Geestelijke gezondheidszorg

Bent u zorgaanbieder in de ggz?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor geestelijke gezondheidszorg is in een aantal gevallen vooraf toestemming nodig.

Hoe werkt dat?

Declareren

Geestelijke gezondheidszorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Nieuwe bekostiging 2022: Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 vervangt het Zorgprestatiemodel (ZPM) de prestaties voor generalistische basis-ggz, DBC’s voor gespecialiseerde ggz en de ZZP’s voor langdurige ggz.

U vindt alle informatie op zorgprestatiemodel.nl. Op deze website staan bij downloads, alle door het programma en de NZa gepubliceerde documenten. Ook vindt u daar de meest gestelde vragen over het ZPM.

Uitbreiding toestemmingsvereiste ggz

Per 1 januari 2022 breidt ONVZ de zorg uit waarvoor vooraf toestemming nodig is. Dat geldt alleen bij zorgverleners met wie wij geen contract hebben. Er is dan toestemming nodig voor:

  • alle klinische behandelingen
  • een behandeling van meer dan 35 consulten
  • het gebruik van het geneesmiddel Spravato (Esketamine neusspray) bij de behandeling

Meer informatie over hoe u toestemming vraagt vindt u op onze informatiepagina over toestemming vragen

Afspraken verwijzingen ggz

Er gelden landelijke afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er is bijvoorbeeld geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de cliënt wordt overgedragen van de basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat dan. Meer informatie hierover leest u in onderstaande documenten: 

Vergoedingen 

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. 

Onze vergoedingen geestelijke gezondheidszorg zijn:

Wijzigingen voor 2023

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2023? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2023

Wachtlijstbemiddeling

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs onze verzekerden dan naar onze ZorgConsulenten. Zij kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Een contract in 2021 maar niet meer in 2022?

Heeft u in 2022 ervoor gekozen om geen overeenkomst met ONVZ te sluiten? Dan moet u wel rekening houden met zorgtrajecten van onze verzekerden die in 2021 zijn gestart en in 2022 nog doorlopen. In de contracten van 2021 staat namelijk dat als u in 2022 niet meer gecontracteerd bent, u voor deze lopende zorgtrajecten moet declareren conform de tariefafspraken van 2021. 

Aangezien we in 2022 te maken hebben met een nieuwe bekostiging, is declareren conform de tarieven 2021 niet mogelijk. Daarom geldt voor 2022 een overgangsregeling. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij u meer informatie kunnen geven. 

Goed om te weten

  • Vanaf 1 januari 2021 hanteert ONVZ maximale vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg. Dat geldt ook voor onze labels VvAA zorgverzekering en PNOzorg.

    De vergoedingen voor ggz bij zorgverleners die geen contract met ons hebben zijn gemaximeerd. Voor niet-gecontracteerde ggz geldt de maximale vergoeding voor dbc’s en prestaties die geopend zijn op of na 1 januari 2021. Ook als u van ons toestemming heeft ontvangen voor de zorg.

  • Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een goedgekeurd en geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te maken. Dit kwaliteitsstatuut, en daarmee uw werkwijze, moet voldoen aan de normen zoals gesteld in het Landelijk Kwaliteitsstatuut van Zorginstituut Nederland.

  • Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz.

  • Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties