Contracteren

ONVZ zorginkoop

Ook in onze zorginkoop staat het belang van onze verzekerden centraal. Gezond zijn en blijven is het streven. Als verzekerden toch zorg nodig hebben, bieden wij hen de best passende zorg en ruime dekkingen. Met onze inkoop zorgen we voor een ruim zorgaanbod van goede kwaliteit. Onze leidende principes vormen de basis voor onze zorginkoop en de duurzame samenwerking met u.

Wat zijn de leidende principes van onze zorginkoop?

 • Om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, werken wij samen met u aan (de transformatie naar) passende zorg. Hierbij voeren wij de contractering zo simpel mogelijk uit. We streven naar reële, marktconforme vergoedingen. De inkoopvoorwaarden houden wij beperkt waar we kunnen. Verder volgen wij de landelijke standaarden en de uniforme overeenkomsten. Aanvullingen hierop doen wij alleen als dat nodig is. Zo bent u zo min mogelijk tijd kwijt aan administratieve lasten en kunt u optimaal aandacht besteden aan het verlenen van passende zorg.

 • Persoonlijke aandacht voor onze verzekerden vinden wij belangrijk. De verzekerden die zorg nodig hebben, verschillen in het leven dat zij leiden. Daarom stimuleren wij Samen Beslissen en het voeren van het goede gesprek. U bepaalt samen met de patiënt of cliënt wat de best passende zorg of behandeling is. Hoe kan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven worden ervaren? De individuele zorgvraag, behoeften en wensen van de patiënt of cliënt staan hierbij centraal. Zo neemt u gezamenlijk een weloverwogen beslissing.

 • We staan open voor nieuwe initiatieven in de zorg die de eigen regie van verzekerden vergroten en hen de mogelijkheid geven eigen keuzes te maken. Tegelijkertijd moet deze zorg bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Hierbij denken wij aan voorbeelden zoals digitale zorg, advance care planning, zelfmanagementtools, therapeutische interventies in de thuissituatie zoals toedienen van medicatie via infusen en persoonlijke ondersteuning. Zo kunnen onze verzekerden alles uit het leven halen, regie over hun eigen leven hebben en grip op hun eigen gezondheid houden. En u kunt schaarse middelen en personeel doelmatig inzetten.

 • Snelle, toegankelijke zorg is belangrijk voor onze verzekerden in iedere fase van de zorgvraag. Onze ZorgConsulenten helpen hen daarbij. We realiseren ons dat snelle, toegankelijke zorg een uitdaging is door de arbeidsmarktproblematiek nu en met een nog grotere opgave in de toekomst. ONVZ onderschrijft daarom de ambities en doelen die zorgverzekeraars collectief hebben geformuleerd over digitalisering en wil via de zorginkoop digitale zorg stimuleren. 

  Graag inspireren we elkaar over interessante initiatieven die bijdragen aan de toegankelijkheid van zorg. Door onze landelijke rol kunnen wij waar mogelijk faciliteren en zorgaanbieders met elkaar of andere partijen verbinden. Om samen te werken aan innovatieve zorg, waaronder het verder opschalen.

  Samenwerking en innovatieve zorg moeten leiden tot:

  • het toevoegen van gezonde levensjaren aan onze verzekerden, en/of;
  • de toegang tot zorg verbeteren , en/of:
  • het voorspellen en voorkomen van zorgvragen, en/of:
  • een betere dienstverlening voor onze verzekerden, en/of;
  • een verlaging van de zorgkosten, en/of;
  • zorg met een lagere impact op klimaat, milieu en leefomgeving, en/of;
  • efficiëntere inzet van personeel.

Een goed en gezond leven

ONVZ helpt en inspireert bij een goed en gezond leven. Samen met onze partners zetten we ons in voor een betere gezondheid van onze verzekerden en uw patiënten. Dit doen we vanuit een bredere kijk op gezondheid. Met het doel om zoveel mogelijk gelukkige en gezonde jaren toe te voegen aan het leven van onze verzekerden. We doen dit onder andere met onze vergoedingen op het gebied van preventie en onze afspraken met collectiviteiten.

ONVZ ziet dat ook zorgverleners steeds meer aandacht hebben voor preventie, een gezonde leefstijl en vitaliteit. Zowel op de werkvloer, als in het gesprek met patiënten en in het ontstaan van initiatieven en innovaties. Met preventie, leefstijl als ‘medicijn’, zelfmanagement of digitale zorg kan (zwaardere) zorg voorkomen of uitgesteld worden. Wij geloven dat de verschuiving naar predict & prevent belangrijk is om de zorg toegankelijk te houden. Als landelijke verzekeraar zien we een belangrijke rol voor ons in het verbinden van de verschillende (digitale) initiatieven en innovaties die er op dit vlak zijn. We kunnen een rol spelen in het introduceren, testen en/of evalueren. Succesvolle initiatieven en innovaties kunnen vervolgens verder uitgerold worden. Waar wij mogelijkheden in de regio zien om onze rol te pakken, zullen wij dit in overweging nemen.

Zorginkoopbeleid

Op 1 april publiceren wij ons zorginkoopbeleid. Voor elke zorgsoort is er een eigen zorginkoopbeleid. Dat vindt u hieronder en op de pagina van uw zorgsoort:

Voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg hebben we geen zorginkoopbeleid. Hiervoor volgen we het beleid van de in een regio preferente zorgverzekeraar.

De relevante algemene inkoopvoorwaarden, algemene bepalingen en uniforme declaratieparagrafen per zorgsoort vindt u hier terug.

 

Over ONVZ

ONVZ is een eersteklas zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Het belang van onze 405.000 verzekerden staat voorop. Zij kunnen rekenen op een persoonlijke benadering, onze deskundigheid en uitstekende dienstverlening. Onze verzekerden waarderen dit ook, zoals ieder jaar blijkt uit verschillende klantonderzoeken. Daarnaast bieden wij hen optimale vrijheid bij het kiezen van hun arts of ziekenhuis. Bovendien bieden onze ZorgConsulenten persoonlijke hulp en advies bij het vinden van de best passende zorg. Om dit mogelijk te maken kiezen wij voor een duurzame samenwerking met zorgaanbieders die kennis hebben van zaken, professioneel handelen en oprecht geïnteresseerd zijn in hun cliënten en patiënten.

ONVZ voert ook de zorgverzekeringen VvAA Zorgverzekering en Jaaah uit.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Meer contactopties