Zorgverlener

Declareren op papier

Altijd via uw cliënt

Rechtstreeks declareren kan bij ons alleen via VECOZO. Papieren rekeningen van zorgverleners nemen wij in principe niet in behandeling. Ook niet met een akte van cessie of verpanding. Deze is sinds 1 januari 2019 namelijk uitgesloten in onze algemene regels en vergoedingen.

In een enkel geval staan wij zorgverleners toe rechtstreeks te declareren op papier. Bijvoorbeeld bij zorg die met onze toestemming tegen een afwijkend tarief of met een afwijkende prestatiecode wordt geleverd. Wij maken daarover vooraf een aparte afspraak met u.

Wilt u een papieren rekening gebruiken? Dan stuurt u de rekening naar uw cliënt. Die declareert de rekening bij ons en ontvangt ook de vergoeding.

Wat op de rekening moet staan

 • cliëntnaam, geboortedatum en relatienummer(polisnummer)
 • burgerservicenummer (BSN)
 • prestatiecode(s), aantal geleverde eenheden ervan en eventuele toeslagen
 • tarief prestatie(s)
 • type verwijzer (als die van toepassing is)
 • AGB code verwijzer of verwijzend specialisme (als die van toepassing is)
 • datum behandeling (of voor ggz: begin- en einddatum declaratieperiode)
 • praktijk AGB-code
 • naam van de praktijk
 • zorgverlener AGB-code
 • naam behandelend zorgverlener
 • BIG-registratienummer zorgverlener
 • bankrekeningnummer

Op een rekening voor medisch-specialistische zorg moeten ook de volgende gegevens staan:

 • DBC-declaratiecode of DBC-zorgproductcode
 • start- en einddatum DBC-zorgproduct
 • zorgtype
 • (typerende) diagnose
 • zorgtrajectnummer en subtrajectnummer
 • HASH-code
 • gedeclareerd bedrag
 • AGB-code uitvoerend specialisme
 • afsluitreden
 • indicatie machtiging
 • zorgactiviteiten
Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

030 639 62 60
Meer contactopties