Inloggen Digitaal Portaal

Machtigingsprocedure geneesmiddelen


Hieronder staan de veelgestelde vragen over Machtigingsprocedure geneesmiddelen

Machtigingsprocedure geneesmiddelen Alle veelgestelde vragen
 • Wanneer is een machtiging van ONVZ nodig voor de aanschaf van geneesmiddelen?

  Dit geldt maar in een paar gevallen, onder andere voor incontinentie-, stoma en diabetesmaterialen, dieetpreparaten en dure of speciale geneesmiddelen. Voor deze geneesmiddelen zijn landelijk geen vergoedingsafspraken gemaakt. ONVZ beoordeelt de artsenverklaring of gemotiveerde aanvraag hiervoor daarom afzonderlijk. De meeste geneesmiddelen kan een klant direct meekrijgen van de apotheek (na voorschrift van de arts), zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar.

 • Wanneer is een artsenverklaring nodig?

  Voor een beperkte groep geneesmiddelen is een artsenverklaring nodig. De klant geeft deze met het recept af bij de apotheek. De apotheker beoordeelt aan de hand hiervan direct of het geneesmiddel vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

 • Wie bepaalt of er een machtiging nodig is?

  Het ministerie van VWS bepaalt of, en onder welke voorwaarden, geregistreerde geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars voeren deze regels uit. In Bijlage 1 van de Regeling Zorgverzekering

  staan aangewezen geneesmiddelen. Echter, sommige middelen mogen alleen vergoed worden onder bepaalde voorwaarden plus een beoordeling vooraf. Deze staan in

  Bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering

  .
 • Vroeger was dit toch anders?

  Dat klopt. Voor april 2007 was er sprake van een klantonvriendelijk en arbeidsintensief systeem van vooraf aan te vragen 'machtigingen'. De arts stuurde een aanvraag voor beoordeling naar een zorgverzekeraar die bij goedkeuring een machtiging gaf. Pas dan kon de klant het geneesmiddel aanschaffen.

Heeft u vragen?

Ma-vrij08:30 - 17:30 uur

vo@onvz.nl

Contact
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding