• Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Innovatie

Vernieuwing in de zorg en vernieuwing in de zorgverzekering.

Innovatie binnen de zorg is noodzakelijk. Daarmee houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar en verhogen we de kwaliteit. Ons centrale uitgangspunt hierbij is om zo goed mogelijk te voorzien in de behoeften van onze verzekerden. Maar wij vinden het ook belangrijk dat innovatieve concepten concreet toepasbaar en betaalbaar zijn.

Ook zelf werken wij aan innovatie. Zo testen we nieuwe concepten van producten en diensten bij onze klanten en werken we samen met partners die ons daarbij kunnen helpen.

Om onze ambities op het gebied van innovatie en kwaliteit waar te kunnen maken, gaan wij graag strategische samenwerkingsrelaties aan. Ook met u als zorgverlener. Wij zoeken daarbij naar zorgverleners die met hun innovatieve zorgaanbod, dienstverlening of positie in de zorgmarkt een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze onderscheidende producten en dienstverlening. Hierbij spelen wij in op de specifieke behoeften van onze verzekerden en werkgeverscollectiviteiten.

Altijd op zoek naar innovatie partners

Samen met zorgverleners en andere betrokken partners zoeken wij naar innovatieve ideeën en mogelijkheden voor betere zorg en preventie. Of naar nieuwe manieren om de zorg te verzekeren of de verzekering uit te voeren. Graag gaan wij met u in gesprek over uw visie op innovatie en bijvoorbeeld eHealth.

Heeft u een goed idee? Of bent u al met zorgvernieuwingen aan de slag en zoekt u iemand die met u meedenkt? Neemt u dan contact op met ons Innovatie Lab via innovatielab@onvz.nl.

Concrete business-case?

Heeft u al een concrete business-case? Stuurt u die dan aan ons Innovatie Lab.

Graag zien wij in uw business-case de volgende punten terug:

  • hoe de innovatie de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid of betaalbaarheid van de zorg verbetert
  • hoe de innovatie zelfmanagement bevordert, waardoor een patiënt inzicht krijgt in en controle krijgt over de eigen gezondheid
  • op welke wijze de innovatie wordt ingezet binnen de organisatie
  • een financiële paragraaf waarin de kosten voor implementatie en de kosten en besparingen in het reguliere (zorg)proces zijn opgenomen

Heeft uw business-case betrekking op eHealth oplossingen in de zorg?

Geeft u dan in uw business-case aan:

  • op welke wijze de verschillende mogelijkheden van eHealth worden benut in de organisatie
  • welk deel van het zorgaanbod bestaat uit eHealth toepassingen
  • welke meerwaarde de inzet van eHealth voor de patiënten biedt
  • een financiële paragraaf waarin de kosten voor implementatie en de kosten en besparingen in het reguliere (zorg)proces zijn opgenomen

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.