• Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Inkoop farmacie

 

Zorginkoopbeleid farmacie

Inkoopbeleid

Intramurale farmacie

Intramurale farmacie valt onder de zorginkoop bij ziekenhuizen. Meer informatie over het beleid over zorginkoop intramurale farmacie vindt u in zorginkoopbeleid medisch specialistische zorg.

Algemene vragen

 • Voert ONVZ een preferentiebeleid?

  Nee, ONVZ voert geen preferentiebeleid. Zoals in voorgaande jaren geldt het LPG-beleid voor geneesmiddelen met inkoopkanaal 2 en 4 en doorgeleverde bereidingen. Spécialité kan onder voorwaarde van medische noodzaak worden afgeleverd, direct bij ONVZ worden gedeclareerd en wordt vergoed onder de genoemde condities. Meer informatie over medische noodzaak vindt u onder het kopje Medische noodzaak op onze pagina Farmacie

 • Op welke wijze ontvang ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg?

  Wij bieden de zorgovereenkomst aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor moet u wel beschikken over een geldige autorisatie (certificaat) voor het zorginkoopportaal van VECOZO voor Farmacie. Kijk op de website van VECOZO voor meer informatie hierover. De ingangsdatum van de zorgovereenkomst gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u de zorgovereenkomst aanvraagt.

 • Hoe gaat ONVZ bij het LPG-beleid om met de niet-leverbare geneesmiddelen?

  Niet-leverbare geneesmiddelen zonderen we uit van LPG. Dat betekent dat wanneer het laagst geprijsde geneesmiddel in een PRK-cluster niet leverbaar is, wij de prijs van het op één  na goedkoopste geneesmiddel (mits wel leverbaar) vergoeden. Vanaf 1 juni 2021 baseren we ons op de Monitor leveringsproblemen van SFK om geneesmiddelen uit te zonderen van LPG.

 • Ik heb een vraag over de vergoeding van geneesmiddelen

  Wanneer u vragen heeft over de precieze vergoeding voor bepaalde geneesmiddelen, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ via farmacie@onvz.nl.

 • Hoe wordt farmaceutische spoedzorg gecontracteerd?

  Sinds 1 januari 2014 is Farmaceutische spoedzorg non-concurrentieel verklaard. Het initiatief tot de inkoopgesprekken met dienstapotheken of hybride apotheken ligt bij de grootste zorgverzekeraar in het adherentie gebied. Samen met een tweede zorgverzekeraar representeren zij de overige zorgverzekeraars in Nederland. De overeengekomen ANZ-tarieven zijn gebaseerd op de apotheekbegroting en worden door alle zorgverzekeraars, waaronder ook ONVZ, gevolgd.

Vragen zorginkoop 2023

 • Hoe kunt u een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg ONVZ aanvragen?

  Om een zorgovereenkomst aan te kunnen vragen, dient u te voldoen aan de gehanteerde voorwaarden. De gestelde voorwaarden voor het aanvragen van een zorgovereenkomst vindt u in het zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2023.

  Indien uw apotheek voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan kunt u een zorgovereenkomst aanvragen via contractbeheer.farmacie@onvz.nl. De volgende gegevens dient u in uw aanvraag per mail te vermelden: de naam van de apotheek, AGB-code, het correspondentieadres.

 • Wat is de planning voor de zorginkoop 2023?

  ONVZ heeft de farmaceutische zorg per 2022 met vrijwel alle partijen voor twee jaar ingekocht. Wij zullen per 2023 daarom geen nieuw contract aanbieden. Vanwege landelijke ontwikkelingen voeren we echter twee wijzigingen door tijdens de looptijd van de overeenkomst:

  - Per 1 juli 2022 is het tarief van vervolgterhandstelling  (WMG 1) opgehoogd als tegemoetkoming voor de kosten die apotheken maken voor de Falsified Medicine Directive.
  - Per 1 januari 2023 gaat het abonnementstarief voor de Geïndividualiseerde Distributievorm in. Hiervoor zullen we de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren.

  De volledige planning voor de zorginkoop is te vinden in het inkoopbeleid 2023.

 • Kan ik halverwege het jaar instromen op een contract van een apotheekketen of collectief?

  Nee, dit is helaas niet mogelijk. Dit is alleen mogelijk vanaf het nieuwe contractjaar. U kunt uw apotheek wel alvast aanmelden bij de apotheekketen of collectief. De apotheekketen zal uw aanmelding bij ONVZ verder voor zijn rekening nemen. Voor het kalenderjaar dient uw aanmelding vóór 1 september 2022 gedaan te zijn. U kunt wel zelf een basiscontract farmaceutische zorg aanvragen halverwege het jaar. Dit kan door een e-mail te sturen naar: contractbeheer.farmacie@onvz.nl. Wilt u in de mail de naam van de apotheek, de AGB-code en het correspondentieadres vermelden?

 • Wat zijn de wijzigingen in het beleid Farmacie 2023 t.o.v. 2022?

  ONVZ heeft de farmaceutische zorg per 2022 met vrijwel alle partijen voor twee jaar ingekocht. Vanwege landelijke ontwikkelingen voeren we echter twee wijzigingen door tijdens de looptijd van de overeenkomst:

   

  - Per 1 juli 2022 is het tarief van vervolgterhandstelling  (WMG 1) opgehoogd als tegemoetkoming voor de kosten die apotheken maken voor de Falsified Medicine Directive.
  - Per 1 januari 2023 gaat het abonnementstarief voor de Geïndividualiseerde Distributievorm in. Hiervoor zullen we de noodzakelijk aanpassingen doorvoeren.

  U vindt meer informatie over de speerpunten in het Zorginkoopbeleid farmacie 2023.

 • Hoe zie ik de tegemoetkoming voor de Falsified Medicine Directive terug in het tarief?

  Per 1 juli 2022 heeft ONVZ een tegemoetkoming voor de Falsified Medicine Directive (FMD) verwerkt in het WMG-1 tarief. Voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 betreft dit, naast een vergoeding voor de structurele kosten, ook een compensatie voor de gemaakte kosten van eerdere jaren. Per 1 januari 2023 blijft een tegemoetkoming voor de structurele kosten bestaan.

 • Wanneer moet ik melden dat ik mijn apotheek per 2023 wil laten vertegenwoordiger door een collectief of keten?

  Voor het contractjaar 2023 dienen collectieven en vertegenwoordigers vóór 1 september 2022 bij ons aan te geven welke apotheken zij vertegenwoordigen.  Uw beoogde vertegenwoordiger kan u vertellen wanneer u zich daar uiterlijk kunt aanmelden.

 • Waarom staat PNOzorg niet langer in de overeenkomst vermeld als label van ONVZ?

  Per 1 januari 2023 gaat PNOzorg, de zorgverzekering voor de media en creatieve sector, verder onder de naam ONVZ. PNOzorg en ONVZ werken al vanaf  2010 samen in de uitvoering van de verzekering. Ook onder de naam ONVZ houdt dit verzekeringscollectief haar eigen karakter en stevige positie voor de media en creatieve sector.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.