Contracteren

Innovatie

Vernieuwing in de zorg en vernieuwing in de zorgverzekering.

Innovatie binnen de zorg is noodzakelijk. Daarmee houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar en verhogen we de kwaliteit. Ons centrale uitgangspunt hierbij is om zo goed mogelijk te voorzien in de behoeften van onze verzekerden. Maar wij vinden het ook belangrijk dat innovatieve concepten concreet toepasbaar en betaalbaar zijn.

Ook zelf werken wij aan innovatie. Zo testen we nieuwe concepten van producten en diensten bij onze klanten en werken we samen met partners die ons daarbij kunnen helpen.

Om onze ambities op het gebied van innovatie en kwaliteit waar te kunnen maken, gaan wij graag strategische samenwerkingsrelaties aan. Ook met u als zorgverlener. Wij zoeken daarbij naar zorgverleners die met hun innovatieve zorgaanbod, dienstverlening of positie in de zorgmarkt een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze onderscheidende producten en dienstverlening. Hierbij spelen wij in op de specifieke behoeften van onze verzekerden en werkgeverscollectiviteiten.

Altijd op zoek naar innovatie partners

Samen met zorgverleners en andere betrokken partners zoeken wij naar innovatieve ideeën en mogelijkheden voor betere zorg en preventie. Of naar nieuwe manieren om de zorg te verzekeren of de verzekering uit te voeren. Graag gaan wij met u in gesprek over uw visie op innovatie, zoals bijvoorbeeld eHealth.

Heeft u een goed idee? Of bent u al met zorgvernieuwingen aan de slag en zoekt u iemand die met u meedenkt? Neemt u dan contact met ons op via contractbeheer@onvz.nl.

Concrete business-case?

Voor vernieuwende zorg is het voor ONVZ essentieel dat dit zorgaanbod toegevoegde waarde heeft voor onze verzekerden. Het moet zorg beter of toegankelijker maken, of meer gemak geven aan de patiënt. Wanneer u een goed idee heeft voor innovatie en/of eHealth, ontvangen wij graag een inhoudelijk en financieel onderbouwde businesscase waarin bijvoorbeeld de volgende punten concreet zijn uitgewerkt:

  • hoe deze innovatie en/of eHealth een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg
  • hoe deze innovatie en/of eHealth een bijdrage levert aan zelfmanagement voor de verzekerde, die daardoor inzicht en controle krijgt over de eigen gezondheid
  • op welke wijze opgedane kennis en eHealth toepassingen worden geïmplementeerd en gestructureerd binnen de organisatie van de zorgaanbieder
  • welke extra service verzekerden geboden wordt door middel van innovaties en/of eHealth
  • op welke manier de klantbehoefte is onderzocht
  • een financiële paragraaf waarin de kosten voor implementatie en de kosten en besparingen in het reguliere zorgproces zijn opgenomen
Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 – 20.00 uur

Stel een vraag
Meer contactopties