Mondzorg

Zorgverlener

Bent u tandarts of paramedicus in de mondzorg?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor mondzorg is in een aantal gevallen vooraf toestemming van ons nodig.

Hoe werkt dat?

Declareren

Mondzorg kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Vergoedingen

In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste indicatie- en toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen.

De meest relevante informatie voor u staat in de vergoedingen:

Wijzigingen voor 2024

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2024? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2024.

Goed om te weten

  • Declareert u elektronisch en heeft uw patiënt een aanvullende verzekering voor mondzorg bij ons? Dan nemen we het debiteurenrisico van u over. U ontvangt dan de vergoeding van de volledige kosten. En we verrekenen de eigen bijdragen en niet gedekte kosten met onze verzekerde. Dit doen we ook als het gaat om zorg die onder de basisverzekering valt, met uitzondering van de wettelijke eigen bijdragen voor bijzondere tandheelkunde.

  • Voor een deel van de mondzorg maken we tariefafspraken. Niet-gecontracteerde zorg vergoeden we tot maximaal de door de NZa vastgestelde tarieven. In geval van een zogenaamd max-max tarief, vergoeden we het laagst gemaximeerde tarief.

  • Onze verzekeringen kennen een ruime vergoeding voor tandheelkundige zorg en orthodontie. Net als voor andere zorgsoorten geldt dat deze zorg medisch noodzakelijk moet zijn. Een behandeling die alleen cosmetisch is vergoeden we niet. Daarnaast moet de zorg voldoen aan de richtlijnen van de beroepsgroep. We hebben altijd de mogelijkheid om te controleren of de geleverde zorg daadwerkelijk geleverd is en of deze medisch gezien ook nodig was.

  • Zorgverzekeraars zijn verplicht om de rechtmatigheid (formele controle) en doelmatigheid (materiele controle) van de ingediende declaraties te onderzoeken. Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties