Wijkverpleging en Behandeling bij zintuiglijke handicap

Na de grote veranderingen in de zorg per 2015, zullen er in 2016 nog wat kleine wijzigingen volgen op de dossiers Wijkverpleging en Behandeling bij zintuiglijke handicap. Zo vervallen de overgangsregelingen voor beide dossiers. Maar daarnaast verandert ook het volgende:

  • Een HBO gediplomeerd Kinderverpleegkundige indiceert de intensieve kindzorg in samenspraak met de kinderarts en de ouders.
  • In 2016 kunnen verzekerden naast reguliere zorg ook vergoeding van kosten voor verpleging en verzorging in de vorm van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) krijgen. Daarvoor hebben verzekerden één (gecombineerde) indicatie nodig, vastgesteld door één verpleegkundige.
  • Is de verzekerde het niet eens met de beoordeling van de Wijkverpleegkundige en lukt het niet om er samen uit te komen? Dan kan de verzekerde bij ONVZ toestemming vragen om een andere wijkverpleegkundige bij de beoordeling te betrekken. ONVZ kan ook zelf een herbeoordeling laten uitvoeren.
  • Verzekerden bij wie een zintuiglijke handicap al via de geldende richtlijnen is vastgesteld, hoeven bij een nieuwe zorgvraag vanwege die handicap niet opnieuw een verwijzing van de medisch-specialist te hebben. Een huisarts of jeugdarts kan dan ook verwijzen.

De afspraken en contracten die u voor 2015 met de verschillende zorgverzekeraars voor Wijkverpleging (behalve het Zvw-pgb) en Zintuiglijk gehandicaptenzorg had, waren op basis van landelijke representatie vastgesteld. In 2016 zijn de afspraken en contracten voor Zintuiglijk gehandicaptenzorg weer op basis van landelijke representatie vastgesteld. Hier kunt u meer informatie vinden over de inkoop van de Zintuiglijk gehandicaptenzorg voor 2016.

De zorginkoop voor Wijkverpleging gebeurt voor 2016 door de inkooporganisatie Multizorg VRZ. Heeft u algemene contractvragen over Wijkverpleging? Dan kunt u uw vraag stellen via telefoonnummer 030 686 91 77. Ook is het mogelijk om uw vraag via de mail te stellen: contractbeheer@multizorgvrz.nl.

Zvw-pgb

Als Wijkverpleegkundige of Kinderverpleegkundige kunt u worden benaderd door verzekerden voor een indicatiestelling voor een Zvw-pgb voor Wijkverpleging. Ook als de klant niet de intentie heeft om verder zorg bij u af te nemen. Als Wijkverpleegkundige of Kinderverpleegkundige niveau 5 vult u deel 1 van het Zvw-pgb aanvraagformulier in, dit is de indicatiestelling. De indicatiestelling kan worden gedeclareerd met de code 1008 Indicatiestelling en evaluatie voor PGB Verpleging en Verzorging.

Declareren

Vecozo:
Declaraties moet u indienen via Vecozo.  Hier leest u hoe dat werkt. Daarnaast is er een landelijk declaratieprotocol  voor Wijkverpleging en Behandeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg.

De declaraties moeten per prestatiecode in 5 minuten eenheden worden aangeleverd. U kunt de eenheden afronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 minuten over de in te dienen declaratieperiode.

Bijvoorbeeld: 98 minuten zorg rondt u af op 100 minuten zorg en 72 minuten zorg rondt u af op 70 minuten zorg.


Heeft u nog vragen?

ONVZ Zorgverzekeraar wil de verzekerde, maar ook u als zorgverlener zo goed mogelijk van dienst zijn. U kunt tijdens kantooruren met uw vragen bij de afdeling Zvw-pgb terecht via telefoonnummer 030 639 64 17.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven zorg wordt vergoed? Kijkt u dan in de vergoedingswijzer. Hierin staat  extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding