• Eersteklas Zorgverzekering
 • Snel geholpen door ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,3

Declareren geestelijke gezondheidszorg

Elektronisch declareren

Eenvoudig, veilig en snel.

Declareren op papier

Dat gaat via uw cliënt.

Dit moet u weten

 • Declareer bij voorkeur rechtstreeks

  Zorgkosten verrekenen we het liefst rechtstreeks met u. Zowel voor de basisverzekering, als de aanvullende verzekering. Maar altijd elektronisch. Ook als u geen overeenkomst met ons heeft. Lees dan wel onze voorwaarden.

  Om er zeker van te zijn dat uw cliënt bij ons verzekerd is, doet u wel eerst een actuele online controle op verzekeringsgegevens (COV) via VECOZO.

 • Openstaand eigen risico regelen wij

  Declareert u elektronisch bij ons, dan betalen wij rechtstreeks aan u uit. Wij betalen het verzekerde bedrag. Ook als er nog eigen risico openstaat. Dat verrekenen wij met uw cliënt. U heeft daar geen omkijken naar.
 • Let op: geen contract? Dan geldt een maximale vergoeding

  Heeft u geen contract met ons? Dan hanteren wij sinds 2021 maximale vergoedingen. Dat zijn dan ook de bedragen die wij maximaal aan u uitbetalen. Voor het restbedrag kunt u natuurlijk wel een rekening sturen naar uw cliënt.

 • Declareren en het nieuwe Zorgprestatiemodel

  Op 31 december 2021 moeten alle lopende DBC’s en generalistische basis-ggz prestaties administratief worden afgesloten.

  Op de website zorgprestatiemodel.nl vindt u veel informatie over de nieuwe bekostiging. Zo vindt u er downloads met handige informatie en veelgestelde vragen. 

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik mijn (nieuwe) bankrekeningnummer doorgeven?

  Uw bankrekeningnummer doorgeven of wijzigen kan via het wijzigingsformulier.

 • Waarom is mijn declaratie voor generalistische basis-ggz met de afsluitreden “Overgang naar zorgprestatiemodel” afgewezen, met de melding dat het totaal aantal bestede minuten te laag is?

  Dient u een declaratie voor generalistische basis-ggz in met afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’? Dan worden de te declareren prestaties bepaald aan de hand van de werkelijk geschreven minuten, op basis van onderstaand overzicht:

  0-180 minuten: Onvolledig behandeltraject (de 120-minutengrens vervalt)
  181-360 minuten: Kort
  361-600 minuten: Midden
  601+ minuten: Intensief

  Let op: het generalistische basis-ggz product ‘chronisch’ kan niet worden gedeclareerd voor prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’.

  Meer informatie hierover leest u op de website van de Nza.

 • Wat is het verschil tussen het lage en hoge tarief voor psychiaters in het ZPM?

  Voor de achtergrond van de verschillende tarieven binnen sectie II voor een Arts-specialist artikel 14 en artikel 3 verwijzen we u naar de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg b-release - BR/REG-22137a. ONVZ heeft beide ‘psychiatertarieven’ opgenomen in de prijslijst in vertrouwen dat de juiste prestaties bij de juiste inzet van zorg worden gedeclareerd.

  De ervaring leert dat een zelfstandig vrijgevestigd psychiater een mix aan patiënten behandelt. Hiermee bedoelen wij dat de zorgvraagzwaarte van patiënten verschilt. Bij de ene patiënt is sprake van lichtere problematiek, bij een andere patiënt zwaardere problematiek. Gaat het om lichtere problematiek, dan geldt het lage tarief. ONVZ verwacht deze mix aan patiënten ook terug te zien in de declaraties. Wij voeren controles uit om ingediende declaraties te controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid.

 • Waarom is de opeenvolgende prestatie basis-ggz afgewezen?

  In de basis-ggz behandelt u alle aspecten van de hulpvraag in 1 behandeltraject. Het behandeltraject loopt dus door totdat alle klachten zijn hersteld met een maximale looptijd van 365 dagen. Uitgangspunt is dat na het afronden van een behandeltraject uw cliënt stabiel en klachtenvrij is. Een nieuw behandeltraject opent u alleen bij terugval of als de cliënt zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde of andere klachten. Wij hanteren daarbij een richtlijn van 2 maanden.

 • Hoe werkt declareren als mijn cliënt gebruik wil maken van een privacyverklaring?

  Wilt uw cliënt dat de declaratie geen informatie bevat die tot een diagnose te herleiden is? Dan kan er gebruik worden gemaakt van een privacyverklaring. Zorg ervoor dat wij een volledig ingevulde en ondertekende privacyverklaring hebben ontvangen voordat u de kosten bij ons declareert. U kunt de privacyverklaring aanleveren via het contactformulier.

  Let op: gaat het om een declaratie met ingangsdatum vanaf 1 januari 2022? Dan hoeft u de privacyverklaring niet meer bij ons aan te leveren. U houdt de ingevulde en ondertekende privacyverklaring in uw eigen administratie en levert deze desgevraagd aan.

 • Op welke AGB-code moet ik declareren?

  Declareer op de praktijk-agb en niet op uw persoonlijke agb-code.

 • Kan ik declareren met een akte van cessie of akte van verpanding?

  Nee. ONVZ accepteert geen akte van cessie of verpanding. Maar ook zonder zo'n akte kunt u vrijwel altijd rechtstreeks elektronisch bij ons declareren.

 • Ik kan voor mijn cliënt geen COV uitvoeren. Wat nu?

  Heeft uw cliënt geen Nederlandse basisverzekering, maar wel een internationale verzekering bij ons? Dan heeft die soms geen (of een geheim) BSN, waardoor u geen elektronische COV kunt doen. Check dan de (digitale) zorgpas. Om toch rechtstreeks te declareren via VECOZO, hebben wij een informatiedocument opgesteld.

  Twijfelt u over het verzekeringsrecht of de vergoeding, dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.