Contracteren

Innovatie

Vernieuwing in de zorg en vernieuwing in de zorgverzekering.

ONVZ gelooft dat ieder mens een gezond leven verdient

Wij hanteren een brede definitie van gezondheid, dat betekent fysiek, mentaal, sociaal en zingeving. Elk van deze dimensies heeft impact op het geluk en ervaren gezondheid van onze verzekerden en op de belasting van de zorg als er toch een zorgvraag ontstaat doordat het minder goed gaat met de gezondheid. Hoe meer we zorgvraag kunnen voorkomen, des te beter. ONVZ zet zich daarom vol in om gezond gedrag te stimuleren met als doel om zoveel mogelijk gelukkige en gezonde jaren toe te voegen aan het leven van onze verzekerden.

Innovatie binnen de zorg is noodzakelijk

Met innovatie houden we de zorg duurzaam toegankelijk en betaalbaar en verhogen we de kwaliteit. Ons centrale uitgangspunt hierbij is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van onze verzekerden die eigen regie en vrijheid om eigen zorgkeuzes te maken belangrijk vinden. We zetten daarom in op innovaties die de zorg ontlasten en bijdragen aan het informeren van verzekerden, zodat zij zelf keuzes voor hun gezondheid kunnen maken. 

Voorkomen van zorgvragen met technologie

ONVZ gelooft dat de verschuiving naar het voorspellen en voorkomen van zorgvragen door de inzet van technologie een belangrijke ontwikkeling is in het toegankelijk houden van de zorg. Daarnaast zijn we ons  bewust van de impact van de zorgsector op het klimaat. Daarom houden we bij onze innovaties en ons producten- en dienstenaanbod ook rekening met de verduurzaming van de zorgsector. Door zorg te voorkomen, zorg zo veel mogelijk digitaal aan te bieden en door inzicht te geven in duurzame alternatieven.

Innovatie bij ONVZ

ONVZ draagt zelf ook bij aan innovatie, dit vanuit een landelijke oriëntatie. Zo introduceren, testen en evalueren we nieuwe, landelijke concepten van producten en diensten bij onze verzekerden en werkgeverscollectiviteiten. Samen met onze verzekerden zorgen we voor de eerste basis, bijvoorbeeld De Digitale Huisarts. Daarna kunnen de initiatieven op grotere schaal uitgerold worden. Ook voelen wij de verantwoordelijkheid om onze verzekerden duidelijk te maken waarom de zorg écht anders moet. Soms digitaal, soms zelf, soms met behulp van een sociaal netwerk.

Altijd op zoek naar innovatie partners

Samen met zorgverleners en andere betrokken partners zoeken wij steeds naar innovatieve ideeën en mogelijkheden voor betere zorg en gezondheid voor onze verzekerden. Of naar nieuwe manieren om de zorg te bekostigen.

Ook lokale initiatieven ondersteunen we van harte. Daarbij verwijzen we voor digitaal aanbod graag naar Digizo.nu om inspiratie op te doen en te onderzoeken hoe uw idee zich hiertoe verhoudt. Digizo.nu ondersteunt organisaties in de zorg en ondersteuning bij het breed opschalen van bewezen digitale en hybride innovaties die écht waarde toevoegen. Een initiatief van alle 14 partijen die het Integraal Zorgakkoord hebben ondertekend.

Heeft u een goed idee?

Heeft u een goed idee? Of bent u al met zorgvernieuwingen aan de slag en zoekt u iemand die met u meedenkt? Of wilt u dat we een afspraak volgen waarover u met de preferente zorgverzekeraar een afspraak heeft gemaakt? Neem dan contact met ons op via innovatie@onvz.nl.

Concrete business-case

Voor vernieuwende zorg is het voor ONVZ essentieel dat dit zorgaanbod een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Wanneer u een goed idee heeft voor innovatie, ontvangen wij graag een inhoudelijk en financieel onderbouwde businesscase waarin de volgende punten concreet zijn uitgewerkt:

  • hoe deze innovatie een bijdrage levert aan het verbeteren van de toegankelijkheid, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van de zorg. Aansluitend bij de doelen vanuit het Integraal Zorgakkoord;
  • hoe deze innovatie een bijdrage levert aan zelfmanagement; eigen regie en keuzevrijheid voor de verzekerde, die daardoor inzicht en controle krijgt over de eigen gezondheid;
  • hoe de innovatie de zorg ontlast of patiënten helpt en inspireert bij een goed en gezond leven;
  • hoe de innovatie bijdraagt aan het voorkomen en voorspellen van ziekte;
  • hoe de innovatie valt binnen de brede definitie van gezondheid (fysiek, mentaal, sociaal en zingeving);
  • op welke manier de klantbehoefte is onderzocht;
  • een financiële paragraaf waarin de kosten voor implementatie en de kosten en besparingen in het reguliere zorgproces zijn opgenomen.
Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties