Alle artikelen

Maak werk van werkgeluk: júíst in crisistijd

  • Categorie: Preventie
  • Categorie: Achtergrond
  • Leestijd: 3 min
  • Datum: 18 augustus 2020

Werkgeluk: in crisistijd hebben organisaties wel iets anders aan hun hoofd, zou u denken. Toch loont het om werk te maken van werkgeluk. Het maakt uw mensen en dus uw organisatie crisisbestendiger. Happyholics weet daar alles van. ‘Als je pas gaat investeren in werkgeluk als je in crisis zit, ben je te laat.’

Werkgeluk in coronatijd

Werkgeluk was vóór de coronacrisis hot topic. Steeds meer organisaties en bedrijven investeren in werkgeluk, oftewel: je werk met zingeving en bezieling doen en dus écht leuk vinden. De effecten zijn bewezen: medewerkers zijn minder vaak ziek, presteren beter, zijn betere probleemoplossers, hebben meer energie en zijn meer betrokken bij hun werk. Maar óók – of júist –  in coronatijd is het belangrijk om te investeren in werkgeluk. Vooral nu hebben organisaties mensen nodig die de energie en bereidheid hebben om alle zeilen bij te zetten. Die gestreste collega’s een hart onder de riem steken en de teamspirit hoog houden.

De generatie happyholics

‘Je moet ook in tijden als het slecht gaat, oog hebben voor werkgeluk’, zegt Glenn Holster, oprichter van trainings- en adviesbureau Happyholics. ‘En als je er nu pas mee begint, ben je eigenlijk te laat.’ Samen met medeoprichter Itamar Sharon verzorgt Glenn trainingen, coaching, keynotes en consultancy aan individuen en organisaties. Om individuen, teams en leidinggevenden te stimuleren in persoonlijke groei en ontwikkeling. ‘Itamar bracht in 2015 zijn boek Happyholics uit, gericht op millennials’, vertelt Glenn. ‘Of liever: happyholics. Hoe haal je bezieling en plezier uit je werk? Oftewel het antwoord op drie vragen. Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Happyholics bleef niet alleen een boek, we maakten er een bedrijf van.’

Vijf pijlers voor werkgeluk

Bij Happyholics staan vijf pijlers centraal: persoonlijk contact, waardering, vrijheid, zingeving en persoonlijke groei. Glenn: ‘Ze zijn gebaseerd op het PERMA-model van Martin Seligman, grondlegger van de Positieve Psychologie: Positive emotion, Engagement, Relations, Meaning en Achievement. De vijf pijlers zijn universeel en voor iedereen belangrijk om werkgeluk te ervaren. Echter, de volgorde, die voor iemand het meest belangrijk is, is heel persoonlijk. Zelfinzicht en zelfbewustzijn zijn nodig om te achterhalen wat je werkgeluk geeft of wat het nu in de weg staat. Word je dus bewust van het feit wat je werkplezier geeft, waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen.’

Oog voor het individu

Vanaf half maart, toen de coronacrisis begon, zijn de agenda’s van Glenn en Itamar een stuk leger. De afgelopen maanden is er slechts mondjesmaat gebruikgemaakt van een-op-een-coaching of onlinetrainingen/inspiratiesessies. Glenn: ‘Toch heeft het ons veel gebracht. Waar voorheen de focus lag op teams en organisaties, gaan we nu ook de individuele kant op. Hoe kun je zelf een happyholic worden of blijven? Werkgeluk haal je namelijk uit jezelf en mensen, niet uit processen of systemen. Als je als individu werkgelukkig bent en plezier uit je werk haalt is dat niet alleen goed voor jezelf, maar ook goed voor het team en de organisatie. Organisaties moeten juíst in tijden dat het slecht gaat, oog hebben voor het individu.’ 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een hogere productiviteit, lage verzuimcijfers of minder burn-outs; het is bekend dat dit de positieve effecten zijn van werkgelukkige medewerkers. Toch is dit lastig te meten. ‘We meten middels een vragenlijst die op die vijf pijlers gericht zijn, verrijkt met Q12 van Gallup: werkbevlogenheid en werkgeluk. Maar het is niet zo dat als je eenmaal werkgelukkig bent, je voor altijd werkgelukkig bent. Het gaat om een bewustheid en de wilskracht om te blijven ontwikkelen en investeren in jezelf en in je medewerkers, want werkgeluk betekent een gedeelde verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid van het individu om aan de slag te gaan met zichzelf, maar ook de verantwoordelijkheid van het bedrijf om persoonlijke groei te organiseren of faciliteren.’ 

Van podcast tot inspiratiesessie

Investeren in werkgeluk hoeft niet veel geld te kosten, aldus Glenn. ‘Ga boeken lezen, beluister podcast, volg een training. Je hoeft niet meteen naar dure seminars in het buitenland te gaan. Of organiseer als bedrijf inspiratiesessies: vraag eens aan je medewerker wat zou bijdragen aan zijn of haar werkgeluk en probeer daarvoor te zorgen. Maar zet het op de agenda.’ Óók als u als organisatie zich nu vooral moet focussen op het overeind houden van het bedrijf, is het belangrijk om te investeren in uw mensen. Glenn: ‘Draai het eens om. Wat als je niet investeert in werkgeluk? Dan vallen er één, twee, drie mensen om die opgebrand zijn. Weet je wat dát kost? Dan weet je dat het eigenlijk al te laat is.’

De 5 pijlers van werkgeluk

Meer weten over de vijf pijlers van werkgeluk volgens Happyholics? Hieronder lichten we ze nog iets uitgebreider toe. 

  • Persoonlijk contact. Echt contact maken met collega’s en jouw leidinggevende. Door persoonlijke aandacht te hebben voor anderen bouw je aan vertrouwen, veiligheid en waardevolle relaties.
  • Waardering. Het begint met jezelf waarderen. Zodat je vervolgens door persoonlijk contact oprechte complimenten kunt geven aan de ander. Zodat medewerkers zich herkend en erkent voelt in de waarde die ze toevoegen.
  • Vrijheid. Om optimaal te kunnen presteren is autonomie van groot belang. Vrijheid om resultaten te halen op je eigen manier en daarbij gebruik te kunnen maken van jouw talenten.
  • Zingeving. Het gevoel dat jouw werk een duidelijk doel dient, belangrijk is en daarmee bijdraagt aan het grotere geheel. Organisaties met een duidelijke purpose en waardering voor ieders bijdrage zorgen dat mensen trots kunnen zijn op hun werk.
  • Persoonlijke ontwikkeling. Regelmatig het gevoel hebben dat je uitgedaagd wordt, in je vaardigheden maar ook persoonlijk als mens. Persoonlijke ontwikkeling betekent groeien in alle facetten van het leven.