Geestelijke gezondheidszorg

Declareren geestelijke gezondheidszorg

Elektronisch declareren

Eenvoudig, veilig en snel.

Zo werkt VECOZO

Declareren op papier

Dat gaat via uw cliënt.

Hoe werkt dat?

Dit moet u weten

 • Zorgkosten verrekenen we het liefst rechtstreeks met u. Zowel voor de basisverzekering, als de aanvullende verzekering. Maar altijd elektronisch. Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan kunt u meestal rechtstreeks bij ons declareren. Lees dan wel onze voorwaarden. Als u niet rechtstreeks kunt declareren, hebben wij u hierover geïnformeerd.

  Om er zeker van te zijn dat uw cliënt bij ons verzekerd is, doet u wel eerst een actuele online controle op verzekeringsgegevens (COV) via VECOZO.

 • Declareert u elektronisch bij ons, dan betalen wij rechtstreeks aan u uit. Wij betalen het verzekerde bedrag. Ook als er nog eigen risico openstaat. Dat verrekenen wij met uw cliënt. U heeft daar geen omkijken naar.

 • Heeft u geen contract met ons? Dan hanteren wij maximale vergoedingen. Dat zijn dan ook de bedragen die wij maximaal aan u uitbetalen. Voor het restbedrag kunt u natuurlijk wel een rekening sturen naar uw cliënt.

  Wij vertrouwen erop dat u uw cliënten, die bij ons verzekerd zijn, tijdig en juist informeert over deze wijziging. Meer informatie hierover leest u op onvz.nl/maximale-vergoedingen. Hier vindt u ook de hoogte van de maximale vergoedingen.

  De wijziging geldt voor onze labels ONVZ, VvAA zorgverzekering en PNOzorg. Voor Jaaah gelden lagere maximale vergoedingen.

Veelgestelde vragen

 • Uw bankrekeningnummer doorgeven of wijzigen kan via het wijzigingsformulier.

 • Voor de achtergrond van de verschillende tarieven binnen sectie II voor een Arts-specialist artikel 14 en artikel 3 verwijzen we u naar de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg b-release - BR/REG-22137a. ONVZ heeft beide ‘psychiatertarieven’ opgenomen in de prijslijst in vertrouwen dat de juiste prestaties bij de juiste inzet van zorg worden gedeclareerd.

  De ervaring leert dat een zelfstandig vrijgevestigd psychiater een mix aan patiënten behandelt. Hiermee bedoelen wij dat de zorgvraagzwaarte van patiënten verschilt. Bij de ene patiënt is sprake van lichtere problematiek, bij een andere patiënt zwaardere problematiek. Gaat het om lichtere problematiek, dan geldt het lage tarief. ONVZ verwacht deze mix aan patiënten ook terug te zien in de declaraties. Wij voeren controles uit om ingediende declaraties te controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid.

 • Wilt uw cliënt dat de declaratie geen informatie bevat die tot een diagnose te herleiden is? Dan kan er gebruik worden gemaakt van een privacyverklaring.

  U houdt de ingevulde en ondertekende privacyverklaring in uw eigen administratie en levert deze desgevraagd aan.

 • Declareer op de praktijk-agb en niet op uw persoonlijke agb-code.

 • Nee. ONVZ accepteert geen akte van cessie of verpanding. Maar ook zonder zo'n akte kunt u vrijwel altijd rechtstreeks elektronisch bij ons declareren. 

 • Heeft uw cliënt geen Nederlandse basisverzekering, maar wel een internationale verzekering bij ons? Dan heeft die soms geen (of een geheim) BSN, waardoor u geen elektronische COV kunt doen. Check dan de (digitale) zorgpas. Om toch rechtstreeks te declareren via VECOZO, hebben wij een informatiedocument opgesteld.

   

  Twijfelt u over het verzekeringsrecht of de vergoeding, dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag
Meer contactopties