Ons bedrijf

ONVZ in de maatschappij

ONVZ hecht waarde aan het individu en zijn omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom van groot belang. Zowel op het gebied van milieu, goed werkgeverschap als bij het verbeteren van de Nederlandse zorg in het algemeen. Ook zetten wij ons uiteraard in voor de duurzame gezondheid van onze leden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ONVZ ziet zichzelf niet alleen als zorgverzekeraar, maar wil ook een rol spelen in het verbeteren van de duurzame gezondheid van zijn leden. Natuurlijk zijn we er voor wie ziek is en zorg nodig heeft, maar ook voor wie gezond is en dat wil blijven. Wij maken ons sterk voor een gezond(er) Nederland en tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen door onze uitstekende zorgverzekeringen, maar ook op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Zo ondersteunt ONVZ initiatieven op het gebied van gezond leven en betere zorg en tonen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons sponsorbeleid. Daarnaast werkt ONVZ transparant en integer en is ONVZ is een vereniging zonder winstoogmerk. Dit betekent dat onze winst direct wordt geïnvesteerd om de zorg te verbeteren.

Verder creëert ONVZ waarde voor de maatschappij door onze uitstekende dienstverlening en door de vrije keuze die onze verzekerden hebben bij het kiezen van hun zorgverlener. Ze bepalen zelf door welke dokter en in welk ziekenhuis ze zich laten behandelen.

Tenslotte onderschrijft ONVZ het belang van diversiteit en een inclusieve bedrijfscultuur. Naast behoud en de versterking van de juiste combinatie van kennis, ervaring en vaardigheden, is ook de verhouding tussen mannen en vrouwen van belang. ONVZ heeft de overtuiging dat maximale diversiteit leidt tot wendbaarheid, variatie in ideeën en daardoor de beste oplossingen voor onze leden.

Investeren in innovatie

De uitdagingen waar de zorg voor staat in kosten en arbeidskrapte vragen om een andere organisatie van zorg. Hiervoor zijn zorginnovaties nodig en een snelle opschaling bij bewezen meerwaarde.

Het Kenniscentrum Digitale Zorg is in 2021 gestart als een gezamenlijk initiatief van verzekeraars om digitale toepassingen te toetsen en door te ontwikkelen. Met als doel versnelling aan te brengen in de digitale transitie van zorg. Inmiddels heeft het Kenniscentrum 32 proof of concepts (POC’s) uitgevoerd en zijn er drie innovaties voor de medisch-specialistische zorg in de praktijk getoetst. ONVZ heeft een actieve bijdrage geleverd hieraan. Onze CISO heeft vrijwel alle innovaties getoetst op data en privacy-gebied.

Hieronder vindt u een selectie van onze initiatieven op het gebied van gezond(er) leven en betere zorg:

Hoorprofs

Via Hoorprofs kunnen onze verzekerden een videoconsult audiologie krijgen. Via een beveiligde internetverbinding schuift de audioloog aan bij het gesprek dat de slechthorende en de audicien voeren op de locatie van de audicien. De audioloog heeft zo meteen inzicht in de persoonlijke zorgvraag. Er kan op afstand verbinding gemaakt worden met de hoortoestellen. Voor een dergelijk videoconsult is geen wachtlijst. En dus is de slechthorende snel geholpen. ONVZ vergoedt het videoconsult volledig.

WijkKliniek

De WijkKliniek is een zorgconcept voor ouderen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. Denk aan ernstige benauwdheid, hoge koorts, ontregelde diabetes. Daar waar deze ouderen in het ziekenhuis vooral behandeling krijgen voor hun medische problemen, is er beperkte expertise in dat wat er nodig is voor een optimale terugkeer naar huis. In de WijkKliniek, een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en verzekeraars, is er zowel acute medische zorg, als goede ondersteuning en begeleiding (geriatrische, revalidatie) om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk van de dichtslibbende SEH’s én helpt ouderen weer op de been. Het bijzondere aan deze aanpak is dat tijdens de acute fase de focus niet alleen op de medisch-specialistische zorg ligt, maar juist ook op functiebehoud en herstel. Centraal staat wat voor ouderen met een acute zorgvraag belangrijk is: zicht op goed begeleid thuis hun leven weer kunnen oppakken. De verwachting is dat met deze aanpak de kans op heropname of functieverlies verkleind wordt en zo de druk op de spoedzorg vermindert. Voor de WijkKliniek is een beleidsregel innovatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit aangevraagd. Daarmee krijgt de WijkKliniek een innovatiestatus. Het concept WijkKliniek is onderwerp van studie. Zo wordt de effectiviteit van de WijkKliniek gemeten aan de hand van patiëntrelevante uitkomsten en zorgkosten.

Thuis Onbezorgd Mobiel

Samen met Philips, Nutricia en VeiligheidNL is ONVZ betrokken bij het project Thuis Onbezorgd Mobiel, waarmee ouderen langer zelfstandig thuis kunnen

blijven wonen. Dit project vindt plaats in vier verschillende proefregio’s binnen Nederland, waarbij intensief wordt samengewerkt met lokale professionals.Superbrains

ONVZ is actief betrokken bij Superbrains. Superbrains is een eHealth initiatief voor geestelijke gezondheidszorg. De persoonlijke behandeling, in game-vorm, vindt plaats via een app. Coaches, behandelaren, ervaringsdeskundigen werken nauw samen om Superbrains steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren. En met succes! Want ONVZ en zorgaanbieder Parnassia hebben er samen voor gezorgd dat Superbrains ook in 2022 wordt vergoed door zorgverzekeraars die zich aansluiten bij deze innovatieve geestelijke gezondheidszorg.Ziekenhuis op Wielen

Een ziekenhuisopname kan erg ingrijpend zijn. Door thuis te behandelen kan een bezoek aan of een opname in het ziekenhuis soms voorkomen worden. De verpleegkundig specialisten van het Ziekenhuis op Wielen komen als zelfstandig behandelaar bij cliënten thuis of in het verpleeghuis. De verpleegkundig specialisten verlenen thuis complexe wondzorg, precies zoals zij ook in het ziekenhuis doen. Zij worden thuis ingezet als regiebehandelaars. Dit betekent dat zij diagnoses stellen, een behandelplan voor opstellen en de volledige zorg organiseren. Daarin betrekken zij - indien nodig - ook andere behandelaars. Ziekenhuis op wielen is een initiatief van zorgaanbieder Allerzorg. ONVZ vergoedt de kosten volledig.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

ONVZ is official partner van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), met als aandachtsgebied vitaliteit en gezondheid. Het doel van het partnership is om hockeyend Nederland te helpen en te inspireren gezond en vitaal te zijn en te blijven. De samenwerking richt zich naast beweging ook op gezonde voeding, ontspanning, sociale verbinding en preventie.


Topsport Community

De Topsport Community is een initiatief van olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband, waarbij door het jaar heen evenementen worden georganiseerd met sprekers uit de topsport, het bedrijfsleven en de wetenschap. De Topsport Community maakt kennis uit de topsport en wetenschap beschikbaar voor de werkvloer. ONVZ is sinds 2015 partner van de Topsport Community en heeft het partnership in 2021 met drie jaar verlengd. In 2021 zijn twee bijeenkomsten (livestreams) georganiseerd voor werkgevers. De sprekers bij dat soort evenementen zijn deskundigen op hun vakgebied en zij dagen uit om nieuwe dingen te durven leren en proberen.Vitaliteitsnetwerk Nederland

Nederlanders zijn steeds minder vitaal: burn-outs komen vaker voor dan een aantal jaar geleden en het aantal chronisch zieken stijgt. Het verzuim stijgt mee. Lijdzaam toekijken in de hoop dat het morgen anders is, past niet bij de mentaliteit van ONVZ. Samen met Vitaliteitsnetwerk Nederland komen we in beweging vanuit de overtuiging dat we wel degelijk iets kunnen doen om de vitaliteit van Nederland te vergroten. Vitaliteitsnetwerk Nederland haalt daarbij inspiratie uit de zogenaamde Blue Zones. Blue Zones zijn gebieden waar mensen gelukkig en gezond ouder worden dan honderd. Alhoewel de Blue Zones verspreid liggen over de wereld, kenmerken de gebieden zich wel door een specifieke leefstijl en leefomgeving. Deze voorspellers van een lang, gezond en gelukkig leven vertaalt Vitaliteitsnetwerk Nederland naar een ‘blueprint voor Blue Businesses’ waarmee werkend Nederland meer werkvermogen en werkplezier genereert. In december 2021 organiseerden Vitaliteitsnetwerk Nederland en ONVZ het online symposium Succes met je stress, een hersenles! Onder de kijkers bevonden zich ruim 200 werkgevers. De gedeelde hersenlessen zijn gebundeld in een whitepaper.

ONVZ krijgt geregeld verzoeken voor sponsoring. Vrijwel altijd gaat het om sympathieke doelen, maar we moeten helaas keuzes maken. We geloven ook in duurzame relaties en daarom nemen we op dit moment geen nieuwe verzoeken in behandeling.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties