Mondzorg

Toestemming vragen voor tandheelkundige zorg

Zo vraagt u toestemming voor tandheelkundige zorg.

 

Wanneer moet u toestemming vragen

Voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering moet u vooraf onze toestemming hebben bij: 

Heeft uw cliënt een aanvullende (tand)verzekering bij ons? Dan is toestemming nodig bij:

Zo vraagt u toestemming 

Zorg uit de basisverzekering:

U kunt het Machtigingenportaal van VECOZO gebruiken. Soms krijgt u meteen bericht over de beoordeling, omdat de aanvraag automatisch via een beslisboom is beoordeeld. Moet de aanvraag door een medewerker bekeken worden? Dan proberen wij binnen 5 werkdagen ons oordeel te geven. Wij moeten dan wel alle informatie hebben gekregen.

Als u geen gebruik maakt van het machtigingenportaal, dan kunt u schriftelijk toestemming vragen voor uw patiënt. Daaruit moet blijken wat de indicatie is voor de behandeling. Stuur dan ook het behandelplan, de begroting en (röntgen)foto’s mee.

Zorg uit de aanvullende (tand)verzekering:

Op de aanvraagformulieren staat welke gegevens u moet meesturen, zoals het behandelplan, de begroting en (röntgen)foto’s van het gebit.

Waar stuurt u de aanvraag naar toe?

U kunt de aanvraag rechtstreeks aan ons sturen. Graag zelfs. Dit kan via het uploadformulier op deze website. Secure Mail gebruiken kan ook. Informeer naar de mogelijkheden via mondzorg@onvz.nl.
 
U kunt de aanvraag ook per post sturen:

ONVZ

Afdeling Machtigingen

Postbus 392

3990 GD Houten

Goed om te weten

  • De medewerkers die aanvragen behandelen, werken onder verantwoordelijkheid van onze tandheelkundig adviseur. En hebben dezelfde plicht tot geheimhouding. Meer hierover, en over andere privacyregels, vindt u terug in ons privacy statement.

  • Wij hanteren indicatiebedragen voor de materiaal- en techniekkosten van gebitsprothesen.

    Bij het vaststellen hiervan zijn wij uitgegaan van de maximale NZa tarieven uit de tariefbeschikking “tandtechniek in eigen beheer”, de praktijkrichtlijnen voor het vervaardigen van een gebitsprothese van de ONT en voor de materialen zonder maximum NZa tarief de hoogte van de materiaalprijzen van een A-merkleverancier.

    Hogere materiaal- en techniekkosten voor uw werkstuk?

    Zijn de materiaal- en techniekkosten voor het werkstuk dat u aanvraagt hoger dan onze indicatiebedragen? Dan vragen wij u dit te motiveren. Oordelen wij dat uw motivatie de hogere materiaal- en techniekkosten niet rechtvaardigt? Dan is de aangevraagde zorg onnodig kostbaar en wijzen wij uw aanvraag af. U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen, met aanvaardbare materiaal- en techniekkosten. Blijkt uit uw motivatie dat de hogere kosten rechtvaardig zijn? Dan zullen wij uw aanvraag verder afhandelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u duurdere materialen moet inkopen in verband met een allergie.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties