Fysiotherapie en oefentherapie

Zorgverlener

Bent u fysiotherapeut of oefentherapeut?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft, zoals het vragen van toestemming en het indienen van declaraties.

Contracteren

Informatie voor zorgverleners over onze zorginkoop

Meer over zorginkoop

Toestemming vragen

Voor fysiotherapie en oefentherapie is soms toestemming van ons nodig.

Hoe werkt dat?

Declareren

Fysiotherapie en oefentherapie kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Dit doet u via VECOZO.

Declareren doet u zo

Let op! Contractaanbod en uiterste tekentermijn Paramedische zorg 2023 uitgesteld.

Lees meer

Vergoeding voor herstelzorg ernstig zieke coronapatiënten 

Een deel van de ernstig zieke COVID-19-patiënten herstelt langzaam door de uitzonderlijke omstandigheden waarin zij zijn behandeld. Daarom komt er een voorwaardelijke vergoeding vanuit het basispakket voor eerstelijns paramedische herstelzorg aan patiënten met ernstige COVID-19. Kijk voor de vergoeding en voorwaarden op onze pagina Vergoeding voor herstelzorg ernstig zieke coronapatiënten.

COPD niet meer op de chronische lijst

Als gevolg van de wijziging rondom COPD, komt de aandoening COPD als onderdeel van de lijst chronische fysiotherapie (Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering) per 2019 te vervallen.

Vanaf 1 januari 2019 geldt dat gesuperviseerde oefentherapie bij COPD (vanaf GOLD klasse II) vanaf de 1e behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De omvang van de vergoeding is afhankelijk van de classificatie van symptomen en het risico op exacerbaties (zie tabel vergoeding COPD), en geldt voor een periode van maximaal 12 maanden.

Patiënten met COPD die in 2018 al onder behandeling waren, starten vanaf 1 januari 2019 in een nieuw 1e behandeljaar, ongeacht het aantal eerdere behandelingen voor deze indicatie. We vergoeden dan volgens de regels van het 1e behandeljaar van hun classificatie. Er geldt dus niet direct een onderhoudsfase. Is na het 1e behandeljaar nog onderhoudsbehandeling nodig? Dan is vervolgbehandeling mogelijk. We vergoeden de onderhoudsfase die volgt op het 1e behandeljaar steeds voor een periode van maximaal 12 maanden. De omvang van deze vergoeding is opnieuw gebaseerd op de classificatie van de symptomen en het risico op exacerbaties.

De juiste diagnosecode voor COPD is 2554. Om de klasse en het behandeljaar goed inzichtelijk te maken binnen ons declaratieverkeer, zijn aparte CSI-codes nodig. In de volgende tabel ziet u hoe de vergoeding is opgebouwd en welke CSI-codes u hiervoor gebruikt.

Beweegprogramma's

Bewegen kan een positief effect hebben tijdens en na de behandeling van kanker, bij een chronische ziekte of aandoening (bijvoorbeeld artrose, osteoporose, COPD of diabetes), of bij overgewicht. Daarom vergoeden de aanvullende verzekeringen Benfit en hoger de begeleiding van beweegzorg bij chronische ziekten en bij en na kanker in de vorm van beweegprogramma’s. Een beweegprogramma bij obesitas vergoed en wij als de verzekerde een gecombineerde leefstijlinterventie volgt. Alle programma's moeten voldoen aan de KNGF-standaarden voor beweeginterventies.

Fysiotherapie bij fracturen

De diagnosecode XX36 staat voor 'fracturen'. Een fractuur kan conservatief worden behandeld (gips, spalk, brace) of operatief (platen, schroeven, pennen). Na conservatieve behandeling vergoedt de basisverzekering maximaal 6 maanden fysiotherapie (Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering). Na operatieve behandeling is dit maximaal 12 maanden.

Gebruikt u daarom bij de declaratie van fysiotherapie:

 • voor een conservatief behandelde fractuur: diagnosecode XX36
 • voor een operatief behandelde fractuur: diagnosecode XX02 (chirurgie bewegingsapparaat, botten uitgezonderd wervelkolom).

Vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In onze algemene regels en vergoedingen vindt u de voorwaarden die gelden voor onze basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen.

Veel geraadpleegde vergoedingen zijn:

Wijzigingen voor 2023

Bent u alleen op zoek naar de wijzigingen voor 2023? Deze vindt u in het wijzigingsoverzicht 2023

Goed om te weten

 • Onze verzekeringen kennen een ruime vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie. Net als voor andere zorgsoorten geldt dat deze zorg medisch noodzakelijk moet zijn. En dat deze moet voldoen aan de richtlijnen van de beroepsgroep. We hebben altijd de mogelijkheid om te controleren of de geleverde zorg daadwerkelijk geleverd is en of deze medisch gezien ook nodig was.

 • Voor toegang tot een fysiotherapeut of oefentherapeut is geen verwijzing nodig. Wel kan worden gevraagd om een medische diagnose of indicatie gesteld door een arts. Deze medische indicatie kan ook blijken uit andere correspondentie van een arts.

 • Voor een correcte afhandeling van declaraties is inzicht nodig wanneer een chronisch behandeltraject fysio- of oefentherapie is gestart en hoeveel behandelingen er al hebben plaatsgevonden. Als verzekerden zijn overgestapt naar ons, hebben we die informatie niet. We hebben namelijk geen inzage in de administratie van de vorige zorgverzekeraar.

  Voordat we uw declaraties dan in behandeling nemen, vragen we die gegevens daarom bij u op. U kunt daarvoor een formulier gebruiken. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u digitaal aan ons sturen via het contactformulier.

  Nadat we uw informatie hebben verwerkt, ontvangt u per e-mail een bevestiging van ons. We zullen in eerste instantie afgewezen declaraties dan verder in behandeling nemen.

   

 • Lees meer over controles op pagina Controle protocol.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties