Alle artikelen

Stress naar aanleiding van geldzorgen is hardnekkig

  • Categorie: Preventie
  • Categorie: Interview
  • Leestijd: 4 min
  • Datum: 13 december 2022

In deze financieel onrustige tijden zorgt geld, of eigenlijk een tekort daaraan, bij veel mensen voor stress. Alhoewel u misschien niet gelijkt denkt aan een zorgverzekeraar daarbij, kan ONVZ wel degelijk hulp bieden aan werkgevers en hun werknemers in deze situatie. BeauAvis is één van de Gezondheidsnetwerkpartners van ONVZ waarmee we dat doen.

Door de stijgende energieprijzen en de inflatie, komen steeds meer mensen in de financiële problemen. 1 op de 10 huishoudens kan niet rondkomen vanwege onvoldoende inkomen en ruim de helft van deze groep heeft schulden. En 1 op de 3 huishoudens heeft moeite om alle rekeningen te betalen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Deloitte. Medewerkers met geldzorgen piekeren meer, slapen slechter, ervaren meer stress. Ook presteren zij minder en vallen vaker uit. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat het merendeel van de werkgevers bereid is om hun medewerkers met geldzorgen te helpen, maar dat veel werkgevers niet weten hoe.

Geldzorgen verbloemen

‘Stress over geldzorgen bouwt zich anders op dan ‘andere’ stress. Mensen met geldzorgen houden het over het algemeen lang vol op het werk en verstoppen dat stukje privé. Maar ondertussen vreet die stress wel aan het concentratievermogen en regelvermogen van iemand. Dat uit zich dan bijvoorbeeld in minder functioneren en te laat komen op het werk. De impact van dat wat het brein uitschakelt bij stress, het regelvermogen, is echter groot. Als iemand bijvoorbeeld de telefoon niet meer opneemt of post niet meer openmaakt, dan worden de problemen alleen maar groter en de stress daarmee ook. En dat zien we in de praktijk veel. Stress naar aanleiding van geldzorgen is hardnekkig.’ Aan het woord is Ilza Klapwijk, operationeel manager bij BeauAvis.

Iedereen ervaart geldzorgen anders

Wat de één als geldzorgen ervaart, dat ziet de ander niet zo. ‘Mensen kunnen zich zorgen maken omdat bijvoorbeeld het inkomen omlaag gaat na een naderend pensioen, maar er zijn ook mensen bij wie loonbeslag is gelegd en die daar heel rustig onder zijn. Het onderwerp geld is echt privé en dat maakt het lastig om het bespreekbaar te maken. Er zit veel schaamte op.’ En dat is zeker niet nodig volgens Ilza: ‘Er zijn veel mensen die de hand op de knip moeten houden in deze tijd. Dat maakt het gemakkelijker om erover te praten.’

Werknemers met geldzorgen helpen

Heeft u als werkgever een werknemer met geldzorgen? Dan kan een traject bij BeauAvis deze medewerker helpen om de boel weer op de rit te krijgen. Ilza: ‘Het is goed om te zien dat er meer oog is voor financiële problemen bij werknemers. Maar we merken wel dat er veel onrust is, ook bij HR-medewerkers die zich afvragen hoe ze kunnen helpen.

Een financieel fit traject is in principe individueel en op maat. En dus altijd afhankelijk van de vraag van de medewerker. Een van de eerste dingen waar we aan werken is inzicht en overzicht. En als dat er is: welke problemen zijn er en hoe kunnen we die oplossen? Als een oplossing in zicht is, dan ervaren mensen al gelijk minder stress.’

Inzicht en overzicht

Hoe ziet een traject om weer financieel fit te worden eruit? Ilza: ‘We beginnen met een telefonische intake. We brengen de vraag in kaart en vooral ook de verwachtingen die iemand heeft van onze hulp. Vervolgens matchen we één van onze financiële coaches aan de cliënt. We starten het traject daarna gelijk op. Vaak is dat bij de mensen thuis, omdat daar ook de administratie is. Maar soms is de vraag al heel helder en kan de start ook online.’

De financieel coach van BeauAvis kijkt niet alleen naar de vraag, maar ook naar het regelvermogen van cliënten zelf. ‘Soms kunnen we aansluiten bij bestaande overzichten, soms moeten we die nog maken. We brengen dan letterlijk in kaart wat er maandelijks binnenkomt en wat eruit gaat. Los van de maandbegroting kijken we ook naar het bestedingsgedrag, nu en in het verleden. Als er schulden zijn, dan maken daar ook een plaatje van, inclusief een oplossing. Wat kan iemand redelijkerwijs aflossen per maand en welke wens heeft de cliënt daar zelf in.’

Overzicht geeft rust

Het in beeld brengen van de financiën geeft lucht en inzicht. Ilza ziet in de praktijk dat de stress dan vaak al wat afneemt. In die gevallen is het geven van mentale steun en het monitoren van de stress voldoende. Maar zijn er meerdere stressbronnen dan alleen de geldzorgen, dan is er soms ook een andere coach nodig voor het aanpakken van de stress in de breedte. Als u dat wilt, dan regelt BeauAvis dat ook.

Doorlooptijd

Een traject duurt gemiddeld 10-20 uur, afhankelijk van de vraag en dat wat er nodig is. Ilza: ‘We zien dat de meeste uren in de beginfase worden gemaakt. En dat er daarna verspreid over een aantal maanden contact is om te monitoren. Soms duren trajecten langer. Bijvoorbeeld als er gewacht moet worden op een uitspraak van een rechter.’ Hoe lang een traject ook duurt: de werknemer krijgt altijd weer grip op de situatie. Dat gaat niet vanzelf, maar het idee onderweg te zijn naar de oplossing geeft voor veel mensen al rust.

Minder risico op uitval

Niet alleen voor de werknemer is een dergelijk traject ingrijpend. Ook voor de werkgever is het spannend, omdat je echt in de privésfeer van de medewerker komt. Ilza: ‘Wij koppelen niets inhoudelijks terug aan de werkgever, dat is en blijft privé. Maar als het contact tussen de medewerker en de werkgever goed is, dan zie je dat de werknemer vaak wel aangeeft hoe het gaat. De werkgever krijgt wel altijd een terugkoppeling over het proces.’

Neemt de financiële stress af, dan functioneert een werknemer weer beter en verminderd het risico op uitval. Door goed te luisteren en uw medewerker een dergelijk traject aan te bieden voelt hij of zij zich gezien en dat werkt dan weer positief door in de loyaliteit richting de werkgever.

Medewerkers met Werkfit hebben gratis toegang tot de zelfhulpmodules van Mirro. Met de module Geldzorgen kunnen zij zelfstandig aan de slag met het op orde krijgen van het kasboekje. Ook het omgaan met de emoties die komen kijken bij financiële stress komen aan bod. In de video’s delen ervaringsdeskundigen en experts tips en adviezen.

Uit Mirro module Geldzorgen

Ik heb eerlijk verteld aan vrienden dat ik weinig geld heb. Het is goed om daar je grenzen in aan te geven. Dat gaf me meer rust.