Zorgverlener

Verbod op akte van cessie of verpanding

Het recht op vergoeding kan onze verzekerde niet overdragen.

 

Wat is een akte van cessie of verpanding?

Met een akte van cessie of verpanding kon een zorgverlener de rekening rechtstreeks bij ons indienen en betaalde ONVZ aan de zorgverlener.

Waarom mag een akte van cessie of verpanding niet meer?

Vanaf 1 januari 2019 kunnen onze verzekerden het recht op vergoeding van zorgkosten niet meer aan iemand anders overdragen via een zogenoemde akte van cessie of verpanding. Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden de rekening zelf zien, als de zorgverlener niet rechtstreeks declareert. Op deze manier willen we onder meer eventuele onrechtmatige declaraties en fraude tegengaan.

Ik wil mijn cliënt niet belasten met voorschieten en declareren, wat nu?

Onze verzekerde kan het recht op vergoeding van zorgkosten niet aan u overdragen. Maar u kunt wel rechtstreeks bij ons declareren. U moet dit elektronisch doen via VECOZO. En u moet voldoen aan onze voorwaarden. Wilt u dit niet? Dan stuurt u de rekening naar uw cliënt. Als die de rekening snel naar ons doorstuurt, is het voorschieten van kosten meestal niet nodig.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties