• Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Inkoop farmacie

 

Samengevoegde PRK clusters

Intramurale farmacie

 • intramurale farmacie valt onder de zorginkoop bij ziekenhuizen. Meer informatie over het beleid over zorginkoop intramurale farmacie vindt u in zorginkoopbeleid medisch specialistische zorg

Veelgestelde vragen

 • Voert ONVZ een preferentiebeleid?

  Nee, ONVZ voert geen preferentiebeleid. Zoals in voorgaande jaren geldt het LPG-beleid voor geneesmiddelen met inkoopkanaal 2 en 4 en doorgeleverde bereidingen. Specialité kan onder voorwaarde van medische noodzaak worden afgeleverd, direct bij ONVZ worden gedeclareerd en wordt vergoed onder de genoemde condities.

 • Hoe kan ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg ONVZ aanvragen?

  Om een zorgovereenkomst aan te kunnen vragen, dient u te voldoen aan de gehanteerde voorwaarden. Wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u de zorgovereenkomsten ONVZ. De gestelde voorwaarden voor het aanvragen van een zorgovereenkomst vindt u in het Zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2021.

  Indien uw apotheek voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan kunt u een zorgovereenkomst aanvragen via contractbeheer.farmacie@onvz.nl. De volgende gegevens dient u in uw aanvraag per mail te vermelden: de naam van de apotheek, AGB-code, het correspondentieadres.

 • Op welke wijze ontvang ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg?

  Wij bieden de zorgovereenkomst aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor moet u wel beschikken over een geldige autorisatie (certificaat) voor het zorginkoopportaal van VECOZO voor Farmacie. Kijk op de website van VECOZO voor meer informatie hierover. De ingangsdatum van de zorgovereenkomst gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u de zorgovereenkomst aanvraagt.

 • Kan ik halverwege het jaar instromen op een contract van een apotheekketen of collectief?

  Nee, dit is helaas niet mogelijk. Dit is alleen mogelijk vanaf het nieuwe contractjaar. U kunt uw apotheek wel alvast aanmelden bij de apotheekketen of collectief. De apotheekketen zal uw aanmelding bij ONVZ verder voor zijn rekening nemen. Voor 2021 dient uw aanmelding vóór 1 september 2020 gedaan te zijn. U kunt wel zelf een basiscontract farmaceutische zorg aanvragen halverwege het jaar. Dit kan door een e-mail te sturen naar: contractbeheer.farmacie@onvz.nl. Wilt u in de mail de naam van de apotheek, de AGB-code en het correspondentieadres vermelden?

 • Wat zijn de wijzigingen in het beleid Farmacie 2021 t.o.v. 2020?

  Omdat voor 2020 en 2021 tweejarig is ingekocht, zijn er komend jaar beperkte wijzigingen in de onderlinge afspraken tussen apotheekvertegenwoordigers en ONVZ. Voor wijzigingen van het beleid 2021 ten opzichte van 2020 verwijzen wij u naar het document Zorginkoopbeleid farmacie 2021.

 • Ik heb een vraag over de vergoeding van geneesmiddelen

  Wanneer u vragen heeft over de precieze vergoeding voor bepaalde geneesmiddelen, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ via farmacie@onvz.nl.

 • Waar kan ik de formulieren artsenverklaring en/of apotheekinstructie vinden van producten die vallen onder Bijlage 2?

  Geneesmiddelen die vallen onder Bijlage 2 kennen een aantal voorwaarden. Onderdeel van die voorwaarden zijn het invullen van een formulier artsenverklaring (AV) en een formulier apotheekinstructie (AI). Maar niet voor alle geneesmiddelen op Bijlage 2 zijn formulieren nodig.

  De geneesmiddelen Bijlage 2 zijn door VWS verdeeld in een aantal groepen:
  Groep 1: geen controle met een formulier
  Groep 2: geen formulier nodig, controle door apotheker door middel van apotheekinstructie
  Groep 3: artsenverklaring en apotheekinstructie
  Groep 4: eigen beleid per zorgverzekeraar

  Wanneer een geneesmiddel valt in groep 4 van Bijlage 2, vragen wij u contact op te nemen met ONVZ.

  ONVZ houdt zich aan de landelijke afspraken. Op ZNformulieren.nl vindt u de actuele formulieren.

 • Vallen de geneesmiddelen en zorgprestaties binnen het eigen risico van de verzekerde?

  Ja, alle geneesmiddelen en zorgprestaties vallen binnen het verplichte en vrijwillige eigen risico, met uitzondering van prestatie 3 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik. Deze valt hierbuiten.

 • Hoe wordt farmaceutische spoedzorg gecontracteerd?

  Sinds 1 januari 2014 is Farmaceutische spoedzorg non-concurrentieel verklaard. Het initiatief tot de inkoopgesprekken met dienstapotheken of hybride apotheken ligt bij de grootste zorgverzekeraar in het adherentie gebied. Samen met een tweede zorgverzekeraar representeren zij de overige zorgverzekeraars in Nederland. De overeengekomen ANZ-tarieven zijn gebaseerd op de apotheekbegroting en worden door alle zorgverzekeraars, waaronder ook ONVZ, gevolgd.

 • Waar kan ik het zorginkoopbeleid 2020 vinden?

  Tot en met 2020 kocht ONVZ de zorg in via VRZ Zorginkoop. Voor meer informatie over de inkoop tot en met 2020 gaat u naar VRZ Zorginkoop.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.