• Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

ONVZ kiest voor maatschappij-incasso

Als ONVZ onderhouden wij samenwerkingsrelaties met meer dan 2800 verzekeringsadviseurs. Een kleine groep van de met ons samenwerkende verzekeringsadviseurs incasseert nog zelf de zorgpremies bij haar cliënten. Diverse ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt en op maatschappelijk terrein geven ons echter steeds meer reden om tussenpersoon-incasso niet meer verder te ondersteunen en over te gaan naar volledige maatschappij-incasso.

Argumenten voor maatschappij-incasso

ONVZ heeft al een rechtstreekse financiële relatie met intermediaire cliënten uit hoofde van de zorgverzekering, namelijk voor de incasso van het eigen risico en eigen bijdragen. Daarom is het voor veel verzekerden logisch dat zij ook hun premie rechtstreeks aan ONVZ betalen. Tussenpersoon-incasso kan verwarring geven bij verzekerden. Dit merken wij bij gesprekken met uw cliënten in ons Service Center.

Daarnaast kunnen wij nu niet alle bestaande betaalmethoden en digitale communicatie aanbieden aan deze verzekerden. Zoals premie-incasso via iDEAL of hen digitaal informeren over de verrekening van eigen risico en eigen bijdragen. Opties die door veel verzekerden worden gewenst.

Ook zijn onze geautomatiseerde systemen in toenemende mate ingericht op maatschappij-incasso; de werkwijze die door het merendeel van onze intermediaire samenwerkingsrelaties wordt geprevaleerd. Hierdoor betekent het doorvoeren van een beperkt aantal intermediairwijzigingen van portefeuilles en polissen veel extra werk, waar het portefeuilles en polissen met tussenpersoon-incasso betreft. Met een verhoogde kans op fouten en verrekeningen tussen u, ons en verzekerde. Hier heeft u in de afgelopen twee jaar wellicht ongewenste ervaring mee opgedaan. Een werkwijze die uw en onze kwaliteit van dienstverlening verstoort, additionele kosten tot gevolg heeft en voor overlast richting uw cliënten en onze verzekerden kan zorgen.

Omdat maatschappij-incasso tegenwoordig feitelijk de norm is in de zorgverzekeringsmarkt, brengt ONVZ daarvoor sinds begin 2015 geen kosten meer in rekening. Ofwel, aan maatschappij-incasso zijn voor u als verzekeringsadviseur geen kosten verbonden.

Afspraken met Adfiz

Op basis van bovenstaande argumenten zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij tussenpersoon-incasso niet meer willen ondersteunen en overgaan naar volledige maatschappij-incasso. Wij hebben deze keuze voorgelegd aan brancheorganisatie Adfiz. Uit overleg met Adfiz is duidelijk geworden dat de brancheorganisatie weliswaar in bepaalde situaties begrip heeft voor onze argumenten als zorgverzekeraar, maar niet wenst te tornen aan het algemene wettelijk recht op incasso voor verzekeringsadviseurs.

Wij respecteren dit standpunt, en zullen de mogelijkheid van tussenpersoon-incasso op uitdrukkelijk verzoek als uitzondering in stand houden. Daarbij zien wij ons wel genoodzaakt om meer marktconforme eisen te gaan stellen aan de afdracht van premies aan ONVZ. Dit betekent dat u met ingang van 2017 een periode van zestig dagen heeft waarin het saldo, nadat dit in de rekening courant is geboekt, moet zijn afgedragen. Overschrijding van deze betaaltermijn zal leiden tot het in rekening brengen van wettelijke rentes. Uitblijven van betaling na één rappel zal leiden tot omzetting naar maatschappij-incasso. Met Adfiz hebben wij besproken deze eisen streng te bewaken.

Wat verandert er?

Wanneer uw portefeuille over gaat naar maatschappij-incasso incasseert ONVZ rechtstreeks de zorgpremie bij de verzekerde. Wij belasten u dan niet meer voor de premie in de rekening courant.

Daarnaast bent u met tussenpersoon-incasso gewend dat u zowel het origineel als een kopie van het polisblad van uw relaties kan ontvangen. Bij maatschappij-incasso is dat niet het geval. Het origineel gaat rechtstreeks naar de verzekerde. De kopie kunt u wel ontvangen.

Wijziging van tussenpersoon-incasso naar maatschappij-incasso

Wij gaan ervan uit dat u de voordelen van rechtstreekse incasso door ONVZ inziet en zetten uw portefeuille per 1 januari 2017 om naar maatschappij incasso. ONVZ zal uw verzekerden hierover informeren middels een brief.

Wenst u absoluut zelf het incasso te blijven doen? Dan verzoeken wij u dit voor 11 november a.s. aan ons door te geven. Dit kan per e-mail naar vo@onvz.nl.

Wij realiseren ons dat deze verandering druk kan zetten op de bedrijfsvoering van verzekeringsadviseurs die de premie bij hun verzekerden willen blijven incasseren. Om processen voor zowel verzekeringsadviseurs als ONVZ te verbeteren en optimaliseren, maken wij echter deze keuze.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met uw relatiemanager. U kunt ONVZ ook bereiken via de chat in Digitaal Portaal of via het e-mailadres vo@onvz.nl.

Artikelen ONVZ Nieuws November 2016

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.