Zorginkoop

Organisatie zorginkoop

Vanaf inkoopjaar 2018 regelt ONVZ de zorginkoop samen met Zorg en Zekerheid en Eno. Dat gebeurt deels onder het gezamenlijke label VRZ Zorginkoop en ook deels onder hun eigen naam. Zo maakt ieder van de zorgverzekeraars niet alleen afspraken met zorgaanbieders voor zichzelf, maar telkens ook voor de andere twee zorgverzekeraars. De administratieve belasting vermindert hierdoor voor uw organisatie. Voor de betrokken verzekeraars betekent het een bundeling van expertise. Het doel is de kwaliteit van zorg voor de verzekerde beter waarborgen.

Inkoop(beleid) 2018

Zorginkoop vindt plaats voor de volgende zorgsoorten:

 • Audiologische zorg;
 • Dialysezorg;
 • Eerstelijns diagnostiek;
 • Farmacie;
 • Geboortezorg (verloskunde en kraamzorg);
 • Generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ;
 • Huisartsenzorg (volgovereenkomst);
 • Hulpmiddelen;
 • Medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en ZBC’s);
 • Mondzorg;
 • Paramedische zorg;
 • Radiotherapeutische zorg;
 • Revalidatiezorg;
 • Trombosezorg;
 • Wijkverpleging;
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Naast een algemeen inkoopbeleid 2018 wordt het inkoopbeleid 2018 per zorgsoort op de website van VRZ Zorginkoop www.vrzzorginkoop.nl gepubliceerd.

Voor vragen over het inkoopbeleid verwijzen wij u naar de contactgegevens in de beleidsdocumenten die op de VRZ Zorginkoop website worden gepubliceerd.

Vragen over de relatie tussen inkoopbeleid en de aanspraak van ONVZ verzekerden kunt u richten aan ONVZ via het e-mailadres: zorginkoop@onvz.nl.

Contracten

Heeft u algemene contractvragen dan kunt u hierover contact opnemen met onze afdeling Zorginkoopsupport. Ook is het mogelijk om uw vraag via de e-mail te stellen: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl.

 

 


 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding