Informatie voor zorgverleners: Farmacie

Wijzigingen vanaf 1 januari 2016

Wijziging vergoeding apotheekbereidingen per 1 januari 2016

Vanaf 1 maart 2015 is er onrust ontstaan over de vergoeding van apotheekbereidingen. ONVZ heeft in 2015 overleg gehad met apothekers, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over deze apotheekbereidingen om de rationaliteit van deze bereidingen te beoordelen. De uitkomsten daarvan zijn via deze website gepubliceerd.

Inmiddels vindt de aanspraak beoordeling van deze bereidingen landelijk plaats, met medewerking van het Zorginstituut Nederland, alle zorgverzekeraars en de betreffende beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen. De uitkomsten van deze beoordeling geldt voor alle zorgverzekeraars in Nederland en daarmee ook voor alle verzekerden in Nederland.

Voor het polis jaar 2016 zijn een aantal apotheekbereidingen opnieuw beoordeeld. Zorgverzekeraars Nederland heeft een landelijke vergoedingslijst gepubliceerd, die voor alle zorgverzekeraars geldt. Daarin staan de bereidingen waarvan de vergoeding per 1 januari 2016 wordt gewijzigd. Daarnaast wijzigt ONVZ in 2016 de vergoeding van een aantal andere bereidingen. Daarmee sluit ONVZ aan bij de aanspraak voor apotheekbereidingen zoals die voor alle verzekerden in Nederland geldt. Op de lijst "Totaal wijzigingsoverzicht 2016" vindt u een totaaloverzicht van alle wijzigingen.

Op een aanvullende verzekering bestaat geen dekking voor deze apotheekbereidingen die niet vergoed worden vanuit de Basisverzekering.

Als een middel standaard niet wordt vergoed, dan is vergoeding alleen mogelijk op basis van een individuele machtiging. Uw behandelend arts moet aangeven dat er voor u een medische noodzaak is om een van deze apotheekbereidingen wel te gaan gebruiken. Hiervoor ontvangen wij graag een gemotiveerde aanvraag van uw arts om te bepalen of u de kosten van het middel vergoed krijgt.

Basisverzekering

Vrije prijzen
Wij hanteren in onze contracten met apotheekhoudenden een realistisch prijsbeleid voor zowel prestaties als geneesmiddelen. Voor niet gecontracteerde apotheekhoudenden geldt dat wij de declaraties toetsen aan marktconforme tarieven en conform uitbetalen.

Snel inzicht in onze vergoedingen
Wilt u weten of bepaalde (genees)middelen worden vergoed? In de vergoedingswijzer kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding