• Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Borderel en rekening courant uitsluitend via Digitaal Portaal

In alle sectoren van de economie maakt de digitale dienstverlening een groei door. Met de vernieuwing van de digitale portalen voor verzekeringsadviseurs en werkgevers gaat ONVZ door op de ingeslagen weg.

In de editie van maart jl. van deze nieuwsbrief hebben wij aangekondigd te overwegen de verzending van rekening courant en borderellen met ingang van 2015 te staken en deze nog uitsluitend via ons Digitaal Portaal aan te bieden. Met de tevens in genoemde nieuwsbrief opgenomen mini-enquête hebben wij de reacties op dit voornemen geïnventariseerd. Deze reacties geven ons aanleiding om de postverzending te beëindigen en over te gaan naar volledige digitale communicatie van deze documenten. Dit betekent dat u in december 2014 de laatste rekening courant van ONVZ op papier zult ontvangen. De borderellen die betrekking hebben op de prolongatie 2015 en de rekening courant van december 2014 zullen vanaf december 2014 alleen nog worden aangeboden via ons Digitaal Portaal.

Heeft u nog geen toegang tot ons Digitaal Portaal? Regel dit dan snel, zodat u tijdig toegang hebt tot deze financiële documenten.

Vernieuwingen

ONVZ blijft investeren in een verdere verbetering van de digitale service- en dienstverlening aan u als verzekeringsadviseur en uw individuele en collectieve relaties. De onlangs doorgevoerde vernieuwingen van de digitale portalen voor verzekeringsadviseurs en werkgevers vormen daarvan het meest recente bewijs. In onze dienstverlening aan verzekerden is het portaal MijnONVZ een belangrijke en onderscheidende schakel. Voor veel verzekerden is het inmiddels de normaalste zaak van de wereld om op elk gewenst moment de eigen gegevens te kunnen inzien en muteren. Om die reden investeren wij in nieuwe en betere functionaliteiten.

Meer weten?

Heeft u vragen over het Digitaal Portaal? Neemt u dan contact op met uw relatiemanager. U kunt ook een e-mail sturen naar vo@onvz.nl.

Artikelen ONVZ Nieuws Juli 2014

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.