Contracteren

ONVZ zorginkoop

Ook in onze zorginkoop staat het belang van onze verzekerden centraal. Gezond zijn en blijven is het streven. Als de verzekerden toch zorg nodig hebben, bieden wij ze de best passende zorg en ruime dekkingen. Met onze inkoop zorgen we voor een ruim zorgaanbod van goede kwaliteit. Onze leidende principes vormen de basis voor onze zorginkoop en de duurzame samenwerking met u.

Wat zijn de leidende principes van onze zorginkoop?

  • Samen gaan voor passende zorg en een betaalbare premie.

Om de zorg nu en in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, is passende zorg ons uitgangspunt. Deze zorg is van waarde voor de gezondheid en het functioneren van het individu en kent een redelijke prijs. We staan met elkaar voor de opgave/uitdaging om passende zorg te organiseren. In de inkoopafspraken streven we daarom naar een reële, marktconforme vergoeding. Van u verwachten wij dat de zorg samen met en rondom de patiënt georganiseerd wordt, waarbij samen beslissen het uitgangspunt is.

  • U ervaart bij ons 'geen gedoe' in contractering en declaratie. 

Dat moet zo snel en simpel mogelijk zijn. We volgen daarbij de landelijke standaarden en houden de inkoopeisen zo eenvoudig mogelijk. Zo is alles rondom het verlenen van zorg uitstekend geregeld en kunt u zo optimaal aandacht besteden aan het verlenen van zorg.

  • Vernieuwen door te verbinden. 

We staan open voor vernieuwende zorg, onze verzekerden vinden dit namelijk belangrijk. Daarom faciliteren en verbinden we waar mogelijk zorgaanbieders om samen te werken aan kwaliteit en de juiste zorg op de juiste plek als onderdeel van passende zorg. We vinden dat samenwerking en innovatie moeten zorgen voor: o het voorkomen van zorg en verbeteren van gezondheid; o een betere dienstverlening voor onze verzekerden, en/of; o een verlaging van de zorgkosten.

  • Streven naar keuzevrijheid en toegankelijkheid van zorg. 

Een ruim zorgaanbod en toegankelijke zorg is belangrijk voor onze verzekerden. Zo hebben onze verzekerden de mogelijkheid om de zorgaanbieder te kiezen die past bij hun voorkeuren. Onze ZorgConsulenten helpen hen daarbij. Hoe zij dit doen, leest u hier. We zijn een flexibele organisatie met korte lijnen en een benaderbare gesprekspartner voor zorgaanbieders. Graag inspireren en denken wij met u mee over interessante initiatieven die bijdragen aan de toegankelijkheid van zorg. In al onze afspraken staan uw cliënten en patiënten en onze verzekerden voorop. Logisch, wij doen het voor hen.

Zorginkoopbeleid

Op 1 april publiceren wij ons zorginkoopbeleid. Voor elke zorgsoort is er een eigen zorginkoopbeleid. Deze vindt u hieronder en op de pagina van uw zorgsoort:

Voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg hebben we geen zorginkoopbeleid. Hiervoor volgen we het beleid van de in een regio preferente zorgverzekeraar.

De relevante algemene inkoopvoorwaarden, algemene bepalingen en uniforme declaratieparagrafen per zorgsoort vindt u hier terug.

Inkoop tot en met 2020

Vanaf inkoopjaar 2021 voert ONVZ de zorginkoop zelfstandig uit. Voorheen vond dit voor de meeste zorgsoorten plaats in VRZ-verband, samen met de zorgverzekeraars Eno en Zorg en Zekerheid. Extramurale farmacie koopt ONVZ al sinds inkoopjaar 2019 zelf in. Per 1 januari 2021 is het samenwerkingsverband VRZ Zorginkoop gestopt, waardoor ONVZ ook de overige zorgsoorten zelfstandig inkoopt.

Over ONVZ

ONVZ is een eersteklas zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Het belang van onze 415.000 verzekerden staat voorop. Zij kunnen rekenen op een persoonlijke benadering, onze deskundigheid en uitstekende dienstverlening. Onze verzekerden waarderen dit ook, zoals ieder jaar blijkt uit verschillende klantonderzoeken. Daarnaast bieden wij hen optimale vrijheid bij het kiezen van hun arts of ziekenhuis. Bovendien bieden onze ZorgConsulenten persoonlijke hulp en advies bij het vinden van de best passende zorg.Om dit mogelijk te maken kiezen wij voor een duurzame samenwerking met zorgaanbieders die kennis hebben van zaken, professioneel handelen en oprecht geïnteresseerd zijn in hun cliënten en patiënten.

ONVZ voert ook de zorgverzekeringen PNOzorg, VvAA zorgverzekering en Jaaah uit.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

030 639 62 60
Meer contactopties