Inkoop via Multizorg VRZ

Via de inkooporganisatie Multizorg VRZ kopen wij zorg in. Multizorg VRZ doet dit ook voor een aantal andere zorgverzekeraars. Dit betekent dus één contract voor meerdere zorgverzekeraars. De administratieve belasting vermindert hierdoor voor uw organisatie. Voor de betrokken verzekeraars betekent het een bundeling van expertise. Het doel is de kwaliteit van zorg voor de verzekerde beter waarborgen.

Multizorg VRZ sluit, mede namens ONVZ, contracten af voor de voor de volgende zorgsoorten:

 • Farmacie
 • Geboortezorg (verloskunde en kraamzorg)
 • Generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
 • Huisartsenzorg (volgovereenkomst)
 • Ketenzorg (diabetes, CVA en COPD)
 • Medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en ZBC's voor A en B segment)
 • Paramedische zorg
 • Hulpmiddelen

Ook voordelig voor u

Wij streven naar een win-winsituatie. Samenwerken met ONVZ via Multizorg VRZ levert u veel voordelen op:

 • Overname van het debiteurenrisico
 • Marktconforme tarieven
 • Minder administratieve belasting doordat de aangesloten zorgverzekeraars dezelfde inkoopvoorwaarden hanteren
 • Professionaliteit en kennis van zaken

Inkoopbeleid

Voor het sluiten van contracten formuleren wij inkoopbeleid in goed overleg met de andere verzekeraars die deelnemen in Multizorg VRZ. In dit beleid is vastgelegd wat we belangrijk vinden en waar we op letten bij het inkopen van zorg. Het inkoopbeleid past bij onze kernwaarden en ons streven om de meest gewaardeerde zorgverzekeraar te blijven.

Daarbij geldt dat wij streven naar kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor al onze verzekerden. De ingekochte zorg moet klantgericht zijn, dit wil zeggen deze moet bijdragen aan de belangen en de tevredenheid van onze verzekerden. Wij zijn ook relatiegericht, waarmee we bedoelen dat wij vanuit een goede relatie en dialoog met de zorgverleners en zorginstellingen onze doelen willen bereiken.

Multizorg VRZ heeft de ambitie om op professionele wijze de landelijke zorginkoop te realiseren en onderscheidt zich in de dienstverlening naar zorgaanbieders. Zo is de bereikbaarheid groot en wordt maximaal ingezet op het efficiënter maken van de inkoopprocessen waar u als zorgaanbieder mee maken krijgt. Dit onder andere door het uitbreiden van digitale contractering waarbij maximale aandacht is voor een zo minimaal mogelijke administratieve belasting van de zorgaanbieder.

Daarbij wil Multizorg VRZ in 2016 het in 2015 ingezette inkoopbeleid consolideren en verder toewerken naar inkoop op basis van kwaliteit en transparantie.
Voor een uitgebreide, inhoudelijke toelichting op het inkoopbeleid per zorgdossier verwijzen wij u graag naar de website van Multizorg VRZ. Op de website kunt u bovenaan de pagina een zorgsoort selecteren. Vervolgens treft u op de landingspagina van de betreffende zorgsoort, het beleid en de beschikbare relevante downloads (overzichtelijk op jaartal gerubriceerd) aan.

Contracten

Heeft u nog geen contract met ons gesloten? Neem dan contact op met Multizorg VRZ. Op de website vindt u beroepsgroepgerichte informatie.

Heeft u algemene contractvragen? U kunt uw vraag stellen via telefoonnummer 030 686 91 77. Ook is het mogelijk om uw vraag via de mail te stellen: contractbeheer@multizorgvrz.nl

Handig om te weten als u als samenwerkt via Multizorg VRZ

Uiteraard doen wij er alles aan om de samenwerking tussen u, Multizorg VRZ en ons succesvol te laten verlopen en te houden.

Direct contact Multizorg VRZ (contractbeheer)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding