• Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

ONVZ blijft overtuigd van meerwaarde collectiviteiten

De collectieve zorgverzekering ligt onder vuur. Minister Schippers van VWS eist meer transparantie van de branche over wat collectiviteiten precies te bieden hebben. Daar is ONVZ niet tegen. Sterker nog: we zijn het er juist mee eens.

Om een nieuwe zorgpolis op te kunnen maken zijn wij verplicht vast te stellen of en per wanneer iemand recht heeft op de Nederlandse basisverzekering. Dit kan soms lastig zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand tijdens het kalenderjaar uit het buitenland naar ons land komt om hier te wonen of te werken, wanneer iemand in Nederland woont maar inkomen ontvangt uit het buitenland of wanneer iemand uit meerdere landen inkomen ontvangt.

Aanvullende documenten

In zo’n geval vragen wij naast het aanvraagformulier een aantal aanvullende documenten op. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van het paspoort (EU/EER nationaliteit), de verblijfsvergunning (niet EU/EER nationaliteit), een bewijs van inschrijving bij een Nederlandse gemeente, een bewijs van de Sociale Verzekeringsbank of een bewijs van indiensttreding bij een Nederlandse werkgever zijn. Daarnaast stellen we soms een aantal aanvullende vragen. De datum waarop wij alle benodigde documenten en aanvullende informatie ontvangen hebben, wordt aangehouden als aanmelddatum.

Startdatum verzekering bepalen

Ontvangen wij alle benodigde informatie binnen vier maanden nadat het recht op de basisverzekering is ontstaan, dan wordt de datum van het ontstaan van het verzekeringsrecht aangehouden als startdatum van de verzekering. Ontvangen wij alle documenten pas na vier maanden nadat het recht op de basisverzekering is ontstaan, dan wordt de aanmelddatum de startdatum van de verzekering. Men is dan dus een periode onverzekerd geweest.

Als verzekeringsadviseur kunt u dit helpen voorkomen door, als u daarover beschikt, bovengenoemde documenten direct mee te sturen met het aanvraagformulier. Of, als u de aanvraag via Digitaal Portaal doet, de documenten te sturen naar polisteam@onvz.nl onder vermelding van het aanvraagnummer.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over verzekeringsrechten en -plichten? Neemt u dan contact op met uw relatiemanager. U kunt ONVZ ook bereiken via de chat in Digitaal Portaal of door een mail te sturen naar vo@onvz.nl. 

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.