Geestelijke gezondheidszorg

Bent u zorgaanbieder in de ggz? Dan vindt u hier de informatie die u nodig heeft.

Declareren

Geestelijke gezondheidszorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Toestemming vragen

Voor geestelijke gezondheidszorg is in een aantal gevallen vooraf toestemming nodig.

Wat wij controleren

Wij zijn bevoegd om controles uit te voeren op de uitvoering van zorg en de ingediende declaraties.

Een overeenkomst met ONVZ

Via de inkooporganisatie VRZ Zorginkoop kopen wij ggz in. VRZ Zorginkoop is dan ook uw aanspreekpunt voor alle vragen over (het sluiten van) overeenkomsten.

Afspraken verwijzingen ggz

Er gelden landelijke afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er is bijvoorbeeld geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de cliënt wordt overgedragen van de basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat dan. Meer informatie hierover leest u in onderstaande documenten:

Vergoedingen 

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Onze vergoedingen geestelijke gezondheidszorg zijn:

Wijzigingen voor 2019

Per 1 januari 2019 accepteren wij geen akte van cessie of akte van verpanding meer. Daarnaast mag per 2019 ook een psychotherapeut regiebehandelaar zijn voor generalistische basis-ggz uit de aanvullende verzekering. 

Bent u op zoek naar alle wijzigingen voor 2019? Deze hebben wij per zorgsoort kort weergegeven in een wijzigingsoverzicht 2019.

Wachtlijstbemiddeling

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs onze verzekerden dan naar onze ZorgConsulenten. Zij kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Goed om te weten

  • U moet een kwaliteitsstatuut hebben

    Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te maken. Dit kwaliteitsstatuut, en daarmee uw werkwijze, moet voldoen aan de normen zoals gesteld in het model kwaliteitsstatuut van Zorginstituut Nederland.

  • Wij vergoeden geen zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is

    Meer informatie hierover staat in het dynamisch overzicht psychologische interventies ggz.

Handige links

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.