Contracteren

ONVZ zorginkoop

Samen met u en onze partners zetten we ons in voor een betere gezondheid van onze verzekerden; uw patiënten. Wij bieden onze verzekerden Eersteklas service en ondersteuning bij (toegang tot) zorg en gezondheid en uitgebreide (aanvullende) dekkingen. Met onze inkoop zorgen we voor een groot zorgaanbod van goede kwaliteit bij een ruime keuze aan zorgaanbieders. De leidende principes vormen de basis voor onze zorginkoop en de duurzame samenwerking met u.

Wat zijn de leidende principes van onze zorginkoop?

  • Om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden en verduurzaming te realiseren, werken wij samen met u aan (de transformatie naar) passende zorg. Hierbij voeren wij de contractering zo simpel mogelijk uit. We kijken scherp naar reële, marktconforme vergoedingen. De inkoopvoorwaarden houden wij beperkt waar we kunnen. Verder volgen wij de landelijke standaarden en de uniforme overeenkomsten indien van toepassing. Aanvullingen hierop doen wij alleen als dat nodig is. Zo bent u zo min mogelijk tijd kwijt aan administratieve lasten en kunt u optimaal aandacht besteden aan het verlenen van passende zorg.

  • Persoonlijke aandacht en ondersteuning voor onze verzekerden vinden wij belangrijk. De verzekerden die zorg nodig hebben, verschillen in het leven dat zij leiden. Daarom stimuleren wij samen beslissen en het voeren van het goede gesprek. U bepaalt samen met de patiënt of cliënt wat de best passende zorg of behandeling is, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven worden ervaren. De individuele zorgvraag, behoeften en wensen van de patiënt of cliënt staan hierbij centraal. Zo neemt u gezamenlijk een weloverwogen beslissing.

  • We staan open voor nieuw ontwikkelde initiatieven in de zorg die de eigen regie van en eigen keuze door onze verzekerden ondersteunen. Tegelijkertijd moet deze zorg bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Hierbij denken wij aan digitale zorg, advance care planning (ACP), zelfmanagementtools, persoonlijke ondersteuning en therapeutische interventies in de thuissituatie zoals het toedienen van medicatie via infusen. Zo kunnen onze verzekerden regie over hun eigen leven voeren en grip op hun eigen gezondheid houden. En u kunt schaarse middelen en personeel doelmatig inzetten.

  • Snelle, toegankelijke zorg is belangrijk voor onze verzekerden in iedere fase van de zorgvraag. Onze ZorgConsulenten helpen hen daarbij. We realiseren ons dat snelle, toegankelijke zorg een uitdaging is door de arbeidsmarktproblematiek nu en met een nog grotere opgave in de toekomst. ONVZ onderschrijft daarom de ambities en doelen die zorgverzekeraars collectief hebben geformuleerd over digitalisering en willen we via onze zorginkoop digitale zorg met bewezen meerwaarde stimuleren. Wij geloven dat in de zorg de verschuiving naar predict & prevent belangrijk is om de zorg toegankelijk te houden. Hoe we dat doen en hoe we daar samen in kunnen optrekken, leest u op de pagina Innovatie.

Zorginkoopkader en speerpunten

Het Integraal Zorgakkoord vormt het kader voor onze zorginkoop. Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden de vrijheid hebben om eigen zorgkeuzes te maken en eigen regie te voeren. En helpen en inspireren wij ze bij een goed en gezond leven. Daarom hebben wij de volgende speerpunten in ons zorginkoopkader:

  • Samen Beslissen, eigen keuze en eigen regie, en
  • gezondheid in plaats van ziekte.

Zorginkoopbeleid

Op 1 april publiceren wij ons zorginkoopbeleid. Voor elke zorgsoort is er een eigen zorginkoopbeleid. Dat vindt u hieronder en op de pagina van uw zorgsoort:

Voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg hebben we geen zorginkoopbeleid. Hiervoor volgen we het beleid van de in een regio preferente zorgverzekeraar.

De relevante algemene inkoopvoorwaarden, algemene bepalingen en uniforme declaratieparagrafen per zorgsoort vindt u hier terug.

Over ONVZ

ONVZ is een eersteklas zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Het belang van onze verzekerden staat voorop. Zij kunnen rekenen op een persoonlijke benadering, onze deskundigheid en uitstekende dienstverlening. Onze verzekerden waarderen dit ook, zoals ieder jaar blijkt uit verschillende klantonderzoeken. Daarnaast bieden wij hen optimale vrijheid bij het kiezen van hun arts of ziekenhuis. Bovendien bieden onze ZorgConsulenten persoonlijke hulp en advies bij het vinden van de best passende zorg. Om dit mogelijk te maken kiezen wij voor een duurzame samenwerking met zorgaanbieders die kennis hebben van zaken, professioneel handelen en oprecht geïnteresseerd zijn in hun cliënten en patiënten.

ONVZ voert ook de zorgverzekering VvAA Zorgverzekering uit.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties