• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

ONVZ zorginkoop

Wat zijn de contouren van onze zelfstandige zorginkoop?

  • Samen gaan voor passende zorg en een betaalbare premie. Dit is als zorgverzekeraar onze belangrijkste uitdaging. In de onderhandelingen streven we daarom naar een reële, marktconforme vergoeding.

  • U ervaart bij ons 'geen gedoe' in contractering en declaratie. Dat moet zo snel en simpel mogelijk zijn. Waar dat voor beide partijen passend is, maken we een afspraak voor meerdere jaren. We volgen daarbij de landelijke standaarden en houden de inkoopeisen zo eenvoudig mogelijk. Zo is alles rondom het verlenen van zorg uitstekend geregeld en kunt u optimaal aandacht besteden aan de zorg.

  • Vernieuwen door te verbinden. We staan open voor vernieuwende zorg. Wat dat is? Dat bepalen wij niet, maar u als aanbieder. Daarom faciliteren en verbinden we waar mogelijk zorgaanbieders om samen te werken aan kwaliteit en de 'Juiste Zorg op de Juiste Plek'. We vinden dat innovatie moet zorgen voor verbetering van zorg, betere dienstverlening voor onze verzekerden en/of een verlaging van de zorgkosten.

  • Streven naar keuzevrijheid en toegankelijkheid van zorg. In al onze afspraken staan uw cliënten en onze verzekerden voorop. Logisch, we doen het voor hen.

Zorginkoopbeleid

Op 1 april publiceren wij ons zorginkoopbeleid. Voor elke zorgsoort is er een eigen zorginkoopbeleid. Deze vindt u op de pagina van uw zorgsoort:

Voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg hebben we geen zorginkoopbeleid. Hiervoor volgen we het beleid van de in een regio preferente zorgverzekeraar.

Inkoop tot en met 2020

Vanaf inkoopjaar 2021 voert ONVZ de zorginkoop zelfstandig uit. Voorheen vond dit voor de meeste zorgsoorten plaats in VRZ-verband, samen met de zorgverzekeraars Eno en Zorg en Zekerheid. Extramurale farmacie koopt ONVZ al sinds inkoopjaar 2019 zelf in. Per 1 januari 2021 is het samenwerkingsverband VRZ Zorginkoop gestopt, waardoor ONVZ ook de overige zorgsoorten zelfstandig inkoopt.

Vragen over uw contract vanaf 1 januari 2021 kunt u rechtstreeks stellen aan de betreffende zorgverzekeraar. Informatie en contactgegevens van de andere zorgverzekeraars kunt u vinden op de website: vrzzorginkoop.nl.

Heeft u vragen over uw contract van vóór 2021, en liep de contractering via VRZ Zorginkoop? Dan kunt u het beste uw vraag per e-mail stellen via: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl.

Over ONVZ

ONVZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Het belang van onze 440.000 verzekerden staat voorop. Zij kunnen rekenen op een persoonlijke benadering, onze deskundigheid en uitstekende dienstverlening. Onze verzekerden waarderen dit ook, zoals ieder jaar blijkt uit verschillende klantonderzoeken. Daarnaast bieden wij hen optimale vrijheid bij het kiezen van hun arts of ziekenhuis. Om dit mogelijk te maken kiezen wij voor een duurzame samenwerking met zorgaanbieders die kennis hebben van zaken, professioneel handelen en oprecht geïnteresseerd zijn in hun cliënten en patiënten.

Juist vanwege onze beperkte omvang zijn we een toegankelijke gesprekspartner voor zorgaanbieders. Ook kunnen en willen we door onze geringe omvang zo snel en simpel mogelijk inkoopafspraken maken. ONVZ voert ook de zorgverzekeringen PNOzorg, VvAA zorgverzekering en Jaaah uit.

Coronavirus

Op het moment van publicatie van ons inkoopbeleid 2022 beheerst COVID-19 nog altijd ons dagelijks leven met een grote impact voor de zorg. We hopen allemaal dat door vaccinaties de komende maanden de impact van COVID-19 meer naar de achtergrond verdwijnt. We gaan er vooralsnog vanuit dat we op een vertrouwde manier afspraken kunnen maken. ONVZ is betrokken bij landelijke ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19. Daar waar mogelijk zullen we rekening houden met de landelijke regelingen in het kader van COVID-19.


Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.