Farmacie

Zorgverlener

Bent u apotheker?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor farmaceutische zorg is in een aantal gevallen vooraf toestemming van ons nodig.

Hoe werkt dat?

Declareren

Farmaceutische zorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Medische noodzaak

De zorg is de laatste jaren steeds duurder geworden. Om de zorgkosten in de hand te houden controleren we steeds meer op de doelmatigheid van geneesmiddelen. Dat hoeft niet altijd het goedkoopste middel te zijn, maar het mag ook niet onnodig duur zijn. Een merkgeneesmiddel is onnodig duur als de generieke variant ook gebruikt kan worden.

Als de arts op het recept 'medische noodzaak' of 'MN' aangeeft, mag u dit volgen als de reden voldoende duidelijk is. Is het niet duidelijk waarom er 'medische noodzaak' of 'MN' op het recept staat? Dan vragen wij u om contact op te nemen met de voorschrijver. Op basis daarvan zal worden besloten welk geneesmiddel er wordt geleverd.

Komt u er niet uit met de voorschrijver? Dan kunt u contact met ons opnemen via apothekers@onvz.nl. We vragen u om bij twijfel geen papieren nota mee te geven, maar om contact met ons op te nemen. Hierdoor voorkomen we dat de kosten onterecht bij onze verzekerde in rekening worden gebracht als er toch sprake is van medische noodzaak.

Vergoedingen

Wilt u weten of farmaceutische zorg wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Veel geraadpleegde vergoedingen:

Wijzigingen voor 2024

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2024? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2024

Goed om te weten

 • ONVZ is met apothekers overeengekomen dat er doelmatige zorg wordt geleverd, onder andere door patiënten waar mogelijk het merkloze geneesmiddel mee te geven. Dit hebben we in het onderlinge contract opgenomen. Mocht het echter niet lukken de patiënt te overtuigen om het merkloze geneesmiddel te gebruiken, dan kunt u dit geneesmiddel direct met de patiënt afrekenen.  U dient de patiënt er in dat geval wel op te wijzen dat hij of zij de kosten niet bij de verzekeraar kan declareren.

 • We volgen de afspraken die in het veld bij (Ont)regel de zorg gemaakt zijn om de administratieve lasten te verminderen. Zo geldt dat de huisarts voor medicatie bij het stoppen-met-rokenprogramma, voor dieetpreparaten en verbandmiddelen een recept met indicatiecode kan uitschrijven. Andere zorgverleners moeten wel het ZN-formulier gebruiken.

 • We vergoeden nicotinevervangende middelen en geneesmiddelen voor het stoppen met roken komen alleen als die zijn voorgeschreven als onderdeel van een stoppen-met-rokenprogramma, ter ondersteuning van de gedragsverandering.

 • Wanneer u vragen heeft over de precieze vergoeding voor bepaalde geneesmiddelen, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ via apothekers@onvz.nl.

 • Geneesmiddelen die vallen onder Bijlage 2 kennen een aantal voorwaarden. Onderdeel van die voorwaarden zijn het invullen van een formulier artsenverklaring (AV) en een formulier apotheekinstructie (AI). Maar niet voor alle geneesmiddelen op Bijlage 2 zijn formulieren nodig.

  De geneesmiddelen Bijlage 2 zijn door VWS verdeeld in een aantal groepen:
  Groep 1: geen controle met een formulier
  Groep 2: geen formulier nodig, controle door apotheker door middel van apotheekinstructie
  Groep 3: artsenverklaring en apotheekinstructie
  Groep 4: eigen beleid per zorgverzekeraar

  Wanneer een geneesmiddel valt in groep 4 van Bijlage 2, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ.

  ONVZ houdt zich aan de landelijke afspraken. Op ZNformulieren.nl vindt u de actuele formulieren.

 • Ja, alle geneesmiddelen en zorgprestaties vallen binnen het verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van prestatie 3 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik. Deze valt hierbuiten.

 • Zorgverzekeraars zijn verplicht om de rechtmatigheid (formele controle) en doelmatigheid (materiele controle) van de ingediende declaraties te onderzoeken. Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

 • Ook voor een verzekerde met een Health Basic of Health Premium kunt u declareren via Vecozo.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

030 639 62 60
Meer contactopties