Coronavirus: veelgestelde vragen verzekeringsadviseurs

Het coronavirus heeft Nederland bereikt. Wat betekent dit voor uw werk als verzekeringsadviseur? Bekijk onze antwoorden op veelgestelde vragen.

Laatst gewijzigd: 21 april 2020

ONVZ houdt het nieuws over het coronavirus nauwlettend in de gaten. Kijkt u voor de meest actuele informatie op de website van het RIVM of de Rijksoverheid.

De meestgestelde vragen van verzekeringsadviseurs over het coronavirus vindt u hieronder.

Veelgestelde vragen

 • Welke vragen komen het meeste voor bij het Service Center van ONVZ?

  Een overzicht van veelgestelde vragen die binnenkomen op ons Service Center:
  • Wat betekent het coronavirus voor de dienstverlening van ONVZ?
  • Wat gebeurt er als mijn ziekenhuis de afspraak verplaatst?
  • Kan ik nog naar de apotheek voor mijn medicijnen?
  • Wat vergoedt de basisverzekering precies?
  • Kan ONVZ nu nog doen aan wachtlijstbemiddeling?
  • Ben ik verzekerd als ik naar het buitenland ga?
  • Kan ik extra medicijnen meekrijgen bij de apotheek?
  • Ik wil mij preventief laten controleren op het coronavirus. Wordt dit vergoed?
  • Ik wil mij in het buitenland laten controleren op het coronavirus. Wordt dit vergoed?
  • Ik ben verzekerde/zorgverlener en kom door de crisis in financiële problemen. Wat kan ONVZ voor mij doen?

  Meer informatie?
  Bekijk alle vragen en antwoorden rond corona voor verzekerden.

 • Wat is de kwaliteit van dienstverlening in deze tijden van thuiswerken?

  Die kwaliteit is zoals verzekerden die van ons kunnen verwachten: medewerkers werken thuis, maar hebben daar ook toegang tot alle systemen die ze op kantoor tot hun beschikking hadden. Medewerkers van het Service Center kunnen vanuit huis inloggen in de telefooncentrale. Daardoor blijft ONVZ ook in deze tijd telefonisch bereikbaar. Daarnaast kunnen klanten gebruik maken van de live chat. Hoewel onze medewerkers elke dag hard werken, kan het zijn dat verzekerden door grote drukte soms iets langer moeten wachten dan zij van ons gewend zijn. We vragen om begrip hiervoor.

 • Welke maatregelen treft ONVZ tegen het coronavirus?

  Vanwege het coronavirus werken onze medewerkers sinds vrijdag 13 maart thuis. Zo willen we verdere verspreiding van het virus tegengaan en het gezondheidsrisico voor onze medewerkers zo klein mogelijk maken. Juist in deze tijden is het namelijk extra belangrijk dat onze dienstverlening overeind blijft en we voor onze verzekerden klaar blijven staan.

  Er is een coronateam geformeerd dat bestaat uit medewerkers uit verschillende clusters. Dit team volgt de ontwikkelingen nauwgezet en geeft sturing aan alle activiteiten rond het coronavirus. Ook worden vanuit een dynamische risicomonitoring passende maatregelen genomen in samenwerking met interne en externe stakeholders. Op deze manier zorgen we ervoor dat ONVZ flexibel kan reageren, rekening houdend met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Zo wordt de continuïteit van de dienstverlening aan onze verzekerden gewaarborgd.

 • Met welke knelpunten moet u rekening houden?

  Op dit moment functioneert ONVZ, hoewel iedereen thuis werkt, normaal. Wij zijn bereikbaar zoals u dat van ons gewend bent. Wij kunnen – wat betreft onze dienstverlening – nu dan ook geen knelpunten noemen. Wel is het zo dat de zorg in deze periode natuurlijk zwaar belast is. Daardoor moeten verzekerden die van zorg gebruik maken misschien langer wachten. Of ze krijgen bericht dat ze het thuis nog even moeten aankijken.

 • Hoe blijft ONVZ in verbinding met zijn personeel?

  Al onze medewerkers hebben een laptop. Daarmee kunnen zij via een veilige verbinding thuiswerken. Via onder meer Microsoft Teams en Skype kunnen zij vergaderingen op afstand organiseren en eenvoudig contact met elkaar zoeken. Op intranet delen we met grote regelmaat nieuws over en rond het coronavirus.

 • Uw relaties voorzien betalingsproblemen. Kan ONVZ helpen?

  De coronacrisis kan ervoor zorgen dat het voor onze verzekerden even lastig is om hun premie of medische kosten te betalen. In dat geval vragen wij hen om contact op te nemen met ons Service Center. Samen met uw relatie kijken wij dan naar de mogelijkheden om tot een betalingsregeling te komen. Samen komen wij zo tot een passende oplossing in deze moeilijke tijd.

 • De huisartspraktijken zijn overvol, ook voor uw relaties. Kan ONVZ helpen?

  Niet iedereen kan op dit moment terecht bij de huisarts. Uiteraard doen wij ons uiterste best om verzekerden hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar in de praktijk blijkt het erg lastig hier iets in te betekenen. De (huis)arts is verantwoordelijk om hierin, soms moeilijke, keuzes te maken. We begrijpen dat dit erg vervelend en belastend kan zijn, maar vertrouwen op de afweging die zorgverleners maken (en ook als enige kunnen maken).

 • Uw relaties voelen zich niet gehoord door de huisarts. Kan ONVZ helpen?

  Als een verzekerde vragen heeft over zijn of haar huisarts, dan kan de ZorgConsulent een luisterend oor bieden. Het kan zijn dat deze een verzekerde gerust kan stellen. Maar zeker in deze tijd moeten zorgverleners veel lastige keuzes maken, hoe moeilijk dat voor een verzekerde ook kan zijn. 

 • Uw relaties willen zich preventief laten controleren op het coronavirus. Wordt dit vergoed?

  De huisarts adviseert of controle nodig is. Is dit het geval? Dan krijgt de verzekerde de kosten hiervan vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten vallen wel onder het eigen risico.

  Moet een verzekerde zich in het buitenland op advies van een arts of de autoriteiten laten controleren? Dan vergoeden we de kosten hiervan vanuit de basisverzekering, maar maximaal tot het Nederlandse tarief. Onze aanvullende verzekeringen Wereldfit en Superfit vergoeden ook de kosten boven het Nederlandse tarief. Wil een verzekerde zich op eigen verzoek laten controleren op het coronavirus? Dan vergoeden we de kosten hiervan niet.

 • Zijn uw relaties verzekerd als zij naar het buitenland gaan?

  In het buitenland kunnen de zorgkosten soms veel hoger zijn dan in Nederland. De basisverzekering vergoedt maximaal het Nederlandse tarief. Kosten boven het Nederlandse tarief zijn voor eigen rekening. Maakt een verzekerde gebruik van de European Health Insurance Card (EHIC)? Dan bepalen de regels van het land waar hij of zij de zorg krijgt de vergoeding.

  Gaat een verzekerde naar het buitenland? Dan is het belangrijk dat hij of zij voor vertrek altijd het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de reisbestemming controleert.

  Reisadvies groen of geel
  Wanneer iemand naar een gebied gaat dat als veilig wordt gezien (reisadvies: groen of geel), kan hij of zij gewoon gebruikmaken van vergoedingen uit de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Ook als het reisadvies wijzigt als de verzekerde al op zijn of haar bestemming is.

  Raakt een verzekerde tijdens de reis zelf besmet met het coronavirus? Of één van zijn of haar reisgenoten? Dan vergoeden de aanvullende verzekeringen Wereldfit en Superfit soms de kosten van extra vervoer of verblijf. Dit kunt u lezen in de uitgebreide voorwaarden Wereldfit.

  Reisadvies oranje of rood
  Reist een verzekerde naar een risicogebied (reisadvies: oranje of rood)? Dan krijgt hij of zij alleen vergoeding vanuit de basisverzekering. Helaas kan de verzekerde dan geen gebruikmaken van de vergoedingen uit uw aanvullende verzekering. Ook Wereldfit en Superfit niet. Verandert het reisadvies naar oranje/rood terwijl de verzekerde al op zijn/haar bestemming is? Dan kan hij of zij ook gebruikmaken van vergoedingen uit uw aanvullende verzekeringen.

  In het buitenland kunnen de zorgkosten soms veel hoger zijn dan in Nederland. De basisverzekering vergoedt maximaal het Nederlandse tarief. Kosten boven het Nederlandse tarief zijn voor rekening van de verzekerde.

  Maximaal 180 dagen
  Maakt een verzekerde gebruik van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering Wereldfit of Superfit? Houd er dan rekening mee dat dit alleen geldt voor een verblijf tot maximaal 180 dagen in het buitenland. Komt een verzekerde door een verplichte quarantaine boven die 180 dagen? Dan vergoeden Wereldfit en Superfit ook de kosten na deze periode. Voorwaarde voor vergoeding is wel dat een verzekerde op reis is en niet in het buitenland woont

 • Maakt ONVZ al extra zorgkosten door het coronavirus? En wat betekent dit voor de zorgpremie van uw relaties?

  Op dit moment heeft ONVZ nog geen extra zorgkosten gemaakt door het coronavirus. De afhandeling van zorgkosten (door bijvoorbeeld ziekenhuizen) komt pas in een (veel) later stadium. Bij ziekenhuizen kan dit bijvoorbeeld tot wel drie jaar duren. Wat de coronacrisis betekent voor het resultaat van verzekeraars en de premie voor volgend jaar is nu dan ook nog niet te zeggen. Wel is duidelijk dat door de coronacrisis een enorme beurscorrectie heeft plaatsgevonden. Deze zal veel verzekeraars hard hebben geraakt (en mogelijk nog raken).

Alles over het coronavirus

Meer nieuws rondom corona lezen? Bekijk onze algemene nieuwspagina Alles over het coronavirus.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.