• Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Coronavirus: veelgestelde vragen verzekeringsadviseurs

Het coronavirus heeft Nederland bereikt. Wat betekent dit voor uw werk als verzekeringsadviseur? Bekijk onze antwoorden op veelgestelde vragen.

Laatst gewijzigd: 16 juli 2021

ONVZ houdt het nieuws over het coronavirus nauwlettend in de gaten. Kijkt u voor de meest actuele informatie op de website van het RIVM of de Rijksoverheid.

De meestgestelde vragen van verzekeringsadviseurs over het coronavirus vindt u hieronder.

Veelgestelde vragen

 • Welke vragen komen het meeste voor bij het Service Center van ONVZ?

  Een overzicht van veelgestelde vragen die binnenkomen op ons Service Center:
  • Wat betekent het coronavirus voor de dienstverlening van ONVZ?
  • Wat gebeurt er als mijn ziekenhuis de afspraak verplaatst?
  • Kan ik nog naar de apotheek voor mijn medicijnen?
  • Wat vergoedt de basisverzekering precies?
  • Kan ONVZ nu nog doen aan wachtlijstbemiddeling?
  • Ben ik verzekerd als ik naar het buitenland ga?
  • Kan ik extra medicijnen meekrijgen bij de apotheek?
  • Ik wil mij preventief laten controleren op het coronavirus. Wordt dit vergoed?
  • Ik wil mij in het buitenland laten controleren op het coronavirus. Wordt dit vergoed?
  • Ik ben verzekerde/zorgverlener en kom door de crisis in financiële problemen. Wat kan ONVZ voor mij doen?

  Meer informatie?
  Bekijk alle vragen en antwoorden rond corona voor verzekerden.

 • Wat is de kwaliteit van dienstverlening in deze tijden van thuiswerken?

  Die kwaliteit is zoals verzekerden die van ons kunnen verwachten: medewerkers werken thuis, maar hebben daar ook toegang tot alle systemen die ze op kantoor tot hun beschikking hadden. Medewerkers van het Service Center kunnen vanuit huis inloggen in de telefooncentrale. Daardoor blijft ONVZ ook in deze tijd telefonisch bereikbaar. Daarnaast kunnen klanten gebruik maken van de live chat. Hoewel onze medewerkers elke dag hard werken, kan het zijn dat verzekerden door grote drukte soms iets langer moeten wachten dan zij van ons gewend zijn. We vragen om begrip hiervoor.

 • Welke maatregelen treft ONVZ tegen het coronavirus?

  Vanwege het coronavirus werken onze medewerkers sinds vrijdag 13 maart 2020 thuis. Zo willen we verdere verspreiding van het virus tegengaan en het gezondheidsrisico voor onze medewerkers zo klein mogelijk maken. Juist in deze tijden is het namelijk extra belangrijk dat onze dienstverlening overeind blijft en we voor onze verzekerden klaar blijven staan.

  Er is een coronateam geformeerd dat bestaat uit medewerkers uit verschillende clusters. Dit team volgt de ontwikkelingen nauwgezet en geeft sturing aan alle activiteiten rond het coronavirus. Ook worden vanuit een dynamische risicomonitoring passende maatregelen genomen in samenwerking met interne en externe stakeholders. Op deze manier zorgen we ervoor dat ONVZ flexibel kan reageren, rekening houdend met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Zo wordt de continuïteit van de dienstverlening aan onze verzekerden gewaarborgd.

 • Met welke knelpunten moet u rekening houden?

  Op dit moment functioneert ONVZ, hoewel iedereen thuis werkt, normaal. Wij zijn bereikbaar zoals u dat van ons gewend bent. Wij kunnen – wat betreft onze dienstverlening – nu dan ook geen knelpunten noemen. Wel is het zo dat de zorg in deze periode natuurlijk zwaar belast is. Daardoor moeten verzekerden die van zorg gebruik maken misschien langer wachten. Of ze krijgen bericht dat ze het thuis nog even moeten aankijken.

 • Hoe blijft ONVZ in verbinding met zijn personeel?

  Al onze medewerkers hebben een laptop. Daarmee kunnen zij via een veilige verbinding thuiswerken. Via onder meer Microsoft Teams en Skype kunnen zij vergaderingen op afstand organiseren en eenvoudig contact met elkaar zoeken. Op intranet delen we met grote regelmaat nieuws over en rond het coronavirus.

 • Uw relaties voorzien betalingsproblemen. Kan ONVZ helpen?

  De coronacrisis kan ervoor zorgen dat het voor onze verzekerden even lastig is om hun premie of medische kosten te betalen. In dat geval vragen wij hen om contact op te nemen met ons Service Center. Samen met uw relatie kijken wij dan naar de mogelijkheden om tot een betalingsregeling te komen. Samen komen wij zo tot een passende oplossing in deze moeilijke tijd.

 • Wanneer moeten uw relaties contact opnemen met de huisarts?

  Bij koorts (meer dan 38⁰ Celsius) en luchtwegklachten, zoals benauwdheid. Of een relatie die ouder is dan 70, een chronische ziekte of minder weerstand heeft met koorts. Neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

  Bron: RIVM

  Heeft uw relatie andere klachten dan coronaklachten? Twijfel dan niet om ook de huisarts te bellen.

 • Uw relaties voelen zich niet gehoord door de huisarts. Kan ONVZ helpen?

  Als een verzekerde vragen heeft over zijn of haar huisarts, dan kan de ZorgConsulent een luisterend oor bieden. Het kan zijn dat deze een verzekerde gerust kan stellen. Maar zeker in deze tijd moeten zorgverleners veel lastige keuzes maken, hoe moeilijk dat voor een verzekerde ook kan zijn. 

 • Uw relaties hebben een uitnodiging ontvangen voor een coronavaccinatie

  Als uw relaties zijn uitgenodigd voor het krijgen van een coronavaccinatie, wordt deze vergoed vanuit de overheid. Dat betekent dat uw relaties geen eigen risico of eigen bijdrage hoeft te betalen hiervoor.

  Heeft u andere vragen over een coronavaccinatie? Bekijk dan Vragen en antwoorden over coronavaccinatie van de Rijksoverheid.

 • Uw relaties willen zich laten controleren op het coronavirus. Wordt dit vergoed?

  Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, kan zich laten testen bij de GGD. De overheid betaalt deze test. Dit valt dus niet onder de basisverzekering. Vanaf 1 december 2020 kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting.

   

  Laat een verzekerde zich testen bij een particuliere teststraat? Dan zijn de kosten voor eigen rekening. De overheid vergoedt dit niet. Ook de basisverzekering vergoedt de kosten dan niet.

 • Zijn uw relaties verzekerd als zij naar het buitenland gaan?

  Een oranje of rood reisadvies betekent dat alle vakanties naar een gebied worden afgeraden. Bij geel zijn vakantiereizen mogelijk, maar wordt u aangeraden wel op risico’s te letten.

  Het reisadvies is o.a. oranje (of rood) als een land of regio het coronavirus niet voldoende onder controle heeft, geen Nederlandse toeristen verwelkomt of quarantaine oplegt bij aankomst. Welk land of welke regio in welke categorie valt, kunt u eenvoudig terugzien op nederlandwereldwijd.nl.

  Een oranje (of rood) reisadvies vanwege corona heeft geen invloed op de vergoeding van uw verzekering. Dit geldt ook voor de aanvullende verzekeringen Wereldfit en Superfit. Wel adviseren wij u de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen.

  Maximaal 180 dagen
  Maakt u gebruik van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering Wereldfit of Superfit? Houdt er rekening mee dat wij onverkort de maximale reisduur van 180 dagen hanteren. Ook als u door een verplichte quarantaine de 180 dagen overschrijdt. De situatie rond het coronavirus kan namelijk elk moment veranderen. Bij een nieuwe uitbraak kunnen landen strenge maatregelen nemen, zoals afsluiten van gebieden en het sluiten van grenzen. Dat kan heel snel gaan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid of u dit risico wilt nemen.

  Alarmcentrale
  Heeft u onverwacht zorg of hulp nodig in het buitenland? Neemt u dan contact op met onze alarmcentrale Zorgassistance.

 • Maakt ONVZ al extra zorgkosten door het coronavirus? En wat betekent dit voor de zorgpremie van uw relaties?

  Op dit moment heeft ONVZ nog geen extra zorgkosten gemaakt door het coronavirus. De afhandeling van zorgkosten (door bijvoorbeeld ziekenhuizen) komt pas in een (veel) later stadium. Bij ziekenhuizen kan dit bijvoorbeeld tot wel drie jaar duren. Wat de coronacrisis betekent voor het resultaat van verzekeraars en de premie voor volgend jaar is nu dan ook nog niet te zeggen. Wel is duidelijk dat door de coronacrisis een enorme beurscorrectie heeft plaatsgevonden. Deze zal veel verzekeraars hard hebben geraakt (en mogelijk nog raken).

 • Kunnen uw relaties hun vaccin zelf kiezen?

  Het is door de schaarste van de vaccins niet mogelijk om zelf een bepaald vaccin te kiezen. Het kabinet kijkt op basis van (internationale) adviezen of en welke vaccins voor een bepaalde doelgroep geschikt zijn. Zo zijn het BioNTech/Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin bestemd voor de meest kwetsbare mensen.

 • Is het vaccin van AstraZeneca wel veilig?

  Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin. Wilt u of uw relatie hier meer over lezen? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid.

 • Uw relatie wil zelf ergens een vaccin regelen en dat declareren. Kan dat?

  De overheid regelt en betaalt de COVID-vaccinaties. Zelf regelen en declareren is daarom niet nodig en ook geen optie.

 • Uw relatie wil niet gevaccineerd worden, en krijgt corona. Wordt de zorg dan vergoed?

  De coronazorg wordt vergoed, omdat een vaccinatie tegen het coronavirus niet verplicht is. Dit geldt ook als iemand zich niet heeft laten vaccineren.


  Als iedereen zich laat vaccineren, kan corona niet meer om zich heen grijpen. Zo krijgen we stap voor stap meer vrijheid terug. Een vaccinatie beschermt dus niet alleen uw relatie, maar ook zijn/haar familie, vrienden en de kwetsbare mensen om hen heen. We begrijpen het als u of uw relatie vragen heeft. Uw relatie moet zich goed informeren voordat hij/zij de keuze maakt. Op de coronawebsite van de Rijksoverheid vindt u of uw relatie meer informatie hierover. Daarop staat ook het publieksinformatienummer 0800 – 1351. Dat is dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur.

Alles over het coronavirus

Meer nieuws rondom corona lezen? Bekijk onze algemene nieuwspagina Alles over het coronavirus.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.