Alle artikelen

Slim werken draagt bij aan vitaliteit

  • Categorie: Vitaliteit
  • Categorie: Interview
  • Leestijd: 6 min
  • Datum: 26 april 2022

Veel werkgevers worstelen met het vormgeven van het hybride werken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Centric is een mooi voorbeeld van een organisatie met een duidelijk plan voor ogen. In dit artikel geeft Head of HR Centric Nederland, Ingrid Vlaming, een inkijkje in hoe Centric slim werken faciliteert. En tegelijkertijd oog houdt voor de vitaliteit van de medewerkers.

Ingrid Vlaming LinkedIn

Ingrid: ‘Centric levert technologische oplossingen, hoogwaardige IT-diensten en detacheert gekwalificeerde IT-professionals. Bij Centric Nederland werken ongeveer 2.500 medewerkers. Het gros is IT-er, met een grote diversiteit aan leeftijden en culturen. Voor corona zaten al die medewerkers bij ons op kantoor of gedetacheerd bij de klant. Nu is dat volledig anders. We willen naar een 50/50 verdeling, oftewel 1 tot 3 dagen thuis en de rest op kantoor. Dat heeft ook tot gevolg dat we anders kijken naar huisvesting. We willen het aantal werkplekken met 40% reduceren.. Daarmee is de vaste werkplek met een foto van de kinderen op het bureau definitief verleden tijd. Wie op kantoor wil werken, reserveert een werkplek via het reserveringssysteem.

Smart working

Voor mij is hybride werken plaats- en tijdsonafhankelijk werken waarbij de focus ligt op een goede verdeling tussen privé en werk. Dat kan alleen als medewerkers anders gaan werken. Smart working noemen we dat, slim werken. Een multidisciplinaire werkgroep bestaand uit HR, communicatie, facility services en business operations werkt het concept uit en formuleert Smart working-doelstellingen, zodat we het effect ervan kunnen meten.’

Net als andere organisaties merkt Centric dat de terugkeer naar kantoor niet zonder slag of stoot verloopt. ‘Ook wij zijn zoekende naar hoe we met elkaar omgaan in deze hybride situatie. Over waar je wel of geen afspraken over moet maken met elkaar’ vervolgt Ingrid haar verhaal. ‘We zien dat medewerkers op kantoor vaak zitten te Teamsen. Of weer veel tijd in de file doorbrengen. We zoeken naar manieren om dat te voorkomen. We helpen medewerkers en leidinggevenden hierbij. Bijvoorbeeld door met elkaar te kijken hoe iemand zijn agenda anders kan indelen. Kom naar kantoor om te ontmoeten, niet om daar online meetings te volgen. Start thuis op en kom na de files naar werk, of ga voor de files naar huis. Dit zijn een paar voorbeelden van samen kijken naar hoe het werk anders in te delen is. De tijd die daardoor overblijft kan gebruikt worden om lekker te ontspannen. Dat draagt gelijk weer bij aan de vitaliteit.’

Voor mij is hybride werken plaats- en tijdsonafhankelijk werken waarbij de focus ligt op een goede verdeling tussen privé en werk. Dat kan alleen als medewerkers anders gaan werken. Slim werken noemen we dat.
Ingrid Vlaming

Vitale medewerkers

Centric hecht veel waarde aan vitale medewerkers. Om die reden bieden zij hun medewerkers diverse vitaliteitsprogramma’s aan. Zoals het Health Coach Program. Een programma van zes maanden waarin men leert om beter om te gaan met de eigen gezondheid. Daarnaast organiseert Centric ieder kwartaal een themasessie over onderwerpen zoals stoppen met roken, voedingsverpakkingen lezen, de invloed van hormonen, het herkennen van stress-signalen en het belang van slaap. Ingrid geeft aan dat 15-20% van de medewerkers weleens deelneemt aan een dergelijke sessie, workshop of training. ‘Daar zijn we erg blij mee. We organiseren dit niet om het ziekteverzuim omlaag te krijgen, maar om medewerkers bewust te maken van vitaliteit en daarmee verzuim te voorkomen. En we zien dat het werkt. Ik ken deelnemers van het Health Coach Program met diabetes die door een gezondere leefstijl nu van de medicijnen af zijn. Of die een te hoog BMI hadden en nu keurig op gewicht zijn en blijven. Investeren in vitaliteit loont echt.’

Blije ex-rokers

Centric is met 2.500 medewerkers een grote organisatie en heeft een bijbehorend budget om met onderwerpen als vitaliteit en hybride werken aan de slag te gaan. Toch kan het ook met beperkte middelen meent Ingrid. ‘Veel aanbieders bieden voor weinig geld hele mooie workshops of interventies. Voor onze stoppen-met-rokenprogramma hebben we bewust gekeken naar de mogelijke bijdrage die medewerkers ontvangen vanuit hun basisverzekering en/of aanvullende verzekering. Het heeft de medewerker én ons dus niets gekost, maar wel veel opgeleverd, namelijk blije ex-rokers.

Op die manier kun je ook kijken naar hybride werken. Een beleid formuleren is niet heel moeilijk of duur. Er is al veel kennis en kunde voorhanden om zoiets te ontwikkelen.’