Vergoedingsoverzicht

Snel inzicht in de vergoedingen van ONVZ, per zorgverzekering

In het vergoedingsoverzicht staat welke vergoedingen u krijgt per zorgverzekering. Zo kunt u heel gemakkelijk de verschillen tussen de verzekeringen scannen op voor u belangrijke onderwerpen.

Wilt u graag meer informatie? Klik dan op de vergoeding in de linkerkolom voor de belangrijkste toestemmingsvereisten en noodzakelijke verwijzingen. Daar vindt u ook een link naar de polisvoorwaarden. Deze bepalen uiteindelijk óf en voor welk bedrag u een vergoeding krijgt.

 

Direct naar

Vergoedingsoverzicht

Vergoedingen 2015

Basisverzekering

€ 101,85p/m
Meer informatie
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, tot max. 200 km
Tot 21 jaar: 100%
Vanaf 21 jaar: 100% bij bepaalde medische indicaties
100%
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Tot 18 jaar:
Chronisch: 100%
Niet-chronisch: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen

Vanaf 18 jaar:
Chronisch: 100% vanaf de 21e behandeling
Niet-chronisch: geen vergoeding

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: max. 9 behandelingen
Geen vergoeding
Bij een beperkt aantal medische indicaties, zoals beschreven in het Reglement Hulpmiddelen, 100%
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag
Geen vergoeding
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%
100%, max. 3 behandeluren
Geen vergoeding
100%
100%, max. 10 uur
100% (exclusief eigen bijdragen)
Vergoeding van de in de Regeling Zorgverzekering opgenomen geneesmiddelen
Overzicht eigen bijdragen
100% vanaf 18 jaar

Geen vergoeding voor:
- behandeling van aanpassingsstoornis
- hulp bij werk- en relatieproblemen
- behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR*
100%, max. 6 maanden
100% vanaf 18 jaar, voor zowel behandeling als verblijf. Geen vergoeding voor behandeling van niet of laag complexe psychische stoornissen die in de Generalistische Basis GGZ kunnen worden behandeld; behandeling van aanpassingsstoornissen;hulp bij werk- en relatieproblemen.
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, exclusief eigen bijdragen. Voor sommige hulpmiddelen gelden max. te vergoeden bedragen, te vinden in het Reglement Hulpmiddelen. Voor sommige hulpmiddelen geldt een bruikleen verstrekking.
Overzicht eigen bijdragen
100%, max. de eerste 3 pogingen per te realiseren zwangerschap totdat verzekerde 43 jaar wordt
Geen vergoeding
100%
Min. 24 uur tot max. 80 uur, max. 10 dagen, exclusief de eigen bijdrage.
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, m.u.v. de kosten van behandeling ter ondersteuning van onderwijs
100%, geen vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelen
100%
100%, op verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, andere specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of consultatiebureau-arts.
100%
Tot 18 jaar:
Chronisch: 100%
Niet-chronisch: geen vergoeding

Vanaf 18 jaar:
Chronisch: 100% vanaf de 21e behandeling
Niet-chronisch: geen vergoeding.
100%, voor transplantatie van weefsel en organen verricht in een EU- of EER- lidstaat.
In een ander land: alleen als de donor daar woont en het partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad betreft
100%, onder verantwoordelijkheid van een oogarts
Geen vergoeding
Verpleging en verzorging
100%
100%, bij behandeling ter correctie van een beperkt aantal afwijkingen/aandoeningen
Geen vergoeding
De kosten voor voetzorg bij diabetes mellitus door een podotherapeut ter preventie of ter behandeling van voetulcera worden ook vergoed als huisartsenzorg.
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%
Geen vergoeding
De kosten voor orthodontie in geval van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel waarbij specifieke behandeling nodig is, wordt vergoed als tandheelkundige zorg in bijzondere situaties.
100%, m.u.v. gegoten vullingen, kronen, bruggen en implantaten (tenzij ter vervanging van blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd, of ontbreken door ongeval).
100%, zorg door een kaakchirurg. 75%, volledige uitneembare gebitsprothese. 100%, reparatie en rebasen van een volledige uitneembare gebitsprothese.
Geen vergoeding
100%
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, exclusief eigen bijdragen.
Overzicht eigen bijdragen
100%
Geen vergoeding
100%
Geen vergoeding
100%, in een beperkt aantal situaties, na toestemming ONVZ, tot max. 200 km. Openbaar en taxi: volledig. Eigen vervoer per auto: max. € 0,31 per km.
Geen vergoeding

Startfit

€ 6,74p/m
Meer informatie
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, max. 9 behandelingen
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Binnen een EU-/EER- of Verdragsland:
- Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Buiten een EU-/EER- of verdragsland:
-Max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, via de ONVZ ZorgConsulent
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. €75, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxe
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding

Extrafit

€ 8,83p/m
Meer informatie
MammaPrint en Oncotype DX
100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog
Bij arts max. € 27 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. 20 behandelingen

Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen en (laboratorium)
onderzoek: geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, max. 9 behandelingen
Max. € 100, voor sportarts
Geen vergoeding
Binnen een EU-/EER- of Verdragsland:
- Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
- Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 50

Buiten een EU-/EER- of verdragsland:
-Max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
-Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 50
Geen vergoeding
Zorg en diensten volgens de Extrafit:
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Medisch specialistische zorg:
Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
100%, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts
100%
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. € 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. € 100, voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering en de eigen bijdragen

Geen vergoeding voor: Niet geneesmiddelen, homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, anticonceptiva, zelfzorg geneesmiddelen en medicijnen ivf tot 43 jaar
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, via de ONVZ ZorgConsulent
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Kraampakket
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. € 50, voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, op voorschrift van behandelend arts
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Huur: max 3 maanden, of bij
aanschaf: max € 85, voor de duur van de verzekering
100%
Max. € 75, door ONVZ erkende preventie-cursussen
Geen vergoeding
Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts
Geen vergoeding
100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval
Geen vergoeding
100%
100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie
Geen vergoeding
Maximaal € 350, voor de duur van de verzekering
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Bij astma: max. € 6 per dag voor vergoeding eigen bijdrage, max.
Geen vergoeding
Max. €75, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxe
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50
100%, voor meeverzekerd gezinslid, met dagmaximum van € 25
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering
Geen vergoeding
Geen vergoeding

Benfit

€ 21,39p/m
Meer informatie
MammaPrint en Oncotype DX
100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog
Bij arts of acupuncturist max. € 27 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. 20 behandelingen

Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen en (laboratorium)
onderzoek: geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, vanaf 21 jaar
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. € 250, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
- beweeg programma’s KNGF
- beweeg programma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- revalidatie programma Herstel & Balans
100%, max. 12 behandelingen
Max. € 500, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts
Geen vergoeding
Binnen een EU-/EER- of Verdragsland:
- Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
- Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 75

Buiten een EU-/EER- of verdragsland:
-Max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
-Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 75
100%
Zorg en diensten volgens de Benfit:
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Medisch specialistische zorg:
Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
100%, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts
100%
Geen vergoeding
Max. € 120, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Max. € 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. € 200, voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering en de eigen bijdragen

Geen vergoeding voor: Niet geneesmiddelen, homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, zelfzorg geneesmiddelen en medicijnen ivf tot 43 jaar
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, via de ONVZ ZorgConsulent
100%
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, max. € 250
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Kraampakket en max. € 250,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Geen vergoeding
100%, max. 2 consulten
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. € 50, voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, op voorschrift van behandelend arts
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%
Geen vergoeding
Max. € 500, op voorschrift van de behandelend arts
Max. € 120
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Huur: max 3 maanden, of bij
aanschaf: max € 85, voor de duur van de verzekering
100%
Max. € 150, door ONVZ erkende preventie-cursussen
Geen vergoeding
Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts
Max. € 150, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km
100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval

Bij overlijden repatriëring van het stoffelijk overschot
100%, geen vergoeding voor hersteloperatie
100%
100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie
Geen vergoeding
Maximaal € 350, voor de duur van de verzekering
Tot 18 jaar max. € 1.365 voor de duur van de verzekering
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 250 voor vergoeding eigen bijdrage voor max. één kamp
Geen vergoeding
Max. € 75, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxe
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50
100%, voor meeverzekerd gezinslid, met dagmaximum van € 25
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. 8 dagen per verzekerde
Geen vergoeding
Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.
Geen vergoeding
Maximaal € 250 (ook bij twee verzekerde ouders)

Optifit

€ 36,73p/m
Meer informatie
MammaPrint en Oncotype DX
100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog
Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 750

Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 250

Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)
onderzoek samen: € 250, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
Geen vergoeding
100%, vanaf 21 jaar
Geen vergoeding
Huur bevalling-tens max. 6 weken
Max. € 500, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
- beweeg programma’s KNGF
- beweeg programma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- beweeg programma tijdens chemotherapie
- revalidatie programma Herstel & Balans
100%, max. 35 behandelingen, waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie
Max. € 750, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts
Max. € 150, voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/ corrigerende contactlenzen, geďmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling
Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 150
100%
Zorg en diensten volgens de Optifit:
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Medisch specialistische zorg:
Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
100%, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts
100%
Geen vergoeding
Max. € 200, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Max. € 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. € 4.540, voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, receptplichtige melatonine die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering en de eigen bijdragen

Geen vergoeding voor: Niet geneesmiddelen. Zie voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dekking Alternatieve geneeswijzen
Max. € 500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Geen vergoeding voor verblijf.
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, via de ONVZ ZorgConsulent
100%
Geen vergoeding
Max. 9 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 5 dagen
100%, max. € 500
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Kraampakket en max. € 400,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Geen vergoeding
100%, max. 4 consulten
Max. € 25, per verzekerde per kalenderjaar
Geen vergoeding
Max. € 100, voor elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens, op voorschrift van behandelend arts
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%
Geen vergoeding
Max. € 750, op voorschrift van de behandelend arts
Max. € 250
Eigen bijdrage verblijf hospice of bijna-thuis-huis voor max. 3 maanden en max. € 25 per dag, na indicering door CIZ of arts
Geen vergoeding
100%, bij:
* correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar;
* aantoonbare lichamelijke functiestoornis: ooglid- en buikwandcorrectie en het vervangen van borstprotheses
Huur: max 3 maanden, of bij
aanschaf: max € 85, voor de duur van de verzekering
100%
Max. € 250, door ONVZ erkende preventie-cursussen
50% tot max. € 250, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever
Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts
Max. € 250, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km
100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval

Bij overlijden repatriëring van het stoffelijk overschot
100%, geen vergoeding voor hersteloperatie
100%
100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie
100% vergoeding van:
- Lasertherapie;
- Allen Carr-training;
- De Opluchting-training.
Maximaal € 500, voor de duur van de verzekering
Tot 18 jaar 100%
Max. € 500 voor algemene tandheelkundige zorg
Geen vergoeding
Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 300 voor vergoeding eigen bijdrage
Geen vergoeding
Max. € 100, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxe
Max. 3 maanden en max. € 25, per dag, na indicering door CIZ of arts
Geen vergoeding
Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50
100%, voor meeverzekerd gezinslid, met dagmaximum van € 25
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. 8 dagen per verzekerde
Geen vergoeding
Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.
Geen vergoeding
Maximaal € 400 (ook bij twee verzekerde ouders)

Topfit

€ 53,94p/m
Meer informatie
MammaPrint en Oncotype DX
100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog
Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 1.000

Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 500

Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)
onderzoek samen: € 500, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
Geen vergoeding
100%, vanaf 21 jaar
Geen vergoeding
Huur bevalling-tens max. 6 weken
100%, op voorschrift behandelend arts, voor:
- beweeg programma’s KNGF
- beweeg programma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- beweeg programma tijdens chemotherapie
- revalidatie programma Herstel & Balans

Max. € 50 voor Senioren Fit zwemmen en 50-Fit zwemmen
100%, waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie
Max. € 1.000, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts
Max. € 300, voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/ corrigerende contactlenzen, geďmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling
Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 250
100%
Zorg en diensten volgens de Topfit:
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Medisch specialistische zorg:
Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
100%, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts
100%
Geen vergoeding
100%, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Max. € 1.500, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts
Geen vergoeding
100%
Max. € 4.540, voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, receptplichtige melatonine die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering en de eigen bijdragen

Geen vergoeding voor: Niet geneesmiddelen. Zie voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dekking Alternatieve geneeswijzen
Max. € 1.000,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Geen vergoeding voor verblijf.
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%, via de ONVZ ZorgConsulent
100%
100%, in een door ONVZ erkend herstellingsoord en op voorschrift behandelend arts
Max. 18 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 5 dagen
100%, max. € 1000
Geen vergoeding
100%, tot 43 jaar in een ziekenhuis
Max. € 25 per werkdag, per meeverzekerd kind tot de leeftijd van 12 jaar, max. 60 werkdagen
Geen vergoeding
Kraampakket en max. € 550,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Max. € 500, bij reumatoďde artritis of psoriasis
100%
100%
Geen vergoeding
Max. € 100, voor elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens, op voorschrift van behandelend arts
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
100%
Geen vergoeding
Max. € 1.000, op voorschrift van de behandelend arts
100%
Eigen bijdrage verblijf hospice of bijna-thuis-huis voor max. 3 maanden en max. € 25 per dag, na indicering door CIZ of arts
Geen vergoeding
100%, bij:
* correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar;
* aantoonbare lichamelijke functiestoornis: alle overige kosten van plastische of reconstructieve chirurgies
100%
100%
Max. € 325, door ONVZ erkende preventie-cursussen
Max. € 500, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever
100%
100%, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km
100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval

Bij overlijden repatriëring van het stoffelijk overschot of begrafenis/crematie in het buitenland en overkomst van gezinsleden

Max. € 11.345,- voor opsporing en redding
100%, sterilisatie en hersteloperatie
100%
100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie
100% vergoeding van:
- Lasertherapie;
- Allen Carr-training;
- De Opluchting-training.
100%
Tot 18 jaar 100%, vanaf 18 jaar max. € 500
100%, voor algemene tandheelkundige zorg
Geen vergoeding
Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: 100% vergoeding eigen bijdrage
Geen vergoeding
100%
Max. 3 maanden en max. € 25, per dag, na indicering door CIZ of arts
100%
100%, voor meeverzekerde ouders
100%, voor meeverzekerd gezinslid
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Max. 16 dagen per verzekerde
Geen vergoeding
Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.
Geen vergoeding
Maximaal € 550 (ook bij twee verzekerde ouders)
Vergoedingen 2015

Basisverzekering

€ 101,85p/m
Meer informatie

Startfit

€ 6,74p/m
Meer informatie

Extrafit

€ 8,83p/m
Meer informatie

Benfit

€ 21,39p/m
Meer informatie

Optifit

€ 36,73p/m
Meer informatie

Topfit

€ 53,94p/m
Meer informatie
BasisverzekeringZorgverzekering StartfitZorgverzekering ExtrafitZorgverzekering BenfitZorgverzekering OptifitZorgverzekering Topfit
€ 101,85 p/m€ 6,74 p/m€ 8,83 p/m€ 21,39 p/m€ 36,73 p/m€ 53,94 p/m
Vergoedingen 2015          
Aanvullende diagnostiek bij borstkankerMammaPrint en Oncotype DXMammaPrint en Oncotype DXMammaPrint en Oncotype DXMammaPrint en Oncotype DX
Acnebehandeling100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog
Alternatieve geneeswijzenBij arts max. € 27 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. 20 behandelingen

Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen en (laboratorium)
onderzoek: geen vergoeding
Bij arts of acupuncturist max. € 27 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. 20 behandelingen

Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen en (laboratorium)
onderzoek: geen vergoeding
Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 750

Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 250

Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)
onderzoek samen: € 250, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 1.000

Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 500

Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)
onderzoek samen: € 500, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
Ambulancevervoer100%, tot max. 200 km
AnticonceptieTot 21 jaar: 100%
Vanaf 21 jaar: 100% bij bepaalde medische indicaties
100%, vanaf 21 jaar100%, vanaf 21 jaar100%, vanaf 21 jaar
Audiologisch centrum100%
Bevalling-tensHuur bevalling-tens max. 6 wekenHuur bevalling-tens max. 6 weken
BeweegprogrammaMax. € 250, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
- beweeg programma’s KNGF
- beweeg programma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- revalidatie programma Herstel & Balans
Max. € 500, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
- beweeg programma’s KNGF
- beweeg programma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- beweeg programma tijdens chemotherapie
- revalidatie programma Herstel & Balans
100%, op voorschrift behandelend arts, voor:
- beweeg programma’s KNGF
- beweeg programma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- beweeg programma tijdens chemotherapie
- revalidatie programma Herstel & Balans

Max. € 50 voor Senioren Fit zwemmen en 50-Fit zwemmen
Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapieTot 18 jaar:
Chronisch: 100%
Niet-chronisch: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen

Vanaf 18 jaar:
Chronisch: 100% vanaf de 21e behandeling
Niet-chronisch: geen vergoeding

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: max. 9 behandelingen
100%, max. 9 behandelingen100%, max. 9 behandelingen100%, max. 12 behandelingen100%, max. 35 behandelingen, waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie100%, waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie
Beweegzorg: therapie voor houding en bewegingMax. € 100, voor sportartsMax. € 500, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportartsMax. € 750, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportartsMax. € 1.000, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts
Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandelingBij een beperkt aantal medische indicaties, zoals beschreven in het Reglement Hulpmiddelen, 100%Max. € 150, voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/ corrigerende contactlenzen, geďmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandelingMax. € 300, voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/ corrigerende contactlenzen, geďmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling
Buitenland: Onvoorziene behandelingenMax. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedragBinnen een EU-/EER- of Verdragsland:
- Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Buiten een EU-/EER- of verdragsland:
-Max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
Binnen een EU-/EER- of Verdragsland:
- Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
- Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 50

Buiten een EU-/EER- of verdragsland:
-Max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
-Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 50
Binnen een EU-/EER- of Verdragsland:
- Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
- Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 75

Buiten een EU-/EER- of verdragsland:
-Max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
-Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 75
Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 150
Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 250
Buitenland: Telefoonkosten buitenland naar ONVZ Zorgassistance100%100%100%
Buitenland: Voorziene behandelingenMax. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedragZorg en diensten volgens de Extrafit:
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Medisch specialistische zorg:
Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
Zorg en diensten volgens de Benfit:
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Medisch specialistische zorg:
Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
Zorg en diensten volgens de Optifit:
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Medisch specialistische zorg:
Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
Zorg en diensten volgens de Topfit:
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

Medisch specialistische zorg:
Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
Camouflagetherapie100%, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts100%, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts100%, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts100%, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts
Circumcisie (besnijdenis)100%100%100%100%
Dialyse100%
Dieetadvisering100%, max. 3 behandelurenMax. € 120, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Max. € 200, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
100%, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Elektrische epilatie/laserbehandelingMax. € 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisartsMax. € 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisartsMax. € 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisartsMax. € 1.500, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts
Erfelijkheidsonderzoek en -advisering100%
Ergotherapie100%, max. 10 uur100%
Geneesmiddelen100% (exclusief eigen bijdragen)
Vergoeding van de in de Regeling Zorgverzekering opgenomen geneesmiddelen
Overzicht eigen bijdragen
Max. € 100, voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering en de eigen bijdragen

Geen vergoeding voor: Niet geneesmiddelen, homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, anticonceptiva, zelfzorg geneesmiddelen en medicijnen ivf tot 43 jaar
Max. € 200, voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering en de eigen bijdragen

Geen vergoeding voor: Niet geneesmiddelen, homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, zelfzorg geneesmiddelen en medicijnen ivf tot 43 jaar
Max. € 4.540, voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, receptplichtige melatonine die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering en de eigen bijdragen

Geen vergoeding voor: Niet geneesmiddelen. Zie voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dekking Alternatieve geneeswijzen
Max. € 4.540, voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, receptplichtige melatonine die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering en de eigen bijdragen

Geen vergoeding voor: Niet geneesmiddelen. Zie voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dekking Alternatieve geneeswijzen
Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)100% vanaf 18 jaar

Geen vergoeding voor:
- behandeling van aanpassingsstoornis
- hulp bij werk- en relatieproblemen
- behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR*
Max. € 500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Geen vergoeding voor verblijf.
Max. € 1.000,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Geen vergoeding voor verblijf.
Geriatrische revalidatie100%, max. 6 maanden
Gespecialiseerde GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)100% vanaf 18 jaar, voor zowel behandeling als verblijf. Geen vergoeding voor behandeling van niet of laag complexe psychische stoornissen die in de Generalistische Basis GGZ kunnen worden behandeld; behandeling van aanpassingsstoornissen;hulp bij werk- en relatieproblemen.
Gezondheidscheck-up100%, via de ONVZ ZorgConsulent100%, via de ONVZ ZorgConsulent100%, via de ONVZ ZorgConsulent100%, via de ONVZ ZorgConsulent100%, via de ONVZ ZorgConsulent
Griepvaccinatie100%100%100%
Herstellingsoord100%, in een door ONVZ erkend herstellingsoord en op voorschrift behandelend arts
Huishoudelijke hulp na ziekenhuisopnameMax. 9 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 5 dagenMax. 18 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 5 dagen
Hulpmiddelen eigen bijdragen volgens de basisverzekering100%, max. € 250100%, max. € 500100%, max. € 1000
Hulpmiddelen (volgens Reglement Hulpmiddelen)100%, exclusief eigen bijdragen. Voor sommige hulpmiddelen gelden max. te vergoeden bedragen, te vinden in het Reglement Hulpmiddelen. Voor sommige hulpmiddelen geldt een bruikleen verstrekking.
Overzicht eigen bijdragen
In-vitrofertilisatie (ivf)100%, max. de eerste 3 pogingen per te realiseren zwangerschap totdat verzekerde 43 jaar wordt100%, tot 43 jaar in een ziekenhuis
Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder (vanaf 4e opnamedag) Max. € 25 per werkdag, per meeverzekerd kind tot de leeftijd van 12 jaar, max. 60 werkdagen
Kindzorg (intensieve kindzorg, IKZ)100%
Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevallingMin. 24 uur tot max. 80 uur, max. 10 dagen, exclusief de eigen bijdrage.KraampakketKraampakket en max. € 250,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Kraampakket en max. € 400,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Kraampakket en max. € 550,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
KuuroordMax. € 500, bij reumatoďde artritis of psoriasis
Lactatiekundige100%, max. 2 consulten100%, max. 4 consulten100%
Lidmaatschap patiëntenverenigingMax. € 25, per verzekerde per kalenderjaar100%
Logopedie100%, m.u.v. de kosten van behandeling ter ondersteuning van onderwijs
Loophulpmiddelen100%, geen vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelenMax. € 50, voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, op voorschrift van behandelend artsMax. € 50, voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, op voorschrift van behandelend artsMax. € 100, voor elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens, op voorschrift van behandelend artsMax. € 100, voor elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens, op voorschrift van behandelend arts
Mechanische beademing100%
Medisch specialistische zorg100%, op verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, andere specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of consultatiebureau-arts.Geen vergoedingGeen vergoedingGeen vergoedingGeen vergoeding
Medisch-specialistische revalidatie100%
OedeemtherapieTot 18 jaar:
Chronisch: 100%
Niet-chronisch: geen vergoeding

Vanaf 18 jaar:
Chronisch: 100% vanaf de 21e behandeling
Niet-chronisch: geen vergoeding.
100%100%100%100%
Orgaantransplantaties100%, voor transplantatie van weefsel en organen verricht in een EU- of EER- lidstaat.
In een ander land: alleen als de donor daar woont en het partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad betreft
Orthoptische zorg100%, onder verantwoordelijkheid van een oogartsMax. € 500, op voorschrift van de behandelend artsMax. € 750, op voorschrift van de behandelend artsMax. € 1.000, op voorschrift van de behandelend arts
OvergangsconsulenteMax. € 120Max. € 250100%
Palliatief terminale zorgVerpleging en verzorgingEigen bijdrage verblijf hospice of bijna-thuis-huis voor max. 3 maanden en max. € 25 per dag, na indicering door CIZ of artsEigen bijdrage verblijf hospice of bijna-thuis-huis voor max. 3 maanden en max. € 25 per dag, na indicering door CIZ of arts
Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)100%
Plastische chirurgie100%, bij behandeling ter correctie van een beperkt aantal afwijkingen/aandoeningen100%, bij:
* correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar;
* aantoonbare lichamelijke functiestoornis: ooglid- en buikwandcorrectie en het vervangen van borstprotheses
100%, bij:
* correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar;
* aantoonbare lichamelijke functiestoornis: alle overige kosten van plastische of reconstructieve chirurgies
PlaswekkerHuur: max 3 maanden, of bij
aanschaf: max € 85, voor de duur van de verzekering
Huur: max 3 maanden, of bij
aanschaf: max € 85, voor de duur van de verzekering
Huur: max 3 maanden, of bij
aanschaf: max € 85, voor de duur van de verzekering
100%
PodotherapieDe kosten voor voetzorg bij diabetes mellitus door een podotherapeut ter preventie of ter behandeling van voetulcera worden ook vergoed als huisartsenzorg.100%100%100%100%
PreventiecursussenMax. € 75, door ONVZ erkende preventie-cursussenMax. € 150, door ONVZ erkende preventie-cursussenMax. € 250, door ONVZ erkende preventie-cursussenMax. € 325, door ONVZ erkende preventie-cursussen
Preventief medisch onderzoek50% tot max. € 250, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgeverMax. € 500, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever
Psoriasisdagbehandeling in dagbehandelingscentrumMax. € 500, op voorschrift van behandelend artsMax. € 500, op voorschrift van behandelend artsMax. € 500, op voorschrift van behandelend arts100%
Reiskosten ziekenbezoekMax. € 150, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per kmMax. € 250, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km100%, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km
Repatriëring100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval

Bij overlijden repatriëring van het stoffelijk overschot
100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval

Bij overlijden repatriëring van het stoffelijk overschot
100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval

Bij overlijden repatriëring van het stoffelijk overschot of begrafenis/crematie in het buitenland en overkomst van gezinsleden

Max. € 11.345,- voor opsporing en redding
Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)100%, geen vergoeding voor hersteloperatie100%, geen vergoeding voor hersteloperatie100%, sterilisatie en hersteloperatie
Steunpessarium100%100%100%100%
Steunzolen100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie
Stoppen-met-rokenprogramma100%100% vergoeding van:
- Lasertherapie;
- Allen Carr-training;
- De Opluchting-training.
100% vergoeding van:
- Lasertherapie;
- Allen Carr-training;
- De Opluchting-training.
StottertherapieMaximaal € 350, voor de duur van de verzekeringMaximaal € 350, voor de duur van de verzekeringMaximaal € 500, voor de duur van de verzekering100%
Tandheelkundige zorg: orthodontieDe kosten voor orthodontie in geval van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel waarbij specifieke behandeling nodig is, wordt vergoed als tandheelkundige zorg in bijzondere situaties.Tot 18 jaar max. € 1.365 voor de duur van de verzekeringTot 18 jaar 100%Tot 18 jaar 100%, vanaf 18 jaar max. € 500
Tandheelkundige zorg: tot 18 jaar (exclusief orthodontie)100%, m.u.v. gegoten vullingen, kronen, bruggen en implantaten (tenzij ter vervanging van blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd, of ontbreken door ongeval).Max. € 500 voor algemene tandheelkundige zorg100%, voor algemene tandheelkundige zorg
Tandheelkundige zorg: vanaf 18 jaar (exclusief orthodontie)100%, zorg door een kaakchirurg. 75%, volledige uitneembare gebitsprothese. 100%, reparatie en rebasen van een volledige uitneembare gebitsprothese.
Therapeutisch kamp voor jongerenBij astma: max. € 6 per dag voor vergoeding eigen bijdrage, max.Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 250 voor vergoeding eigen bijdrage voor max. één kampBij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 300 voor vergoeding eigen bijdrageBij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: 100% vergoeding eigen bijdrage
Trombosedienst100%
Vaccinaties en malaria geneesmiddelen bij een reis naar het buitenlandMax. €75, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxeMax. €75, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxeMax. € 75, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxeMax. € 100, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxe100%
Verblijf hospiceMax. 3 maanden en max. € 25, per dag, na indicering door CIZ of artsMax. 3 maanden en max. € 25, per dag, na indicering door CIZ of arts
Verblijf logeerhuis bij transplantatie of een oncologische behandeling100%
Verblijf logeerhuis (voor verzekerden tot 18 jaar)Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50100%, voor meeverzekerde ouders
Verblijf logeerhuis (voor verzekerden vanaf 18 jaar)100%, voor meeverzekerd gezinslid, met dagmaximum van € 25100%, voor meeverzekerd gezinslid, met dagmaximum van € 25100%, voor meeverzekerd gezinslid, met dagmaximum van € 25100%, voor meeverzekerd gezinslid
Verloskunde100%, exclusief eigen bijdragen.
Overzicht eigen bijdragen
Verpleging en verzorging100%
Vervangende mantelzorgMax. 8 dagen per verzekerdeMax. 8 dagen per verzekerdeMax. 16 dagen per verzekerde
Zintuiglijk gehandicaptenzorg100%
Zittend ziekenvervoer (aanvullende pakketten)Vergoeding eigen bijdrage BasisverzekeringVergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.
Zittend ziekenvervoer (Basisverzekering)100%, in een beperkt aantal situaties, na toestemming ONVZ, tot max. 200 km. Openbaar en taxi: volledig. Eigen vervoer per auto: max. € 0,31 per km.
Zorg bij adoptieMaximaal € 250 (ook bij twee verzekerde ouders)Maximaal € 400 (ook bij twee verzekerde ouders)Maximaal € 550 (ook bij twee verzekerde ouders)

Dit wordt alleen in de print versie getoond; disclaimer!