Geestelijke gezondheidszorg

Bent u zorgaanbieder in de ggz? Hieronder vindt u de informatie die u nodig heeft.

Contracteren

Informatie voor zorgaanbieders over onze zorginkoop

Toestemming vragen

Voor geestelijke gezondheidszorg is in een aantal gevallen vooraf toestemming nodig.

Declareren

Geestelijke gezondheidszorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Let op: gewijzigde vergoeding in 2021

ONVZ wijzigt vanaf 1 januari 2021 de vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat geldt ook voor onze labels VvAA zorgverzekering en PNOzorg.

Wij maximeren de vergoedingen voor ggz bij zorgverleners die geen contract met ons hebben. De wijziging gaat in per 1 januari 2021. Voor niet-gecontracteerde ggz geldt de maximale vergoeding dus voor dbc’s en prestaties die geopend worden op of na 1 januari 2021. Ook als u van ons toestemming heeft ontvangen voor klinische zorg.

Wij vertrouwen erop dat u uw cliënten, die bij ons verzekerd zijn, tijdig en juist informeert over deze wijziging.

Meer informatie over onze wijziging leest u op onvz.nl/maximale-vergoedingen. Hier vindt u vanaf 12 november 2020 ook de maximale vergoedingen.

Afspraken verwijzingen ggz

Er gelden landelijke afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er is bijvoorbeeld geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de cliënt wordt overgedragen van de basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat dan. Meer informatie hierover leest u in onderstaande documenten: 

Vergoedingen 

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Onze vergoedingen geestelijke gezondheidszorg zijn:

Wijzigingen voor 2020

In de generalistische basis-ggz behandelt u alle klachten in 1 traject. We vergoeden alleen een 2e traject binnen 12 maanden als er sprake is van een onverwachte terugval. Of als er sprake is van nieuwe, andere klachten en uw patiënt hiervoor een nieuwe verwijzing heeft.

Bent u op zoek naar alle wijzigingen voor 2020? Deze hebben we per zorgsoort kort weergegeven in een wijzigingsoverzicht 2020.

Wachtlijstbemiddeling

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs onze verzekerden dan naar onze ZorgConsulenten. Zij kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Goed om te weten

  • U moet een kwaliteitsstatuut hebben

    Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te maken. Dit kwaliteitsstatuut, en daarmee uw werkwijze, moet voldoen aan de normen zoals gesteld in het model kwaliteitsstatuut van Zorginstituut Nederland.

  • We vergoeden geen zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is

    Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz.

  • We zijn bevoegd om controles uit te voeren op de zorg en ingediende declaraties

    Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Handige links

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.