• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

ONVZ heeft extra aandacht voor misstanden in wijkverpleging en GGZ

Steeds meer zorg wordt geleverd door niet-gecontracteerde zorgverleners en zorgbedrijven die geen contract hebben gesloten met zorgverzekeraars over de prijs en kwaliteit. Helaas zien we -met name bij wijkverpleging en GGZ- een toename van niet-doelmatige zorg en fraudegevallen. ONVZ heeft daarom extra aandacht voor wijkverpleging en GGZ.

ONVZ is en blijft een zorgverzekeraar met hart voor de zorgverlener. We zijn zorgverleners die zich elke dag inzetten voor goede en zinnige zorg bijzonder dankbaar. Juist om deze zorg ook in de toekomst veilig te stellen, gaan we misstanden, waaronder fraude, tegen.

Wat is er aan de hand?

Het aandeel van niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg is in 2018 gestegen naar 9 procent. Het jaar ervoor was dit nog 4,3 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Vektis, die hierover het volgende schrijft:

"Het aantal uren wijkverpleging dat een cliënt per maand ontvangt, ligt in 2018 bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders (38 uur) 2,7 keer zo hoog als bij gecontracteerde zorgaanbieders (14 uur). Dit is mede van invloed op de rekening: de kosten per cliënt per maand zijn ongeveer 2 keer zo hoog bij de aanbieders zonder contract ten opzichte van de aanbieders met een contract. Deze kosten zijn bij gecontracteerde zorg stabiel over de verschillende maanden van de jaren 2016 tot en met 2018. Bij niet-gecontracteerde zorg zien we meer fluctuatie."

Waarom is dat erg?

Dit is een landelijk probleem dat ook bij ONVZ speelt. Bij niet-gecontracteerde zorg zien we een toename van ondoelmatigheid en onrechtmatigheid. Zo wordt er te veel en daarmee onnodig zorg verleend en gedeclareerd. Daarnaast wordt er zorg gedeclareerd waarvan de overheid heeft bepaald dat die niet ten laste van de Zorgverzekeringswet mag worden gedeclareerd. Ook wordt er zorg gedeclareerd die niet is geleverd. Als er sprake is van bewust ondoelmatige of onrechtmatige zorg declareren, spreken we over fraude. We zien zelfs zorgverleners die op deze manier structureel torenhoge winsten halen in hun zorgbedrijf. Onderzoeksplatform Follow the Money deed uitgebreid onderzoek en besteedde er veel aandacht aan. ONVZ werkte hieraan mee.

Ondoelmatigheid en onrechtmatigheid van zorg gaat ten koste van de verzekerden die echt zorg nodig hebben en van de zorgverleners die wel oprecht en betrouwbaar zijn en zorg van goede kwaliteit leveren. En omdat we de premie zo laag mogelijk willen houden, is dit ook niet in het belang van verzekerden die geen zorg gebruiken. De hogere kosten voor niet-gecontracteerde zorg resulteren namelijk in een hogere zorgpremie voor iedereen.

Wat doet ONVZ tegen misstanden?

Om de doelmatigheid en rechtmatigheid van wijkverpleging en GGZ te kunnen monitoren hebben wij verschillende maatregelingen getroffen. Zo worden geleverde zorg en ingediende declaraties intensief gecontroleerd op rechtmatigheid en doelmatigheid. Daarnaast is voor bepaalde zorgsoorten vooraf toestemming (een machtiging) nodig: verzekerden moeten zorg van een aanbieder met wie wij geen afspraken hebben vooraf bij ons aanvragen. Wij toetsen dan zowel de zorgverlener als de aangevraagde zorg. Verder zijn voor 2020 de polisvoorwaarden verduidelijkt en gaan we ook niet-gecontracteerde aanbieders screenen. Op deze manier krijgen we in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht in de integriteit van zorgaanbieders en mogelijke risico's. Op basis van de verkregen informatie bepalen we of en in hoeverre we een zakelijke relatie met de zorgverlener willen aangaan of voortzetten.

Wat kunt u als verzekerde doen?

U als verzekerde kunt ook iets doen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van zorgverleners met wie ONVZ een contract heeft. Met zorgverleners met een contract hebben wij afspraken gemaakt over doelmatigheid en kwaliteit van zorg. Ook kunnen we zo de kosten zo laag mogelijk houden, wat een positief effect heeft op uw zorgpremie. Vanaf 2020 vindt u in de Zorgzoeker met welke zorgverleners ONVZ een contract heeft. Bij deze zorgverleners wordt aangegeven dat er geen toestemming van ONVZ nodig is.

Valt u iets op?

Vermoedt of herkent u misstanden om u heen? Wij horen dit graag. U kunt een e-mail sturen naar fraudeloket@onvz.nl.

Waarom let ONVZ extra goed op?

ONVZ is een vereniging zonder winstoogmerk. We hebben geen aandeelhouders, alles draait om het belang van onze verzekerden. Als ONVZ-verzekerde heeft u uiteraard vrije zorgkeuze. Dat bieden we sinds onze oprichting -ruim 86 jaar geleden- en dat hopen we nog lang te doen. Met uw hulp kunnen we er samen voor zorgen dat vrije zorgkeuze ook in de toekomst mogelijk blijft en dat de zorg zo betaalbaar mogelijk blijft.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.