• Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Inkoop farmacie

 

De contracten voor de apotheken die niet bij een keten zijn aangesloten, zullen 2 weken later worden aangeboden dan aangegeven in het zorginkoopbeleid. Dat betekent dat ze uiterlijk 29 oktober 2021 worden aangeboden, in plaats van 15 oktober 2021.

Toon al mijn meldingen ($)

Samengevoegde PRK clusters

Intramurale farmacie

 • intramurale farmacie valt onder de zorginkoop bij ziekenhuizen. Meer informatie over het beleid over zorginkoop intramurale farmacie vindt u in zorginkoopbeleid medisch specialistische zorg

Algemene vragen

 • Voert ONVZ een preferentiebeleid?

  Nee, ONVZ voert geen preferentiebeleid. Zoals in voorgaande jaren geldt het LPG-beleid voor geneesmiddelen met inkoopkanaal 2 en 4 en doorgeleverde bereidingen. Spécialité kan onder voorwaarde van medische noodzaak worden afgeleverd, direct bij ONVZ worden gedeclareerd en wordt vergoed onder de genoemde condities. Meer informatie over medische noodzaak vindt u onder het kopje Medische noodzaak op onze pagina Farmacie

 • Op welke wijze ontvang ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg?

  Wij bieden de zorgovereenkomst aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor moet u wel beschikken over een geldige autorisatie (certificaat) voor het zorginkoopportaal van VECOZO voor Farmacie. Kijk op de website van VECOZO voor meer informatie hierover. De ingangsdatum van de zorgovereenkomst gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u de zorgovereenkomst aanvraagt.

 • Hoe gaat ONVZ bij het LPG-beleid om met de niet-leverbare geneesmiddelen?

  Niet-leverbare geneesmiddelen zonderen we uit van LPG. Dat betekent dat wanneer het laagst geprijsde geneesmiddel in een PRK-cluster niet leverbaar is, wij de prijs van het op één  na goedkoopste geneesmiddel (mits wel leverbaar) vergoeden. Vanaf 1 juni 2021 baseren we ons op de Monitor leveringsproblemen van SFK om geneesmiddelen uit te zonderen van LPG.

 • Ik heb een vraag over de vergoeding van geneesmiddelen

  Wanneer u vragen heeft over de precieze vergoeding voor bepaalde geneesmiddelen, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ via farmacie@onvz.nl.

 • Waar kan ik de formulieren artsenverklaring en/of apotheekinstructie vinden van producten die vallen onder Bijlage 2?

  Geneesmiddelen die vallen onder Bijlage 2 kennen een aantal voorwaarden. Onderdeel van die voorwaarden zijn het invullen van een formulier artsenverklaring (AV) en een formulier apotheekinstructie (AI). Maar niet voor alle geneesmiddelen op Bijlage 2 zijn formulieren nodig.

  De geneesmiddelen Bijlage 2 zijn door VWS verdeeld in een aantal groepen:
  Groep 1: geen controle met een formulier
  Groep 2: geen formulier nodig, controle door apotheker door middel van apotheekinstructie
  Groep 3: artsenverklaring en apotheekinstructie
  Groep 4: eigen beleid per zorgverzekeraar

  Wanneer een geneesmiddel valt in groep 4 van Bijlage 2, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ.

  ONVZ houdt zich aan de landelijke afspraken. Op ZNformulieren.nl vindt u de actuele formulieren.

 • Vallen de geneesmiddelen en zorgprestaties binnen het eigen risico van de verzekerde?

  Ja, alle geneesmiddelen en zorgprestaties vallen binnen het verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van prestatie 3 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik. Deze valt hierbuiten.

 • Hoe wordt farmaceutische spoedzorg gecontracteerd?

  Sinds 1 januari 2014 is Farmaceutische spoedzorg non-concurrentieel verklaard. Het initiatief tot de inkoopgesprekken met dienstapotheken of hybride apotheken ligt bij de grootste zorgverzekeraar in het adherentie gebied. Samen met een tweede zorgverzekeraar representeren zij de overige zorgverzekeraars in Nederland. De overeengekomen ANZ-tarieven zijn gebaseerd op de apotheekbegroting en worden door alle zorgverzekeraars, waaronder ook ONVZ, gevolgd.

Vragen 2021

 • Hoe kan ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg ONVZ aanvragen?

  Om een zorgovereenkomst aan te kunnen vragen, dient u te voldoen aan de gehanteerde voorwaarden. Wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u de zorgovereenkomsten ONVZ. De gestelde voorwaarden voor het aanvragen van een zorgovereenkomst vindt u in het Zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2021.

  Indien uw apotheek voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan kunt u een zorgovereenkomst aanvragen via contractbeheer.farmacie@onvz.nl. De volgende gegevens dient u in uw aanvraag per mail te vermelden: de naam van de apotheek, AGB-code, het correspondentieadres.

 • Kan ik halverwege het jaar instromen op een contract van een apotheekketen of collectief?

  Nee, dit is helaas niet mogelijk. Dit is alleen mogelijk vanaf het nieuwe contractjaar. U kunt uw apotheek wel alvast aanmelden bij de apotheekketen of collectief. De apotheekketen zal uw aanmelding bij ONVZ verder voor zijn rekening nemen. Voor 2021 dient uw aanmelding vóór 1 september 2020 gedaan te zijn. U kunt wel zelf een basiscontract farmaceutische zorg aanvragen halverwege het jaar. Dit kan door een e-mail te sturen naar: contractbeheer.farmacie@onvz.nl. Wilt u in de mail de naam van de apotheek, de AGB-code en het correspondentieadres vermelden?

Vragen 2022

 • Wat zijn de wijzigingen in het beleid Farmacie 2022 t.o.v. 2021?

  In het zorginkoopbeleid 2022 zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte 2021:
   • ONVZ zal stringenter omgaan met aanpassingen in de vertegenwoordigingslijst van apotheekketens en vertegenwoordigers. Wisselingen zullen na 1 september 2021 niet worden doorgevoerd.
  • Aanpassingen die voortkomen uit onze speerpunten: 
  Geneesmiddelenprijzen
  Farmaceutische zorg
  De wens van onze klanten
  Infuuszorg

  U vindt meer informatie over de speerpunten in het Zorginkoopbeleid farmacie 2022.

   

 • Wanneer moet ik melden dat ik mijn apotheek per 2022 wil laten vertegenwoordiger door een collectief of keten?

  Voor het contractjaar 2022 dienen collectieven en vertegenwoordigers vóór 1 september 2021 bij ons aan te geven welke apotheken zij vertegenwoordigen.  Uw beoogde vertegenwoordiger kan u vertellen wanneer u zich daar uiterlijk kunt aanmelden.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.