ONVZ in de maatschappij

Ons bedrijf

Onze inzet voor een goede en gezonde leefomgeving

Voor ONVZ is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als vereniging haast een vanzelfsprekendheid. Maar waar kunnen we de meeste impact maken? De zorg in Nederland kent 2 grote uitdagingen:

 1. De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. In 2040 zal 1 op de 4 mensen in de zorg moeten werken om zorg te bieden zoals we nu gewend zijn.
 2. De zorgsector heeft een grote impact op het klimaat: 7% van de totale CO2 -uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik is afkomstig uit de zorg. 

We zetten ons in voor gezondheid

Vervuiling en klimaatverandering hebben een negatief effect op onze gezondheid. Terwijl een gezonde leefomgeving juist essentieel is voor onze gezondheid. Daarom zet ONVZ zich in om de gezondheid van onze leden te verbeteren en de impact van de zorg op het milieu te verminderen. Hoe we dat doen, leest u op deze pagina.

Image
Als zorgverzekeraar maken we de grootste impact door zorg te voorkomen. Dat is fijn voor onze verzekerden en beter voor het milieu. Daarom helpen en inspireren we onze verzekerden bij een goed en gezond leven.
Jean-Paul van Haarlem bestuursvoorzitter ONVZ

Duurzame gezondheid

 • Ons platform Gids in gezondheid biedt informatieve en inspirerende verhalen op het gebied van zorg en gezondheid. Zo helpen en inspireren we onze verzekerden bij een goed en gezond leven. En geven we hen de mogelijkheid om dagelijks weloverwogen keuzes te maken.

 • We investeren in programma's en diensten die gericht zijn op het bevorderen van  een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekten. Bijvoorbeeld door het aanbieden van preventieprogramma's en Tandfit Preventief. Zo dragen we bij aan het welzijn van onze leden, maar ook aan het verminderen van de druk op de zorg en het milieu.

 • Met Werkfit helpen we werkgevers hun medewerkers mentaal en fysiek gezond te houden. Zo krijgen medewerkers gratis toegang tot de online zelhulpmodules van Mirro, vergoeding voor een jaarlijkse gezondheidscheck en extra dekking voor psychologische zorg en fysiotherapie. 

Toegankelijke en duurzame zorg

 • ONVZ is gecommiteerd aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. De belangrijkste doelstellingen zijn het verminderen van CO2-uitstoot met 55% in 2023, circulair werken (50% minder primaire grondstoffen verbruiken in 2023 vergeleken met 2016), het terugdringen van medicijnresten in water en het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

  In ons Zorginkoopbeleid leest u welke afspraken we maken met zorgaanbieders om hieraan bij te dragen.

 • We helpen onze leden om duurzame keuzes te maken en sneller geholpen te worden. Om zo de eigen regie van onze verzekerden te vergroten, de druk op de zorg te verminderen en verspilling tegen te gaan. Bijvoorbeeld met onze app Fysiochecknu en de ONVZ Keuzehulp, waarmee onnodige of niet gewenste behandelingen voorkomen kunnen worden. 

 • Voor onze producten en diensten zoeken we duurzame alternatieven. Zo kunnen verzekerden sinds 2022 kiezen voor een duurzaam kraampakket.

Regular image

ONVZ Keuzehulp: ken uw behandelopties

ONVZ introduceert de ONVZ Keuzehulp: een door artsen ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel. Het biedt u inzicht in mogelijke behandelopties bij een ziekte of aandoening. En helpt u om goed voorbereid in gesprek te gaan met uw arts, om samen te beslissen welke behandeling het beste bij u past. Voor bijna 100 diagnoses is een ONVZ Keuzehulp beschikbaar, zoals voor het Prikkelbare Darmsyndroom, knie artrose, liesbreuk, heup artrose en lage rughernia.

Naar de keuzehulp

Verantwoord beleggen

 • ONVZ vindt het belangrijk dat de premies die we ontvangen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier worden belegd. Zo dragen we bij aan een gezonde leefomgeving, voor nu en de toekomst. 

  Per beleggingscategorie hebben we duurzame beleggingsfondsen geselecteerd. Daarbij willen we alleen investeren in bedrijven en landen die:

  • de mensenrechten respecteren
  • de arbeidsrechten respecteren
  • corruptie tegengaan
  • geen controversiële wapens produceren
  • de normen van good corporate governance hanteren
  • geen omzet realiseren met de verkoop van tabak
 • In 2022 is opnieuw gezocht naar een benchmark en beleggingsfonds waarbij de reductie van de klimaatrisico’s en andere duurzaamheidsdoelstellingen beter geïntegreerd worden in het beleggingsproces. Gekozen is voor de Paris Aligned Benchmark (PAB) dat volledig toewerkt naar de klimaatdoelen van Parijs. Vervolgens is een beleggingsfonds gevonden dat deze benchmark volgt en nog aanvullende Sustainable Development Goals (SDG) nastreeft. Dit fonds sluit goed aan op de duurzaamheidsambities van ONVZ. Sinds het eerste kwartaal van 2023 is dit fonds beschikbaar en is de transitie naar dit PAB+ aandelenfonds ingezet.

Bekijk ons beleggingsbeleid

Onze bedrijfsvoering

 • ONVZ werkt transparant en integer en is een vereniging zonder winstoogmerk. Dit betekent dat onze winst niet aan aandeelhouders wordt uigekeerd, maar direct wordt geïnvesteerd om de zorg te verbeteren. En als het kan zetten we een deel van onze reserves in om de premiestijging voor onze verzekerden te beperken.

 • ONVZ heeft de doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen in lijn met de Green Deal samenwerken aan duurzame zorg. Wij hebben bij de verbouwing van ons pand in 2016 expliciet rekening gehouden met de verduurzaming van ons gebouw en de installaties. Zo is bijvoorbeeld geïnvesteerd in warmteterugwinning en energiezuinige kantoorverlichting. Ook gebruiken wij uitsluitend zelfopgewekte stroom. Waar nodig aangevuld met honderd procent groene stroom van Hollandse bodem.

  Dat we medewerkers stimuleren 50% vanuit huis en 50% op kantoor te laten werken heeft een positieve impact op het aantal reisbewegingen en de benodigde kantoorruimte en daarmee op het milieu. We stimuleren fietsen en reizen met het openbaar vervoer, door middel van een ruime fiets- en OV-vergoeding. In onze leaseregeling maken wij uitsluitend gebruik van elektrische auto’s.

  Onze vitality points zijn voorzien van afvalscheidingsstations en we sturen op het terugdringen van afval. 

 • Naast onze inzet voor duurzaamheid binnen onze eigen organisatie, willen we ook bijdragen aan maatschappelijke initiatieven en sociale verantwoordelijkheid. We ondersteunen goede doelen en lokale gemeenschappen die zich inzetten voor duurzaamheid en gezondheid. Samenwerking en betrokkenheid zijn essentieel om een duurzame toekomst te creëren.

  Daarom is ONVZ onder andere sponsor van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) waarmee we ons inzetten voor beweging en gezonde voeding in sportkantines, en zijn we partner van Vitaliteitsnetwerk Nederland. Ook dragen we bij aan lokale initiatieven. Bijvoorbeeld door lokale sportevenementen te sponsoren en bij te dragen aan gezonde lunches op scholen.

 • Ten slotte vindt ONVZ diversiteit en een inclusieve bedrijfscultuur belangrijk. Naast behoud en de versterking van de juiste combinatie van kennis, ervaring en vaardigheden, is ook de verhouding tussen mannen en vrouwen van belang. ONVZ heeft de overtuiging dat diversiteit leidt tot wendbaarheid, variatie in ideeën en daardoor de beste oplossingen voor onze leden.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties