt onder het verplichte eigen risico.
  Let op: dit geldt NIET voor:

  • kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht;
  • kosten van zorg bekostigd volgens de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. De beleidsregel heeft betrekking op ketenzorg voor diabetes mellitus type II bij verzekerden van 18 jaar en ouder, cardiovasculair risicomanagement of COPD (chronisch obstructief longlijden);
  • kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Kosten van hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer vallen wel onder het eigen risico;
  • kosten van nacontrole van de donor nadat de periode, bedoeld in artikel 9, lid 2 is verstreken;
  • kosten van het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen. De kosten van de daarbij behorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico.

  Maakt u geen aanspraak op uw basisverzekering? Dan betaalt u uiteraard niets.

 • Wat kan ik doen wanneer ik een klacht over een formulier van mijn zorgverzekeraar heb?

  Wanneer u, als verzekerde of zorgverlener, van mening bent dat een formulier van ONVZ Zorgverzekeraar ingewikkeld of overbodig is, dan kunt u een klacht indienen via ons klachtenformulier.

  Als ONVZ Zorgverzekeraar op basis hiervan zou besluiten het formulier niet te wijzigen of niet -tijdig- reageert op uw klacht, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een uitspraak van de NZa leidt tot een bindend advies voor betrokkenen.

  ONVZ Zorgverzekeraar
  Nederlandse Zorgautoriteit

  t.a.v. Cliëntenservice
  Postbus 392
  3990 GD Houten

  t.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt
  Postbus 3017
  3502 GA Utrecht

  E-mail: informatielijn@nza.nl

 • Is mijn ONVZ zorgpas alleen geldig in het ziekenhuis of ook bij andere zorgverleners?

  U kunt uw ONVZ zorgpas/Europese Zorgverzekeringkaart (European Health Insurance Card/EHIC) ook bij andere zorgverleners gebruiken. Het kan zijn dat sommige zorgverleners niet met de EHIC willen werken. U kunt de nota’s dan achteraf bij ons declareren. Eventuele eigen bijdragen moet u in eerste instantie ook zelf te betalen. Wij raden u aan om ook een reisverzekering inclusief medische kosten af te sluiten.

 • Vallen buitenlandnota's ook onder het verplichte eigen risico?

  Ja, buitenlandnota's vallen ook onder het verplichte eigen risico.
  Met uitzondering van de nota’s van:

  • de huisarts
  • verloskundige zorg
  • kraamzorg 
  • hulpmiddelen in bruikleen
 • Krijg ik korting op een collectieve zorgverzekering?

   In dit overzicht vindt u alle kortingen die er zijn voor de zorgverzekeringen van ONVZ Zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen per onderwerp

Algemeen
Betalen
Buitenland
Collectieve zorgverzekering
Declaraties
DBC
Eigen risico
Geboortezorg
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Geriatrische Revalidatie Zorg
Medische kosten door een ongeval / voorval
MijnONVZ
ONVZ Zorgpas / EHIC
Overstappen zorgverzekering
Overzicht kosten voor medische zorg
Smartphone App
Stoppen-met-rokenprogramma
ZorgConsulent
Zittend ziekenvervoer

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Za09.00 - 13.00 uur
Contact

Uw situatie

Militaire dienst
Samenwonen/trouwen Nieuwe baan
Stoppen met werken/pensioen
Bijna 18

Meer situaties

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen